Икономии на вода в търговски сгради

03.12.2018, брой 8/2018 / Техническа статия / ВиК оборудване

  • Икономии на вода в търговски сгради
  • Икономии на вода в търговски сгради
  • Икономии на вода в търговски сгради

Техническа статия

 

В конструкцията на търговските сгради влизат множество системи, които са базирани на използването на вода. Все по-активните глобални мерки за съхраняването на този ценен ресурс в днешно време изправят проектантите пред сложното предизвикателство не само да осигурят функционален дизайн, но и да гарантират водната и енергийната му ефективност. Икономиите на вода в търговските сгради са средство за намаляване на разходите, както и за оптимизиране на екологичния профил на сградата, което, от своя страна, води до подобряване на имиджа на съответните организации или бизнеси, които се помещават в нея.

Един от най-ефективните начини за идентифициране и прилагане на подходящ режим за икономии на вода е разработването на детайлен план за пестене. Той може да включва поредица от технологични мерки и поведенчески мероприятия, които в комбинация да постигнат желаните резултати. Потенциалът за икономия на вода обикновено варира според типа и предназначението на сградата. Болниците и офис сградите например изискват големи количества технологична вода за механичните системи, които функционират в тях, докато хотелите и ресторантите консумират най-много вода за почистване, пране и приложения, свързани с храненето. Спортните комплекси с големи игрища пък употребяват огромни обеми вода за публичните си тоалетни и големите си напоителни системи и т. н. Идентифицирането на критичните дейности, които консумират най-много вода, е ключово за адекватното изпълнение на по-нататъшни мерки за реализиране на икономии.

 

Фитинги за по-малък дебит

Компонентите за водопровод и канализация с големи вътрешни диаметри позволяват свободното преминаване на големи количества вода за единица време. Замяната на фитингите с такива за по-малък дебит, добавянето на адаптори към кранчетата, накрайници за душове с намален поток и високоефективни клапани за регулиране подаването на вода към санитарни възли са някои от най-популярните мерки за ограничаване консумацията на вода в търговски сгради и контрол на разхищенията. Инвестициите в такива средства обикновено се изплащат за по-малко от година, особено когато съответните системи се използват често.


› РекламаФитингите за по-малък дебит, разбира се, не са идеалното решение за пестене на вода, тъй като сами по себе си не осигуряват икономия когато се пълни съд с фиксиран обем например. Но ефектът им е осезаем при дейности като миене на ръце, чинии, къпане и други, които изискват ненормирано количество вода, а консумацията зависи от човека.

 

Рециклиране на "сива вода"

Водата, която влиза в търговските сгради, обикновено се нарича чиста, а тази, която отива в канализацията – мръсна (или "черна" в англоговорящите страни). Т. нар. "сива вода" е вода, която се използва в миялни машини, вани, душове, мивки и т. н., която не е чиста, но не е и токсична, нито пък заразена. Рециклирането й е основна крачка към повишаване на водната ефективност чрез повторното използване на водни ресурси в търговските сгради вместо директното им изливане в канала.

За утилизирането на подобна схема в дадена сграда е препоръчително да бъде проведена съответната инспекция и консултация с отговорния орган, който да потвърди кои източници на сива вода са подходящи за рециклиране и необходими ли са допълнителни технологични мерки преди повторната употреба на водата. Стандартният процес по пречистване на сивите водни потоци включва комбинация от отделяне на твърдите вещества, биологично третиране и ултравиолетова дезинфекция. Подобна практика изисква просто отделяне на потока от главната ВиК система на сградата, за да премине през пясъчни филтри, аериране, електрофлотация и филтрация под налягане и да бъде складирана в специални резервоари под или над кота нула. Впоследствие пречистената вода може да бъде използвана за тоалетни, напояване и др. Друг популярен метод за осигуряване на непитейна вода за различни цели в търговските сгради са системите за събиране на дъждовна вода.
Намаляване на налягането

В редица многоетажни търговски сгради са необходими бустерни помпи за преодоляване загубите на налягане вследствие на нарастващата височина и поддържане на водоподаването към водните кули и резервоари. При такива високи налягания в системата водата протича с по-голям дебит през фитингите, най-често надвишаващи номиналния капацитет на потока, което води до допълнителни количества използвана вода и съответно до по-големи загуби. Много ВиК наредби изискват монтирането на клапани за намаляване на налягането в такива системи, когато то е повече от 5 бара (80 psi).

Друг риск, свързан с високите налягания, е опасността от разкъсване на тръбите и повреда на фитингите, спирателната и регулираща арматура. Що се отнася до системите за отопление и подгряване на вода – колкото по-малък обем вода премине през системата, толкова по-малко енергия се изисква за затоплянето й, което води до допълнителни икономии.

 

Изолиране на тръбопроводите и контрол на течовете

В много съществуващи търговски сгради тръбопроводите за гореща вода или не са топлоизолирани изобщо, или това не е направено добре. Загубите на топлина в системата водят до по-голямо количество използвана вода и значителни загуби. Тръбните системи, по които топлата вода се връща в системата, също е необходимо да бъдат изолирани добре. С колкото по-висока температура се завърне в котелната инсталация, толкова по-малко енергия ще бъде използвана за повторното й подгряване, което спомага за значително редуциране на енергийната консумация от котелните стопанства.


 

Течовете на тръби, особено по-малките, могат да останат незабелязани с години в търговските сгради. Степента на водните загуби пряко зависи от това какъв и колко сериозен е течът. Регулярното обслужване и правилната поддръжка на тръбопроводите за водоразпределение, както и незабавните ремонти в случай на теч или авария са задължителни с цел ограничаване мащабните разхищения на вода. Препоръчва се и инсталирането на специални сензори и системи за контрол на течовете, които следят параметрите на потока и състоянието на тръбите и могат навременно да сигнализират в случай на предстояща или настъпила повреда.

 

Източване на котлите и бойлерите

Продухването и източването на котлите и бойлерите в системите за отопление и подгряване на вода в търговските сгради се състои в премахване на водата в системата с цел контрол на негативни ефекти от престоя й вътре като отлагане на котлен камък, корозия и др. Системите си източват и с цел да се премахнат разтворените твърди вещества. Захранването с вода с по-ниско качество съответно изисква и по-често източване.

Популярна стратегия за намаляване на потребността от такива мерки или на тяхната честота е интегрирането на средства за автоматично управление на водния поток в комбинация с въвеждането на процес по пречистване на водата. Сериозен потенциал на икономии на вода е свързан с ограничаването на количеството вода, което се губи вследствие именно на прекалено честите източвания. Необходимата скорост на изпускане на водата от системата зависи от механичните особености, характеристиките на входящия поток и натоварването на котела. Съответната контролна апаратура ще намали колебанията и водните загуби вследствие на прекомерно източване, като ще редуцира и количеството използвана за подгряване на водата енергия. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Оценка на LED осветлението в търговски сградиТехническа статия

Оценка на LED осветлението в търговски сгради

Винаги когато настъпят промени вследствие въвеждането на нови технологии, настъпва период на объркване и противоречия до отшумяването на “старите методи”. Такъв е моментът и в осветителната индустрия по отношение на бързото развитие на LED осветлението, което превръща тази технология в примамлива опция за цялостно осветление за търговски и промишлени нужди.

Материали за резервоари за съхранение на водаТехническа статия

Материали за резервоари за съхранение на вода

Резервоарите за съхранение на вода се предлагат в разнообразие от размери и видове. Те могат да бъдат разположени над земната повърхност или под нея.

Пестене на вода в обществени сградиТехническа статия

Пестене на вода в обществени сгради

Обществените сгради могат да бъдат разделени на следните категории: офис сгради, болници, хотели и общежития, административни, спортни комплекси и търговски сгради. Един от най-добрите подходи за определяне на подходящи мерки за пестене на вода в тях е да се състави план и да се създаде еталон, спрямо който мерките да се оценяват и приоритизират.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Контрол на климата в търговски сградиТехническа статия

Контрол на климата в търговски сгради

Поддържането на комфортен микроклимат в търговските сгради при възможно най-ниски експлоатационни разходи е въпрос не само на правилен подбор на подходящото оборудване за климатичната, отоплителната и вентилационната инсталация, но и на оптималното им управление. Днес на пазара се предлагат различни решения, които осигуряват успешно управление на инсталациите и оптимизират оперативните разходи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top