РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

Интелигентна климатична и вентилационна система за логистични центрове и еднообемни многофункционални сгради

Цялостна система от един източник

Ховал, международна компания с дългогодишен опит в областта на отоплението и климатизацията, е разработила цялостно решение за отопление и вентилация на логистични халета с всякакви размери и височини. Тази изцяло завършена система се състои от следните модули:

•отопление, охлаждане, вентилация;

•контролна система за управление по зони.

Модулната конструкция и опростеният дизайн намаляват времето, необходимо за изчисление и монтаж.

Свободен избор на енергийни източници

Функциите на системното решение с централно генериране на топлина и децентрализирани апарати за рециркулация позволява на клиента да избира между много източници на енергия. В повечето случаи се използва каскада от два или повече модулиращи кондензационни газови котли, въпреки това има и алтернативни варианти за отопление с термопомпа, пелети, дървени стърготини, слънчева енергия или интегрирането на тези енергийни източници в двувалентна система.

Насочено разпределение на въздуха, нискотемпературна стратификация

Основната концепция на Ховал за “отопление и охлаждане на големи пространства” се състои от децентрализирани отоплителни апарати на рециркулационен въздух - тип TopVent®. Интегрираният дифузор тип “Air-Injector” разпределя и завихря въздуха, така че да може да поеме височина за монтаж от 4 до 25 метра. За тази цел се използва интегриран контролер на управление. С иновативната си функция за подаване на въздуха, дифузорът регулира ъгъла на въздушния поток, който е функция на монтажната височина и мощността на апарата. Стратификацията на температурата в залата по този начин може да бъде ограничена до 0,15 градуса по Келвин на метър от монтажната височина. Конвенционалните системи за затопляне на въздуха често работят със стратификация до 1.0 K/m.

Минималната температурна стратификация помага да намали загубата на топлина чрез предотвратяване на топлинни въздушни джобове, които обикновено се формират под покривите на високите пространства. Поради наличието на контролер, който управлява апаратите по зададена стайна температура и зададен времеви диапазон на работа, системата на Ховал е оптимално адаптирана към логистичните и енергийни изисквания. Поради високата ефективност на вентилационните апарати тип TopVent® решението на Ховал е с по-малко апарати и по-малък дебит на въздушния поток в сравнение с конвенционалните отоплителни вентилационни апарати. Това намалява разходите за инвестиции, за монтаж и експлоатация.

Високоефективна вентилация

Сравнено с проектирането с конвенционални топловъздушни апарати, системното решение на Ховал изисква по-малко на брой апарати за едно и също по площ и обем логистично хале, защото има по-ефективно разпределение на въздуха. Това води до намалени инвестиции и последващи експлоатационни разходи.

тел.: +359 884 809 003

www.hoval.bg