РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

В Алпите обичаме свежия въздух.

Преди всичко, когато може

да бъде контролиран.

RoofVent®

Климатичен апарат за вентилация, отопление, охлаждане и рекуперация без въздуховоди.

Hoval клон България

T +359 884 809 003

office.bg@hoval.comр www.hoval.bg