РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Херц Арматура

09.09.2020 , брой 5/2020

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц Арматура

 

съдържание на рекламата

Иновативна техника...

Отоплителна арматурa
Котли на биомасa

...от Австрия


www.herz.eu

1756 София
бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80
факс 02/975 12 81

8000 Бургас
тел. 0886 477 846

4400 Пазарджик
ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61
факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg