РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Херц Арматура

11.09.2019 , брой 5/2019

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц Арматура

 

съдържание на рекламата

Иновативна техника..

Отоплителна арматурa
Котли на биомасa

...от Австрия


www.herz.eu

1756 София,бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80, факс 02/975 12 81
8000 Бургас, тел. 0886 477 846
4400 Пазарджик, ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61, факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg