Инсталационни подове

01.04.2009, Брой 3/2009 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Специфични изисквания към оразмеряването и изпълнението на вентилационни системи на басейни

Наред с голф индустрията, на сериозен инвестиционен интерес през последните години се радват и проектите, включващи изграждане на повече или по-малко модерни СПА комплекси. Пазарната атрактивност на центрове за възстановяване и отмора е напълно обяснима предвид динамичното ежедневие, непрекъснатия стрес и натрупването на умора, характерни за ежедневието на съвременния човек. Със собствен СПА комплекс разполагат и повечето хотелски и спортни комплекси. Почти всеки претендиращ за ниво комплекс предлага финландска сауна, турски хамам, руска баня, басейн, джакузи с термална или морска вода, терапия с водорасли и минерали, масаж и други.

Колкото и да са съвременни възможностите на използваните съоръжения и предразполагащи интериорните концепции на помещенията, без коректно избрана, изпълнена и поддържана вентилационна система ефектът би бил минимален.

Влагата - основен проблем
Водата е неразделна част от същността на СПА индустрията. Именно на разнообразието от водни процедури се основава идеологията й. От друга страна, различните водни съоръжения са основен проблем за поддържане на комфортен микроклимат в помещенията. Огромното количество влага, на което басейните, джакузитата и другите водни съоръжения са източник, би могло да създаде редица проблеми, свързани както със състоянието на самите помещения, така и със здравето на хората.
За преодоляване на проблема с излишната влага се предприемат редица мерки. Сред тях са използване на регулатори на влажност и устойчиви на влага материали за ограждащите елементи (стени, под, таван).
Основно средство в борбата с излишната влага обаче е изграждането на ефективна вентилационна система, с която да се осигур подходящ въздухообмен гарантиращ отвеждането на отделящите се водни пари. Сред най-проблемните зони, изискващи специфична организация на въздухообмена, са големите плувни басейни, чиято голяма водна повърхност се явява един от най-сериозните източници.
При наличието на значителна разлика между температурите на водата и околния въздух се създават особено добри условия за висока влажност. За да се постигнат комфортни температури на въздуха и водата, е необходимо да се осигури правилен подбор на специализирано оборудване, осигуряващо понижаване влажността на въздуха до необходимите стойности.


› РекламаСтруктура на системата
Повдигнатите подови системи осигуряват кухина за полагане на различни инсталации, като едновременно с това запазват необходимата носимоспособност на пода. Осигуряват и отвеждане на статичните ел. товари. Изграждат се на определена височина върху бетонната плоча на помещението, в което се полагат. Най-общо казано, представляват комплексна система, изградена от носеща метална конструкция, подпорен панел, настилка и система за защита ръбовете на настилката.
Металната конструкция носи панелите на повдигнатия под, като му позволява да бъде разположен на височина от 40 до 1000 mm (без дебелината на самия панел) и дори повече. Конструкцията включва колони, състоящи се от два елемента, наречени “основа” и “глава” - за регулиране на височината, и греди, които биват “носещи” и “корекционни”. Елементите на конструкцията са с различен дизайн, дължина и капацитет на товароносимост и, в зависимост от предназначението си, могат да бъдат изпълнени по различни начини.
Най-разпространеният вариант са Винтовите опори с възможност за регулиране на височината
Обикновено са изработени от галванизирана стомана с диаметър на основата около 100 мм, заварена опорна шпилка с различна дължина, капачка против саморазвиване и регулираща височината гайка. Горната част на носещото краче (опора) също е с диаметър около 100 мм, заварена е към тръба с различна дължина и е комбинирана с проводима PVC шапка. Възможните приложения на носещите крачета са без траверси, при височини на светлото сечение на двойния под 350 мм, или с напречни траверси - при повишени изисквания към натоварването. Както вече бе посочено, в зависимост от типа и размерите на използваните крачета, размерът на светлото сечение под плочите на двойния под може да варира от 40 до 1600 мм. За по-добра организация на кабелния мениджмънт, когато се налага полагането на голям брой кабели в двойния под, често се използват кабелни скари.
Опорите се закрепват към повърхността на основния под чрез залепване и дюбели. Ако в конструкцията на двойния под влиза монтирането на напречни траверси, то те се закрепват към горната повърхност на стойката, като се започне от началната точка на монтаж.

Укрепващи профили
Когато върху двойния под ще се разполагат много тежки товари или върху него ще се монтират по-големи електрически шкафове, в конструкцията се използват специални греди. В подобни приложения, под плочите и върху носещите опори се поставят усилващи напречни траверси. Те могат да бъдат различни видове в зависимост от необходимото натоварване на двойния под.
Траверсите се предлагат окомплектовани с противопрахови и противовибрационни гуми и обикновено представляват поцинкован П-образен или квадратен профил. Предназначението им е да обезпечат напречната устойчивост на опората.
Възможни са различни комбинации в полагането на траверсите под пода, така че да остане отворено пространство, където това е необходимо. Някои видове траверси могат да увеличават здравината на връзките между подовите плочи, като за целта носещите усилени профили (траверсите) се поставят върху крачетата. Двойният под с усилени профили е подходящ за електроцентрали и командни центрове. Препоръчва се и за други помещения, при които се налага височината на двойния под да е по-голяма от 500 мм.
За трафик зоната
се използват два различни типоразмера долна носеща конструкция: 1200 х 600 мм (за нормално натоварване и точков товар от приблизително 3500 кг) и 600 х 600 мм (за по-тежки натоварвания). Типоразмерите на плочите обикновено са 600х600 мм или 500х500 мм. Всички метални елементи са свързани така, че да се осигури електропроводимост на системата. В зависимост от предназначението си, изискванията към дизайна, натоварването и покритието, всички конструктивни елементи могат да се избират индивидуално за всяко конкретно приложение.
Допълнително се поставят разпределителните кутии в рамкова конструкция, с определени точни размери за електрическите връзки на инсталацията - конзоли, контакти, розетки, вентилационни отвори и т.н.


 

Подпорен панел на настилката
Подпорният панел съставлява средната част на повдигнатия под. В изискванията към техническите му характеристики се включват механична устойчивост на натиск и огъване, висока плътност на шумопоглъщането и пожароустойчивост. Обикновено се използват
n панели от ПДЧ, с изключително висока плътност и механична устойчивост;
n панели от инертен материал (калциев сулфат), подсилен с целулозни нишки с висока механична устойчивост;
n комбинация от горните два типа. Долната повърхност на трите типа панели може да бъде покрита с алуминиево фолио, галванизиран лист стомана или боя за защита от прах.

Капацитет на товароносимост
Съпроматската задача по определянето на капацитета на товароносимост на горните плочи се решава на базата на очакваните статични товари, конкретната конструкция на опорите и други фактори. Разпределените товари обикновено не се вземат под внимание, тъй като товароносимостта на двойните подови конструкции e по-голяма от тази на структурните подове.
За да се определи концентрираният (статичен) товар, прозводителите обикновено правят симулация, след което на базата на определения допустим товар се изчислява товароизместимостта на тестваните елементи.

Статията продължава в следващия брой на сп. Технологичен дом. Уважаеми читатели, очакваме коментарите и допълненията ви към статията за инсталационните подове.

Кабелни скари - видове и критерии за избор

Базов вариант за организация на кабелите, включително и в подподовите пространства, са кабелоносещите конструкции от метални скари. Този вид скари са създадени, за да поддържат кабелните трасета. Един от основните критерии за тяхната оценка е товароносимостта. Сред останалите фактори за избор на кабелна скара са и мястото или т.нар. запас, който трябва да се остави за бъдещи разширения, както и обемът и теглото на добавяните кабели при промени на кабелното трасе. Важен е и въпросът с типовете подпори и използваното закрепване - таванно, стенно, към метални конструкции, директно към машини и оборудване, вертикали по нива, естакади за външен монтаж и др. Най-разпространените типове кабелни скари са плътни, перфорирани, телени мрежести и скари тип стълба.
Плътните кабелни скари представляват затворена конструкция с капак от листова ламарина, огъната до определената форма. Използват се предимно за силови кабели, но намират приложение и за комуникационни. Подраздел на плътните кабелни скари са металните канали в замазката на пода и подпрозоречните канали с вградени контакти, ключове, розетки и апаратура. По принцип плътните кабелни скари са по-сложен вариант за кабелен мениджмънт. Те се предлагат в комплект с широк набор от аксесоари и фитинги-детайли. Сред основанията да бъдат често предпочитани са и естетични съображения.
Перфорираните скари се изработват от листова ламарина, щанцована и огъната до определената форма. Опционално разполагат с капак. Ламарината е с дебелина, съобразена с модела и товароносимостта. Допълнително се оребряват моделите от по-тънка ламарина, с цел коригиране на натоварването. Перфорираните скали биха могли да се разглеждат като наследник на плътните канални системи, но тук капакът не е задължителен елемент. Използването на перфорирана ламарина е с цел намаляване на собственото тегло и вентилиране на силовите кабели в сравнение с плътната скара. Средно перфорацията представлява около 15% от площта на скарата.
Телените мрежести скари  се изработват от стоманени телове, заварени заедно и огънати до определената форма. Структурата с мрежест дизайн ускорява и улеснява проектирането и инсталирането им. Използването на капак е опционално. Теловете могат да бъдат с различно сечение, съобразно модела и товароносимостта. Предимство на телените скари е доброто съотношение на собственото тегло към товароносимостта. Отворената структура позволява отличен кабелен мениджмънт. Например в двоен под или окачен таван е по-лесно проследяването на кабелите при трасета с няколко нива на скарите. Телените скари се характеризират с оптимална естествена вентилация за силовите кабели - над 90% свободен достъп на въздух.
Скарите тип стълба се използват предимно за силови кабели. Най-често се изработват от профили или винкелна конструкция, заварени/занитени заедно, както и от огъната ламарина и дори от тръби или С-профили с прорези за пристягане на кабелите. Характерно за тях е, че осигуряват добра вентилация на захранващите кабели и добър кабелен мениджмънт поради отворената си структура. Предлагат се в комплект с широк набор от различни аксесоари и фитинги. Често се срещат по външни естакади и до захранване на главно разпределително табло (ГРП). Предлагат се и подмодели, със специализирано приложение за вертикални трасета. Отличават се с голямо собствено тегло и добра товароносимост.
Предлагат се и кабелни скари със специфични параметри, представляващи комбинация от няколко типа скари с цел изпълнение на строго определени изисквания. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисииТехническа статия

Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите.

Димоотводни системиТехническа статия

Димоотводни системи

Ако са планирани правилно, тези системи могат да ограничат достигането на максималната степен на щетите или дори цялостно да ги предотвратят. В зависимост от вида на сградата при оразмеряването им трябва да се вземат предвид редица законодателни принципи, регулации и препоръки.

Фасадни соларни инсталацииТехническа статия

Фасадни соларни инсталации

Фасадните соларни системи осигуряват множество предимства по посока повишаване на енергийната ефективност на модерните сградни конструкции. В допълнение към възможности за гъвкаво генериране на енергия за собственото потребление на сградата, те намаляват нивата на шум от външната среда, допълнително оптимизират изолацията и топлинния профил и позволяват креативно изпълнение на остъкляването. Специални тънкослойни фотоволтаични модули и цялостни соларни инсталации могат да бъдат интегрирани във фасадите както на нови, така и на съществуващи сгради.

Технологични решения за платени паркингиТехническа статия

Технологични решения за платени паркинги

Системата за контрол на достъпа до паркинга е решение, което позволява на собствениците на платени паркинги и гаражи да управляват съответното съоръжение, да ограничават достъпа до него и да реализират приходи. На пазара се предлага разнообразие от различни решения и комбинации за оптимизиране на достъпа до всеки един паркинг.

Противопожарни помпиТехническа статия

Противопожарни помпи

Противопожарните помпи са ключов елемент от системите за пожарогасене в сгради, а от ефективната им работа зависи надеждността на цялата пожарна защита на обекта. Неслучайно често биват определяни като "сърцето" на всяка пожарна инсталация.

Системи за контрол на работното времеТехническа статия

Системи за контрол на работното време

Някои от най-модерните системи използват GPS данни за автоматично регистриране на служителите в зависимост от близостта им до предварително зададена геолокация. Тези системи предлагат няколко ползи – елиминира се рискът служителят да забрави да се регистрира, както и нуждата да се отиде до точно определен терминал.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top