РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

01.05.2013 , Брой 2/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

Отговорност към енергията и околната среда.

RoofVent®

Климатичен апарат за вентилация, отопление, охлаждане и рекуперация без въздуховоди.

Hoval - клон България

T +359 884 809 003

office.bg@hoval.com | www.hoval.bg