РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Ховал Акциенгезелшафт - клон България

09.09.2020 , брой 5/2020

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ховал Акциенгезелшафт - клон България

 

съдържание на рекламата

Hoval TopTronic® E
Отоплението и климатизацията на дома са изключително
лесни, когато са свързани със смарт контролна система

• Пълен контрол на един клик разстояние

• Следи прогнозата за времето 3 дни напред,
за реализиране на икономии

• Котел, термопомпа, солари и вентилация са
обединени в една контролна система

• Лесно за надграждане и адаптиране към
индивидуалните нужди

• Пълен отчет за работата на ОВК системите в дома

Hoval България
0700 20 755
hoval.bg