РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов

01.02.2016 , Брой 1/2016

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов

 

съдържание на рекламата

Инвертори за соларни водни помпи с мощности до 37 kW за изграждане на соларни помпени системи:

•инвертори с монофазен вход - възможност за захранване на соларни помпи с енергия от фотоволтаични панели или вход от монофазна електрическа мрежа с напрежение 230V/50Hz. Входно напрежение от панелите -130-350VDC

•инвертори с трифазен вход - възможност за захранване на соларни помпи с енергия от фотоволтаични панели или вход от трифазна електрическа мрежа с напрежение 380V/50Hz. Входно напрежение от панелите - 250-800VDC

Характеристики на инверторите

за соларни помпени системи:

•възможност за захранване от два независими източника, както и захранване на помпите през нощта;

•автоматичен старт и стоп при наличие/отсъствие на достатъчно слънчева енергия;

• защита от работа на „сухо“ на помпите;

•МРРТ функция, даваща на инвертора възможност да използва ефективно слънчевата енергия;

• вградено измерване на потока и добива на енергия;

•възможност за свързване на датчици за нивата на водата при сондажа и в резервоара;

•дистанционен мониторинг и конфигуриране на параметрите чрез GPRS модул.

За повече информация посетете нашия онлайн магазин www.energysave.biz

ЕТ”ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов”

Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II 185

тел.: 0889778 695, 0897244 917

e-mail:infoks12@abv.bg, www.iko-el.alle.bg