РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

01.06.2017 , Брой 3/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

Системни решения за жилищни сгради

Отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода

• Готови решения за всички типове сгради и ресурси - газ, подпочвени води, въздух, слънце

• Базирани на високоефективни съоръжения като: кондензни газове, котли, термопимпи, солари, комфортна вентилация

• Ниски енергийни разходи

• 5 години гаранция

• Онлайн контролна система

www.hoval.bg