Иновативни технологии в Capital Fort

20.11.2013, Брой 5/2013 / Проекти, реализации /

  • Иновативни технологии в Capital Fort
  • Иновативни технологии в Capital Fort

Проекти, реализации

 

Напредват довършителните работи по изграждането на най-високата сграда в България - Capital Fort. 126-метровата сграда се намира на столичния булевард Цариградско шосе, в близост до магазините МЕТРО, Sofia Outlet Centre и Интер Експо Център.

Capital Fort е проект на ATKINS Великобритания и архитектурното бюро A&А Architects, а инвеститор е Fort Noks. Комплексът ще се състои от 2 офис сгради, конферентни зали, банкови офиси, ресторанти и заведения за хранене със зимна градина, множество търговски обекти и подземни паркинги с над 700 паркоместа. Очаква се сградата да бъде завършена през 2014 г.

Системен доставчик на фасадата на Capital Fort е фирма ЕТЕМ. „Ние сме първият български екип, разработил успешно

нова фасадна система
специално за проекта. След създаването й осигурихме и пълния фасаден инженеринг, съпътстващ изграждането на качествена сградна обвивка”, разказват от компанията. „Специфичните детайли на проекта, повишените конструктивни изисквания, потребността от енергийна ефективност и изборът на троен стъклопакет доведоха до решение за проектиране на специална система ЕТЕМ за обекта.

Предизвикателство за екипа бе да проектира система с високи технически показатели и едновременно с това с минимално неблагоприятно въздействие върху околната среда.

За високата сграда е разработена елементна фасада. Тя е конструирана в отговор на изискванията за поемане на сериозни хоризонтални и вертикални товари и премествания на плочите. Системата позволява вграждане на декоративни елементи - “вилици”, оформящи стилния силует на сградата.

Ниската сграда и “подиума’” са реализирани чрез комбиниране на елементна фасада, алуминиева фасадна система Е85 и специално разработена вентилируема фасада за зоните с алуминиеви панели. Интерес представляват трапецовидните панели при “бъчвите” в полигоналните зони в две равнини на ниската сграда - новаторско решение за плавен преход между отделните части на фасадата.

С цел реализиране на архитектурните идеи за фасадата са разработени множество уникални решения, касаещи фасадните системи и декоративните елементи”, допълват от ЕТЕМ.

За реализирането на изключително високата енергийна ефективност на фасадата, беше направен много внимателен подбор на фасадно остъкляване измежду всички световни производители на слънцезащитни и нискоемисионни стъкла. Американската компания GUARDIAN успя да предостави за нашият проект, пълен инженеринг и комплексно решение отговарящо на високите ни изисквания за фасадно остъкляване.

ОВиК система
Климатизирането на сградата е поверено на Toshiba - VRF система с рекуперация на топлина SHRM-i от последно поколение, доставена от фирма АХИ КЕРИЪР - КЛОН БЪЛГАРИЯ. “Тази система постига коефициенти EER от 6.05 и COP от 5.63 при 50% частичен товар при конвенционален режим на работа”, споделят от компанията.

„В режим на рекуперация по време на преходните сезони ефективността нараства значително, защото топлината, отнета от едни помещения, се използва за загряването на други.

За нуждите на отоплението и охлаждането на сградите са доставени 219 външни тела на VRF системи Toshiba, които са комбинирани в 92 хладилни кръга. Общият брой на вътрешните тела е 1421, като основният брой са 4-пътни касети и тела за канален монтаж.

Пресният въздух в помещенията се осигурява от 125 броя рекуперативни топлообменни апарати Toshiba с ефективност на топлообмена до 79%.
В сградата има и голям брой технически помещения, изискващи целогодишно охлаждане. В тях има инсталирани вътрешни тела от 3-тръбните VRF системи, с което охлаждането им през отоплителния период излиза без разход на електроенергия, тъй като отнетата от тях топлина се използва за отопление на офисите. За пълна резервираност климатизацията в тези помещения е дублирана със сплит системи Toshiba от професионалната серия Digital Inverter.

За управление на SHRM-i системите се предвиждат последно поколение централни управляващи конзоли на Toshiba, с които от едно операторско място могат да се контролират всички функции на вътрешните тела в сградата. Също така тези управления ще допринесат за допълнително спестяване на енергия в сравнение със сгради без подобни решения”, споделят от АХИ КЕРИЪР - КЛОН БЪЛГАРИЯ.

Електроинсталации на Capital Fort
Изграждането на част Електро на обекта е дело на фирма Електра. „Отговаряме за цялостното изграждане на инсталациите, обезпечаващи силнотоковото и слаботоково електрозахранване: уредби за средно и ниско напрежение, монтаж на кабелните трасета, силнотокови и слаботокови инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации”, коментира инж. Иво Борисов, технически ръководител в компанията.

Електрозахранване средно напрежение
На територията на сградата са изградени 3 трафопоста, два от които са разположени на кота -4,50, а третия на +106,45. Монтирани са общо 9 сухи трансформатора Trihal - Schneider Electric - 7 броя с мощност по 1600 kVA и 2 по1000 kVA. Уредбата е разделена на 2 секции, захранена от два независими източника, като е предвидено автоматично въвеждане на резервното захранване на страна средно напрежение.

Оборудването е Schneider Electric. Окабеляването е приключило, текат довършителни работи и проверки по вторичното окабеляване на трафопостовете и сме на крачка от готовност за пуск. „Доставени са въздушно изолирани уредби средно напрежение, както и на понижаващи силови трансформатори от 20 kV на 400 V от гамата Tricast”, информира Иван Ламбиев, Технико-търговски инженер в Schneider Electric.

„Енергийният център е изграден с комплектно разпределително устройство (КРУ) тип SM6 - най-широко разпространената гама КРУ в света. Това е модулна система, позволяваща реализация на всякакъв вид схемно решение на СрН. Всяко едно КРУ е оборудвано с комуникативна цифрова релейна защита, която позволява изграждането на бъдещата система за енергиен мониторинг и контрол. Изборът ни като доставчик на апаратура средно напрежение по този проект немалко произхожда и от сериозния инженерен екип, който консултира и спомага за изграждането на енергийния център”, допълва г-н Ламбиев.

Разпределителна уредба ниско напрежение
За консуматорите I-ва категория, каквито са пътническите асансьори, пожарните помпи, дренажните помпи, противопожарните люкове и аварийната вентилация на стълбищните клетки е предвиден и АВР на страна ниско напрежение. Първата категория на сградата се осигурява от два трансформатора, с мощност 1000 kVA, разположени на кота -4,50 в самостоятелно помещение.

За отговорните консуматори е предвидено резервиране с 4 броя дизел генератора Caterpillar за близо 50% от върховия товар на сградата. „Общата инсталирана мощност е 3700 kVA и се състои от 3 трифазни дизелови генератора Caterpillar модел С32 с единична изходна мощност 1100 kVA и един генератор модел 3406 с изходна мощност 400 kVA.

Генераторите са окомплектовани с САТ алтернатори за ниско напрежение модел SR5 с допълнително възбуждане от постоянни магнити, предназначено за поемане на ударно претоварване (ток на късо). Освен че осигурява капацитет за кратковременно поемане на пикови претоварвания, допълнителното възбуждане до голяма степен отстранява хармониците в синусоидата, като позволява захранването на по-прецизна апаратура. Дигителен регулатор на напрежението CDVR ограничава колебанията му до 0,25%.

Двигателите са с електронно управление на горивния процес, като микропроцесорният компютър ADEM4 прецизира горивовъздушната смес и подаваното гориво към всеки техен цилиндър. По този начин се подобрява значително горивният процес, намалява се разходът на гориво и нивото на емисиите вредни вещества в изгорелите газове. Всички двигатели и алтернатори са произведени от завод на Caterpillar в гр.

Лафайет щата Индиана, САЩ, като двигателят, алтернаторът и контролният панел са изцяло собствена разработка на Cat Electric Power”, разказват от фирма Елтрак България, дилър на Caterpillar за страната.
„Предизвикателство за нас беше правилният подбор на моделите поради ограничението в капацитета на въздухозаборната система на сградата.

Охладителната система е проектирана така, че да може да работи при температури на околната среда до 45 °С, без да се намалява мощностният капацитет. Същевременно необходимият дебит на въздух е значително по-нисък от аналогични мощности генератори, в които двигателите са с по-ниска компресия. Това по никакъв начин не влияе на характеристиките за поемане на товара.

Контролните панели ЕМСP 4.2 на Caterpillar, с които са оборудвани генераторите, са със значително по-широка функционалност от старите и имат входове/изходи за комуникация с BMS система, както и възможност за следене на основните параметри на групата алтернатор и двигател и за осъществяване на дистанционен контрол чрез Modbus протокол.

Функцията на агрегатите ще е основно в поемане на електрозахранването на консуматорите първа категория, както и защита от резки колебания на напрежението в мрежата, като следенето ще се извършва от релета във външни АВР табла с капацитет 2500 А”, допълват от компанията.

По изискване на инвеститора ще бъде осигурено резервно захранване на комуникационни шкафове, бариери на входове и изходи, гаражни врати, контрол на достъпа, ПИС, червените контакти за работните места и 30% от основното осветление. Всички останали консуматори в сградата ще бъдат трета категория на ел. захранване. Всички табла ниско напрежение са доставка на ИТЪН България.

„Системата ни за типово тествани табла xEnergy е предназначена да отговори на всички изисквания и означава максимална гъвкавост, икономичност и надеждност, затова за главните разпределителни табла ГРТ са използвани именно типово тествани табла - TTA от серията xEnergy. Главните разпределителни табла са оборудвани с АСВ 2500А от серията IZM последно поколение.

За увеличаване надеждността на захранването е реализирана система за автоматично превключване с помощта на новата ATS-C АВР система на Итън, която осигурява автоматично или ръчно превключване от основната електрическа мрежа към допълнителна електрическа мрежа или генератор и по този начин гарантира захранването.

Етажните разпределителни табла са реализирани със сериите xVtl до 2500 А и Profi + до 630 А. Дефектнотоковите защити, използвани в Етажните разпределителни табла, са от серии PF6, PF7, номинални токове на утечка: 10, 30, 100, 300 и 500 mA. Контролното измерване е осъществено с нова серия електромери тип ЕМЕ хармонизирани с последните европейски стандарти.

Те позволяват директно измерване до 125 А без използване на токови трансформатори в компактен размер на DIN шина, което води до пестене на окабеляване и място в таблото”, разказват от фирмата доставчик.
Системата на електрозахранване на сградата е по схема TN-S, с разделени функции на защитните и неутралните проводници за цялата схема. В главните разпределителни табла (MDB) са монтирани отделни нулева и защитна медни шини.

Въводните захранващи автоматични прекъсвачи са с дистанционно управление. Изводните автоматични прекъсвачи са токоограничаващи, което позволява да се намали изключвателния ток на к.с. на автоматичните прекъсвачи монтирани след тях в MDB, както и тези в разпределителните табла за консуматорите.

При сигнал от пожароизвестителната инсталация автоматично ще се изключват всички въводни прекъсвачи на трансформаторните табла.
За захранване на всеки офис във Високата сграда е предвидено отделно разпределително табло. При наличие на захранващо напрежение от трансформаторите всички консуматори ще получават ел. захранване чрез единствения захранващ кабел до съответното разпределително табло.

При отпадане на захранването от трансформаторите по контролен кабел ще се подава напрежение на бобината на контактора, чрез който се извършва секциониране на шините в разпределителните табла на резервирана и не резервирана шина. Остават на ел. захранване само консуматорите, включени към резервираната шина в съответното разпределително табло.

Кабелни трасета
Всички кабелни скари и стълби са доставка OBO Bettermann - KTS (Kабелoносещи системи), VBS (Свързващи и укрепващи елементи), TBS (Системи за мълниезащита и защита от пренапрежение).
„Изготвихме всички спецификации на споменатите системи относно необходимите материали на база детайлни проекти”, коментират от компанията.

„От самото начало ОБО оказва техническо съдействие във всяка фаза на проекта и предлага различни видове решения за изпълнението на кабелните трасета, изцяло съобразени с подадените от проектантите детайлни проекти и изцяло съгласувани с монтажниците и инвеститорите”, допълниха те.

За повишаване сигурността за кабелите 20 kV са предвидени плътни скари с капак. Захранването на високото тяло на сградата е осъществено с алуминиеви шинопроводи - 2 броя, единият осигурява наемните площи до 11 етаж, а другият от 12 до 24 етаж.

Аварийно и евакуационно осветление
Захранването на аварийните осветители и знаци за изход се извършва чрез независими енергийни източници - акумулаторни централни системи (ЦСАО). “Всички табла от ЦСАО получават захранване от две места с променлив ток, от дизелната шина на съответното етажно табло, и постоянен ток от батерията или главното табло.

Захранването се извършва с трудногорими кабели с граница на пожароустойчивост от 90 мин. Захранването на лампите се извършва от съответното разпределително или главно табло. Опроводяването за осветителите също се извършва с трудногорими кабели с граница на пожароустойчивост от 90 минути.

Избрани са 2 броя ЦСАО, едната ще захранва осветителите във високата сграда и част от подиумните осветители, а другата е предвидено да захранва осветителите за ниската сграда и останалата част от осветители в подиума. Устройства за следене на фази и контрол на токови кръгове са монтирани във всички етажни разпределителни табла на високата сграда.

Предвидени са също и за ГРТ-тата в подиумна и сутерена част, както и за главните разпределителни табла захранващи офисите и общите части на ниската сграда. Всички главни табла и подтаблата са свързани чрез кабел за обмен на информация по протокол RS 485”, разказва инж. Борисов от Електра.
Структурна кабелна система
“Структурната кабелна система на обекта ще бъде изградена изцяло с компоненти на R&M - производител доказал предимствата на решенията си за офисно окабеляване както в България, така и в други части на Европа”, споделят от компанията. “Топологията на мрежата е класическа. За опорната мрежа са предвидени едномодови оптични кабели с 12 или 24 влакна, а в хоризонталното окабеляване е заложено екранирано решение.

Така проектираната и изграждаща се комуникационна инфраструктура е с максимална защита на инвестицията, сигурни гаранции за работоспособност и технически параметри, позволяваща използването на приложения като 10GBASE-T например. Накратко, инфраструктура, задоволяваща комуникационните нужди, желания и потребности на една модерна бизнес сграда както днес, така и утре.

Друга отличителна характеристика на структурната кабелна система е заложената в нея концепция за използване на 3-конекторен модел с консолидационна точка. Консолидационната точка представлява съединителен елемент в хоризонталната подсистема на СКС, разположен между етажния разпределител и телекомуникационната розетка на крайния потребител.

Това съвременно решение има две основни предимства от комуникационна гледна точка, а именно практически пълната свобода при избора на местоположението, броя и вида на работните места в даден офис и бързината на реакция при всякакви промени и/или допълнения, свързани с изменения в комуникационната инфраструктура.

Така инвеститорът получава изключителна гъвкавост при отдаване на площите под наем и възможности за максимално съобразяване с комуникационните желанията на бъдещия наемател, от една страна, а от друга - намалява едновременно инвестиционните и оперативните разходи чрез оптимизиране на дейностите по окабеляване на определена площ.

За изграждане на консолидационните точки в обекта ще се използва специално патентована кутия на R&M, наречена U-Box, в конфигурация 8х8 екранирани конектора RJ45. Концепцията на консолидационната точка ще бъде приложена и за тази част от електроинсталацията, която обслужва работните области, където ще се използва U-Box 6х6, оборудван с конектори на Wago.

Последно, но много съществено в идеята за реализация на интегрираната слаботокова инфраструктура, е, че тя ще се използва не само за пренос на глас и данни, т. e като стандарта СКС, а ще обслужва и нуждите на други слаботокови инсталации като контрол на достъп, видеонаблюдение, пожароизвестяване и масово оповестяване.

Така идеологията на тези системи в сградата ще е базирана на публикувания през септември т. г. стандарт, а именно EN 50173-6 Information technology - Generic cabling systems Part 6: Distributed building services. Технологичната конвергенция ще доведе до по-високи нива на сигурност, леснота при експлоатация, бързина при нужда от преконфигурации и много други предимства”, допълват детайли от R&M.

Система за видеонаблюдение
Наблюдението се извършва от CCTV камери за външен и вътрешен монтаж. Видео камерите са разположени на места, където минава основния поток от хора - фоайета, етажни площадки, периметъра около сградата, подземни паркинги. Предвидена е възможност да се добави видеонаблюдение и в асансьорните кабини. За архивиране на видеоинформацията се използват цифрови видеорекордери - 16-канални DVR устройства.

Всички видеорекордери имат връзка по LAN мрежата с централна контролна станция, разположена в Охранителен център на сградата. Централната контролна станция представлява микропроцесорна система, предназначена за пълен контрол над работата на камерите, задаване на сектори за наблюдение на управляемите камери, режим на последователно обхождане и изобразяване на всички камери или специално подбрани и др. Всички камери и допълнителни устройства към тях се захранват от табла първа категория на самостоятелен токов кръг.

Контрол на достъпа
Към системата за контрол на достъп са свързани определени входни и входно-изходни точки (входове към офиси, технически помещения, изходи към покрива, турникети, автомобилни бариери в подземен паркинг и др.). Контролираните врати са комплектовани с електромагнитни насрещници и магнити за заключване и хидравлични автомати за затваряне на вратите.


 

Аварийна оповестителна и озвучителна система
От фирма Електра разказват, че за Capital Fort е предвидена една главна оповестително-озвучителна уредба (ООУ) и две подчинени. Оповестителната система се задейства по 2 начина - автоматично, по сигнал на пожароизвестителната система, като съобщението може да се насочи към предварително зададени зони в зависимост от подадения сигнал и ръчно, от оператор, в зависимост предварително изготвени инструкции за евакуация и аварийния план на сградата.

В системата са използвани високоговорители за вграден монтаж в окачен таван, за открит монтаж на таван/стена и рупорни високоговорители. Оповестителната инсталация е изпълнена с трудногорим кабел, осигуряващ работа на системата 30 минути при пожар.

Система за газсигнализация
За подземните паркинги (коти -4.50 и -8.00) е предвидено изграждането на система за сигнализация за повишено ниво на въглероден двуокис. Предвидени са 4 броя адресируеми газсигнализиращи централи (ГЦ1, ГЦ2, ГЦ3 и ГЦ4). Те са част от система за измерване и сигнализиране на повишена концентрация на газове в атмосферния въздух. Централите работят с адресируеми сензори за въглероден двуокис, които са разположени в контролираната среда.

Заземителна и мълниезащитна инсталация
Инж. Иво Борисов разказва, че към шината във фундаментната плоча са прихванати и стоманените пилоти набити под фундамента на сградата. В плочите на енергийните зони, -4.50 и +106.45, предвидената мрежа е сгъстена на клетки 4х4 м.

В близост до трансформаторите са изведени отводи и са монтирани главни защитни клеми за допълнително изравняване на потенциала на непринадлежащи на уредбата токопроводящи елементи като тръбопроводи, въздуховоди и др. Предвидени са мрежи за потенциално изравняване на коти -4.50, ±0.00, +8.42, +30.32, +60.72, +91.12 и +106.45. Съгласно БДС EN 62305-3:2006 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, сградата е II категория в зависимост от опасностите при преки попадения на мълнии.

За офисна сграда А е предвиден мълниеприемник с изпреварващо действие, а за офисна сграда В са предвидени мълниеприемници монтирани на декоративните елементи надстърчащи сградата. През токоотводите разположени на не повече от 25 м един от друг е свързана заземителната инсталация с мълниеприемната.

Токоотводите са монтирани в колоните и шайбите на сградите. Всички съединителни и укрепващи елементи от мълниеприемната и заземителна инсталация са стандартизирани детайли на OBO Bettermann, неподатливи на атмосферни влияния и UV лъчения.

ВиК система
Фирма Пайп систем е изпълнител на ВиК системата, както и доставчик на материалите за нея. „Интересното в този обект е използваният материал - инсталациите се изграждат с чугун, като наш партньор е немската компания RSP, чийто продукти са с отлично качество. Чугунените тръби и фитинги SML от RSP се характеризират с висококачествена повърхност с отлични дренажни параметри.

Освен това системата е впечатляваща поради качеството на своите покрития, което далеч превишава стандартните изисквания. Една от най-важните характеристики, доброто поведение в случай на пожар, е тествана и сертифицирана за цялата RSP система от MFPA Лайпциг съгласно последните предписания на DIN EN 877/ A1, от януари 2010 г.”, дават детайли от компанията.

„Основните предизвикателства в работата ни идват от височината на сградата - на високите етажи изграждането е доста по-сложно, отколкото на ниските нива, както и от това, че трябва да се вземе предвид и теглото на чугуна, както и не на последно място - големите диаметри на тръбите, които се влагат на обекта”, допълват от Пайп систем.

Предвид височината на сградата се налага разделянето и на три водоснабдителни зони, като втора и трета зона са с помпено водоснабдяване, което е реализирано съвместно с Grundfos. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Сградни инсталации в Сан Стефано ПлазаПроекти, реализации

Сградни инсталации в Сан Стефано Плаза

Емблематичната сграда в очакване на сертификат за устойчиво и енергийно ефективно строителствоВ началото на м. март т.

R&M разработва надеждна комуникационна инфраструктура за ЦОДПроекти, реализации

R&M разработва надеждна комуникационна инфраструктура за ЦОД

Комуникационната инфраструктура на центровете за обработка на данни (ЦОД) често е един от подценяваните елементи при изграждането им. Това е така, защото тя се оценява на едва от 2% до 4% от стойността на цялата инвестиция.

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в странатаПроекти, реализации

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в страната

Най-актуалните решения на предлаганите от нас продукти, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове, са кабелните скари и канали, произведени от различни материали. Чрез тях са изработени основните тоководещи линии, укрепени на таван, на стена и дори поставени в двоен под.

Инсталации в центрове за данни в БългарияПроекти, реализации

Инсталации в центрове за данни в България

Списание ТД Инсталации представя редакционен материал, посветен на решения, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове. Материалът стартира с описание на два от действащите центрове за данни в България.

Шнайдер Електрик представи новите Smart табла в странатаБизнес

Шнайдер Електрик представи новите Smart табла в страната

От 15 до 18 юни т. г.

Шоурум за домашна автоматизация в офиса на Шнайдер ЕлектрикПроекти, реализации

Шоурум за домашна автоматизация в офиса на Шнайдер Електрик

В шоурум “Умен дом” в офиса на Шнайдер Електрик България е представена цялостна система за домашна автоматизация, която управлява инсталациите за осветление, отопление, вентилация, климатизация, сигурността и други сградни инсталации. Целта на реализираната система за домашна автоматизация е предоставянето на възможност на крайните клиенти да научат повече за структурата на системата, да получат реална представа за нивата на комфорт и ефективност, които постига, и да се убедят на живо в нейните предимства.

Пайп Систем: Водопроводна, канализационна и спринклерна инсталацииПроекти, реализации

Пайп Систем: Водопроводна, канализационна и спринклерна инсталации

Реализацията на ВиК и спринклерната инсталации на проекта Sofia Ring Mall беше една много амбициозна и сериозна задача за Пайп систем. За щастие, ние имахме опит с изграждането на обект от подобен мащаб - Парадайз център.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top