РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Хидро Крафт

, Брой 1/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хидро Крафт

 

съдържание на рекламата

Проектиране, изграждане и сервиз на:•Поливни системи и озеленяване

на къщи, стадиони, дворове и

индустриални зони

•Водни ефекти

•Термопомпи

•Септични колектори

и дренажи•Хидрофорни системи

•Сондажни кладенци и помпи

•Противопожарни системи

•UV и CI обеззаразяване

НИЕ ДВИЖИМ ВОДАТА

София 1225, ул. Мара Бунева 1

e-mail: office@hydrocraftbg.com

тел./факс: 02/936 79 16

GSM: 0888 101 270, 0886 89 11 00

ХИДРОКРАФТ