Инсталации в сградата на Първа инвестиционна банка

01.09.2012, Брой 4/2012 / Проекти, реализации /

  • Инсталации в сградата на Първа инвестиционна банка

Проекти, реализации

 

Наскоро в София на бул. България бе реализирана офис сграда, в която има обособен сравнително голям банков клон на Първа инвестиционна банка (ПИБ), магазин, изчислителен център, както и административни офиси на банката. Сградата разполага с две нива подземни гаражи и няколко помещения със специално предназначение. Неин инвеститор е фирма Макс Спорт 2000, автор на проекта е архитектурно бюро Буларх, а проектант и изпълнител на вътрешния интериор е фирма Фарам.

Интер Системс е компанията, извършила доставка и монтаж на всички системи за сигурност и безопасност, също така на BMS система, дизел генератор и UPS. „Реализацията на проекта протече на 3 етапа - проектиране, монтаж и запуск”, коментират от компанията. „Тъй като започнахме работа по проекта на сравнително късен етап, краткият срок за проектиране бе критичен с оглед течащите монтажни работи. Проектирането и съгласуването на системите бе извършено от инженеринговия отдел на фирмата за 2 седмици. Монтажът бе извършен в рамките на 40 работни дни, разбира се, както на всеки подобен обект, се наложиха частични преработки поради промени, настъпили в процеса на изграждане. Запускът и настройката на интегрираната система бяха извършени от нашите специалисти за 10 работни дни. В процеса на настаняване на различните отдели се наложиха и определени промени в конфигурацията с цел максимално улеснение както на работещите, така и на обслужващия персонал”, описват в детайли работата си от Интер Системс.

От компанията разказват, че критериите, поставени от страна на инвеститора и бъдещите наематели, са били свързани както с подобряване на енергийната ефективност и осигуряване високо ниво на сигурност така и с осигуряване безопасността на служителите и посетителите.

„Въпреки липсата на някакви по-особени изисквания на нормативната уредба, спецификата, свързана с експлоатацията на сградата, наличието на изчислителен център, както и някои специални помещения, силно ограничават възможните за употреба системи и доставчици”, споделят от Интер Системс и допълват: „Не трябва да се забравя, че по отношение на финансовите институции има отделна нормативна уредба, уредена с Наредба I-179 на БНБ, и последващо съгласуване с МВР. За удволетворяване на всички изисквания се спряхме на интегрирана система с продуктите на Honeywell, а по отношение енергонезависимостта - на продуктите, предлагани от нашите партньори - Цифрови Преносни Системи.

Системите за сигурност
отново са проектирани и доставени от Интер Системс. При проектирането изходихме от нашата практика за изграждане на изцяло интегрирани системи с възможност за дистанционен мониторинг. Охранителната система е базирана на панел 561MB100 на Honeywell. Почти всички охранителни детектори са адресируеми, а тези в помещенията с повишен риск са комбинирани и с антимаскинг функция. Тъй като основен позлвател на сградата е ПИБ, то системата за контрол на достъп бе необходимо да е на база IQ Multiaccess на Honeywell, тъй като този продукт се използва за управление на всички офис сгради на банката. За всяка врата е предвиден индивидуален контролер, като са включени и асансьорите и сервизните помещения. В някои от частите със специално предназначение системата за контрол на достъп е с двустранен контрол на всяка врата и се използват специфични детектори, гарантиращи по-висока сигурност в тези помещения”, разказват от компанията-изпълнител.

Системата за видеонаблюдение е хибриден тип
и включва 92 видеокамери и 4 мрежови записващи устройства производство на Vigilant. Към системата са добавени 2 виртуални матрици, които позволяват гъвкавото й управление. Към нея има добавен и модул за мобилна свързаност, който позволява безпроблемна работа от мобилни устройства, дори при скорости от 64 kbps.

Инсталираната пожароизвестителна система е с панел серия IQControl на Honeywell, а използваните детектори са тип O2T. Освен точкови детектори, системата следи и детектори във вентилацията, както и газ детектори в помещенията с наличие на газови инсталации. Управлението на огнепреградните врати, разположени в подземните гаражи, също се извършва от пожароизвестителната система.

От Интер Системс разказват още, че за защита на изчислителния център и сервизното помещение, в което са разположени UPS системите, има изградени две отделни системи за детекция на вода, интегрирани към пожароизвестителната система и Winmag. Системите включват както сензорен кабел, разположен по цялата площ на пода, така и точкови детектори в зоните с повишен риск от поява на вода. За негова защита е инсталирана и газова гасителна система с газ FM200. Изборът на гасителен агент е съобразен със спецификата на приложението, а именно защита на електронно изчислително оборудване. FM200 е гасителен агент, който не причинява повреди в електронното оборудване, в същото време не вреди на озоновия слой и не носи висок риск за обслужващия персонал.

„Тук по-специфично е управлението на гасителната система, въпрос, който много често се пренебрегва както от инвеститорите, така и от изпълнителите. В случая управлението е поверено на гасителен панел серия 8010 на Honeywell, който е изцяло интегриран с пожароизвестителната система и BMS. Гасителният панел използва адресируеми детектори на Honeywell серия IQ8. С цел ранна детекция монтираните детектори в помещението са модел OTblue, предлагащи чувствителността на йонизационен детектор. От друга страна, в двойния под са монтирани детектори тип O2T, които предлагат отлична защита срещу фалшиви сработвания, причинени от прах, пара или влага. За максимална надеждност и изключване на фалшиви сработвания гасителната система сработва при сигнал от два детектора от една зона, което съответно налага известно завишаване количеството на монтираните детектори”, разкриват от компанията.
BMS система
В сградата има изградена BMS система на Honeywell, която управлява системите за вентилация, подгряването на вода, етажно, фасадно, външно, както и стълбищното осветление. „Нуждата от BMS бе наложена от изискването на инвеститора за максимална икономия на електроенергия. Изграждането на BMS система наложи подмяна на всички управляващи табла на климокамерите и котелното помещение, както и добавяне на допълнителни сензори и модули за управление. BMS предлага и собствен графичен интерфейс за мониторинг и управление, но всички основни функции се мониторират през Winmag.


 

Система за аварийно електрозахранване
За осигуряване непрекъснатост на работния процес бе проектирана и доставена система за аварийно електрозахранване. В тази част се наложи пълна преработка на първоначалния проект, който се оказа неефективен и с по-ниска надеждност. Първоначално заложените UPS, работещи в група по два, бяха заменени с група от четири 120 kVA UPS на фирма Socomec. Благодарение на възможността за работа в паралел, само с 4 машини бе резлизирана система с резервирана мощност от 360 kVA и номинална мощност 480 kVA. Системата е окомплектована и с един дизел генератор на VISA с мощност 800 kVA, който, освен групата UPS-и, захранва и някои критични консуматори - асансьори, осветление, както и климатизация и вентилация на изчислителния център”, информират в заключение от Интер Системс. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталацииТехническа статия

Филтриране на въздуха в климатични и вентилационни инсталации

Филтрирането и пречистването могат да отстранят редица замърсители на въздуха в затворените пространства в сградите. Филтрите и технологиите за пречистване на въздуха в редица климатични и вентилационни инсталации се използват за намаляване на влиянието от тези замърсители чрез целенасоченото им отстраняване, като ефективността на използвания за тази цел филтър обаче зависи от естеството на самия замърсител.

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работаИнтервю

Главболгарстрой, инж. Петър Петров: Основното предизвикателство беше да реконструираме сградата и да запазим режима й на работа

Един от най-значимите проекти в столицата през 2016 г. беше реконструкцията на Централна гара. За всички предизвикателства, както и за внедрените иновативни системи и технологии, разказва инж. Петър Петров, главен инженер Строителни обекти в Главболгарстрой.

Решенията на Вебер гарантират ефективна топлоизолация през целия експлоатационен живот на сградата

Едно от най-новите решения, които предлагаме на българския пазар, е иновативната топлоизолационна система weber.therm Ultra Clima.

Шнайдер Електрик България: Електрооборудване на сградатаПроекти, реализации

Шнайдер Електрик България: Електрооборудване на сградата

За изпълнение на проект от такъв ранг се изисква пълна съвместимост между отделните системи, както и осигуряване на абсолютна надеждност при работа на обекта. Това, от една страна, осигурява уютна среда за срещи, пазаруване и забавление в непосредствена близост до природата, а от друга - осигурява на наемателите приятна работна атмосфера, висока степен на комфорт и, не на последно място, енергийноефективни системи, който да намалят оперативните разходи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top