Гергана Константинова, инженер продажби в Данфос ЕООД, пред сп. ТД Инсталации

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

11.04.2019, Фирмена статия / ОВК оборудване

  • Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

ОВК оборудване

 

Защо е необходимо хидравличното балансиране в ОВК инсталации и какви са основните му предимства?

Хидравличното балансиране на ОВК системите е изключително важно поради много причини. При изготвяне на проект проектантът е поставен пред редица предизвикателства. Основните от тях са постигане на оптимален вътрешен комфорт и енергийна ефективност в сградата. Недобре балансираната система води след себе си редица проблеми, високи сметки и разходи за експлоатация.

Хидравличното балансиране е един от най-добрите методи за постигане на енергийна ефективност в сградните инсталации. Това го прави идеално технологично решение в контекста на замърсената околна среда, повишаващото се население и все по-голямата нужда от енергия в градовете. Предизвикателствата, пред които сме изправени в днешно време, са сериозни.

Според СЗО до 2050 г. 70% от световното население ще живее в градовете; потреблението на енергия ще се повиши с повече от една трета до 2035 г. и това ще породи нуждата от увеличаване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, както редуцирането на емисиите на CO2.

Данфосс следва енергийните стратегии на ЕС до 2020 г., които са: намаляване с 20% емисиите на CO2; увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление на енергия с 20%, както и повишаването на енергийната ефективност също с 20%. Нашата компания предлага иновативни и технологични системни решения в тази насока.

 

Може ли да ни разкажете повече за продуктовото портфолио на „Данфосс“ в областта на хидравличното балансиране? Кои типове продукти и решения са най-разпространени в тази област?

Данфосс е пионер в хидравличното балансиране и предлага множество продукти и решения в областта. Най-общо казано, типовете балансиращи вентили в нашето продуктово портфолио се делят на ръчни, автоматични и независими от налягането. Ръчните балансиращи вентили (MSV) могат да бъдат използвани в системи с постоянен дебит, както и в системи в комбинация с трипътен мотор-вентил.

Друг тип са автоматичните балансиращи вентили (ASV), които елиминират флуктуациите в системите с променлив дебит. Гордостта на Данфосс при решения за балансиране са независимите от налягането балансиращи и управляващи вентили (AB-QM). Те комбинират две функции в едно тяло – регулатор на диференциално налягане и ограничител на дебит. Този вентил в комбинация с електрическа задвижка гарантира чувствително оптимизиране на системата, постигане на оптимална енергийна ефективност и осигуряване на идеален вътрешен микроклимат. Благодарение своята конструкция вентилът гарантира 100% автономност. Това увеличава качеството и точността на регулиране дори и при малки дебити. AB-QM е най-високият в класа си вентил и идеалното решение за системи с променлив дебит като хотели, жилищни, търговски и офис сгради.

Не на последно място към нашето портфолио предлагаме и термостатичният балансиращ вентил (MTCV). Той осигурява автоматичен термичен баланс на инсталацията за БГВ. С него може да се намали дебитът на горещата вода и да се спести енергия. Той се използва и в решения за превенция срещу развитието на легионела.

 

Какво представлява легионелата и какви са решенията на Данфосс за справяне с този проблем?

Легионелата е инфекциозно заболяване, което може да доведе дори до фатален край. Тя се намира в различни естествени и изкуствени водоизточници: водоохлаждащи кули, системи за битово-горещо водоснабдяване (БГВ) в хотели, къщи, кораби, фабрики, басейни и др. Около 20% от случаите на заболяване с легионела в Европа са свързани с пътуване (отсядане в хотели). Множество БГВ системи в жилищни и търговски сгради не са оптимизирани и в последствие възникват колебания в температурата, преразход на вода и енергия и нарушен комфорт. В най-лошия случай системите могат да позволят развитието на опасната бактерия легионела.

Данфосс приема сериозно този проблем и предлага решение за баланс и контрол на температурата в БГВ от две десетилетия насам. Вентилът на Данфосс MTCV осигурява необходимата температура на вода в системата чрез автоматично адаптиране към динамичното потребление на топла вода. Не е необходимо да се правят предварителни хидравлични изчисления. Настройката на температурата е изключително лесна. Има и опция за добавяне на допълнителни модули за усъвършенстване на процеса на управлението. Инсталирането на MTCV вентили в системата води след себе си редица предимства като енергоспестяване, по-малка загуба на вода, подобряване на комфорта, намаляване на риска от появата на легионела, усъвършенстване и устойчивост на инсталацията.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Превенция на легионела в ОВК системиТехническа статия

Превенция на легионела в ОВК системи

Макар много жилищни и търговки ОВК системи да не използват директно водоподаване, е възможно да се превърнат в среда за растеж на бактерията Legionella поради наличието на влага в системата.

Бойлерите и системите за битово горещо водоснабдяване (БГВ), които често са свързани с отоплителните инсталации, от друга страна са типични "жертви" на тази бактерия.

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазараИнтервю

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазара

Търговският директор на "Сегмент отопление" в компанията разказва за различните приложения на решенията с марката DEVI, както и за тенденциите в развитието на пазара на електрическо подово отопление в световен мащаб

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покриваПроекти, реализации

Данфос Системи за отопление: Системи против замръзване на тръби и образуване на лед на покрива

Винаги съществува риск от замръзване на тръбите през зимата, което може да създаде много сериозни проблеми във всяка една сграда. В Sofia Ring Mall обаче този проблем е решен със системите DEVI против замръзване на тръби.

Сградни инсталации в Sofia Ring MallПроекти, реализации

Сградни инсталации в Sofia Ring Mall

На 6 ноември т. г.

Данфосс представи новости в отоплението

Съвместен семинар на Данфосс и КИИП на тема съвременни решения за децентрализирано отопление

Данфосс организира семинар в АЕЕ

Компанията представи съвременни концепции и решения в областта на топлофикациятаНа 26 септември т.г.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top