ХоумГаз: Газова инсталация

15.12.2014, Брой 6/2014 / Проекти, реализации /

  • ХоумГаз: Газова инсталация

Проекти, реализации

 

Като основен енергиен източник за отоплението на Sofia Ring Mall бе избран природният газ. Това ни постави пред изключително отговорната задача да осигурим надеждно, непрекъснато и безопасно газоподаване към сградата.

Монтираното оборудване трябваше да отговаря на много високи норми за качество, поставени от главния изпълнител. С оглед на това ние избрахме спирателна, регулираща, измервателна и предпазна газова арматура на водещи европейски производители.

ХоумГаз инсталира сградна газоразпределителна инсталация за захранване на всички газоползващи консуматори, както и отделни газови инсталации за котелното помещение, 12 броя ресторанти, CINEGRAND, FUNtasy Park, магазин H&M, Pizza Victoria, Piccadilly, газорегулиращи и замерни табла за всички консуматори.

Всички газопроводи, газова арматура и оборудване са разположени на покрива на сградата, където са и по-голяма част от проводите и инсталациите за отопление, вентилация и климатизация. Това налагаше през целия период на строителството много добра синхронизация с главния изпълнител и фирмите, изпълняващи другите инсталации.

ХоумГаз е тясно специализирана фирма в областта на газификацията. Ние разполагаме със собствено високотехнологично оборудване, специализирани машини и апарати за строителството, ремонта и поддържането на газови мрежи, инсталации и съоръжения.

При нас работят квалифицирани специалисти, обучавани във водещи международни компании. Имаме натрупан опит в изграждането на над 1000 газови инсталации на промишлени, административни и битови обекти. Всичко това ни позволи да изпълним в предвидените срокове и с високо качество газовите инсталации на Sofia Ring Mall.

инж. Даниел Дупчанов,
управител на ХоумГаз 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради

В този брой представяме преглед на най-актуалните в момента софтуерни платформи за проектиране на електроинсталации в сгради. За целта редакцията се обърна към водещи доставчици на специализиран софтуер за по-подробна информация относно най-новите им продукти, поддържаната от тях функционалност и базовите им системни изисквания.

Газопроводи

Газовата криза в началото на настоящата година доказа нагледно и болезнено жизненоважната роля, която има природния газ за националната икономика. И макар, че е известен отдавна и оценен по достойнство през последните 50 години, той е основен енергиен източници и за бита, и за индустрията. Сред безспорните предимства на природния газ са високата му специфична топлина на изгаряне, високоефективният горивен процес при ниска температура на кондензация на водни пари в димните газове, сравнително по-ниската степен на замърсяване на околната среда в сравнение с други горива. Въпреки мрачните прогнози на някои експерти, според които няма да минат много години, преди синьото гориво да бъде изчерпано, газоснабдителната система непрекъснато се разширява както в световен мащаб, така и на местна почва.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top