Инсталационни подове

01.05.2009, Брой 4/2009 / Технически статии / Инструменти, материали

 

Утвърдено техническо решение за измерване разхода на значителни газови потоци

Турбинковите разходомери са сред широко използваните прибори за измерване дебита на природен газ. Обект на настоящата статия са техните конструктивни и инсталационни специфики, принципът им на действие, както и някои основни технически изисквания, свързани с експлоатацията на турбинкови разходомери.

Съвременните модели са с малка грешка
Принципът на работа на турбинковите разходомери е добре известен. За обема на преминалия през разходомера газ се съди по броя завъртания на турбинното колело, монтирано в корпуса на уреда. Този вид разходомери се използват преимуществено за измерване на големи дебити, което обяснява високите обороти на въртене на турбинното колело. Високите обороти обикновено се редуцират чрез използването на многостъпален редуктор, след което посредством съответен съединител се подават към брояч, монтиран извън газовата камера. Газовият поток се ускорява и линеаризира във входния канал на разходомера, преди да достигне до турбинното колело. По този начин смущенията, внасяни от завихрянето на газовия поток, се изключват.
В процеса на ускоряване на газа, част от енергията на налягането се преобразува в кинетична енергия, т.е. статичното налягане намалява. Обратно, след турбинното колело газовият поток преминава през коничен по форма изходен канал, при което скоростта му намалява и част от кинетичната енергия се преобразува в налягане. Съвременните турбинкови разходомери са с оптимизирана геометрия на входящия и изходящия канал и турбинното колело, която позволява с минимални загуби на налягане да се постигне минимална измервателна грешка за широк измервателен обхват.

Разнообразие от конструктивни решения
Разнообразието от конструктивни изпълнения при турбинковите разходомери е много голямо. Често турбината и прилежащите й конструктивни елементи са присъединени директно към фланцеви корпус. Предимство на подобни конструкции турбинкови разходомери е елементарността им. Недостатък е, че някои напрежения в газопровода, към който се свързва измервателният уред, могат да окажат неблагоприятно влияние върху работата на разходомера и да понижат точността му на работа.
Предлагат се и конструкции разходомери за природен газ, при които има функционално разделяне на корпуса и измервателната тръба, наричана още сменяем патрон на уредите. Сменяемият патрон се произвежда като отделен възел от корпуса и е възможно да бъде предварително калибриран върху изпитвателен стенд. При използването на подобни като конструкция разходомери замяната на стари патрони с нови се прави на място, без да е необходимо да се закупува и нов корпус на уреда.
Също така е възможно с помощта на адаптер да се инсталира сменяем патрон с по-малък диаметър от съответстващия на диаметъра на газопровода. По този начин се измерват по-малки обеми газ по-точно, тъй като при използването на работни колела на турбината с по-малки габарити и следователно по-ниско тегло се наблюдава по-малко механично триене. Поставянето на по-малък по диаметър сменяем патрон е възможно, когато например в определени периоди от време през мрежата се подават по-малки дебити.

Корекция на измерването към нормални условия
Въпреки че турбинковите разходомери измерват обема на газа в реални условия, за целите на търговско измерване е необходимо резултатите да се приведат към т.нар. нормални условия на процеса. Те включват извършването на всички измервания при стойности на температурата и налягането, постигнати като споразумение между доставчика и ползвателя на горивото. Съответно, за да се преобразува текущият обем на природния газ към т.нар. нормален обем, се използват съответни коректори. За целта се следят текущите стойности на температурата и налягането. Изборът на място, в което се монтират съответните датчици за налягане, температура и плътност, трябва да бъде много добре прецизирано. От една страна, местоположението следва да бъде избрано така, че датчиците да не внасят смущения в измервателното средство. От друга страна, монтажът им трябва да осигурява правдоподобно снемане на текущото термодинамично състояние в точката на измерването.

Плочи от ПДЧ
Основният материал за производството на плочите от ПДЧ са дървесните частици с висока плътност (около 700 кг/м3), горещо пресовани и свързани с растителни смоли. Използва се висококачествена дървесина, предимно иглолистна, със съдържание на формалдехид в границите на европейския стандарт за клас Е1. Покритието се залепва с лепило на водна основа. Възможните допуски при производството на плочите от ПДЧ са: максимално отклонение на дължината на страната ± 0,2 мм; максимално отклонение на дължината на диагонала ± 0,3 мм и максимално отклонение на дебелината ± 0,2 мм. По заявка на клиента, проводимите плочи могат да се произведат с електрически мост между покритието и металното фолио отдолу, което гарантира във всички случаи устойчивост най-малко 10 мегаома срещу евентуален токов удар.
Акустичните качества на плочите от ПДЧ зависят от типа на използваното покритие, съобразно със специфичните изисквания за шумоизолация. Плочите от ПДЧ са подходящи за офиси, компютърни помещения и централи, апаратни и диспечерски помещения, за които е характерно нормално натоварване.

Разнообразие от използвани настилки
Настилките, които се полагат върху плочите, могат да бъдат от различен материал - мокет, линолеум, паркет, естествен гранит и други. Най-разпространените подови настилки, подходящи за двоен под, са мокетните плочи, чиито размери са съобразени с размера на плочите на двойния под. Обикновено те са: 50х50 или 60х60 см, но могат да се изработят и по индивидуален размер. Подходящи са за офиси и административни сгради, поради лесната подмяна на отделните плочи при повреждане, високия комфорт и шумоизолиращите свойства, лесния достъп до кабелните системи под двойния под и други.
Използват се и настилки, изградени от рециклиран полипропилен, ПВЦ, гума, тъфтинг, мокет, иглен мокет, ламинат, керамика, естествен камък, гранитогрес и други. Гранитогресът, използван като настилка за повдигнатите подове, може да бъде различни видове - матиран, сатениран, полиран, полуполиран, грапав, грапаво-полиран.
За максимално съчетаване на отделните елементи и запазване на целостта им се използват няколко вида системи за защита на ръбовете на настилката.
Системи за защита ръбовете на настилката
Сред възможните варианти за защита е специална околовръстна обработка на керамичната плочка, при която се осъществява свързване между нея и носещия панел. Така се създава твърда полиуретанова връзка около ръбовете на плочката, с номинален размер 592 х 592 мм, така че готовият продукт да е с размери 600 х 600мм (допустимите отклонения са десети от милиметъра). Освен че предпазва ръбовете на плочката и напасва размерите й към модулната схема на повдигнатия под, полиуретановата връзка осигурява твърдост, устойчивост на киселини и основи (като самата плочка) и негоримост.
Друг вариант е образуване на единен моноблок между керамичната плочка и панела, чрез инжектиране на полиуретан. Полиуретанът се инжектира не само около ръбовете на плочката, но и около панела (с цел защита), а и между двата елемента (за осъществяване на свръзка). По този начин се образува общ компактен и твърд моноблок. Тази система има най-широко приложение, тъй като дава възможност за голяма свобода в използването на плочки с различни размери, предварително калибровани с цел да се оформят фугите между тях.
Често използван вариант е и общата защита на ръбовете на плочката и панела, чрез залепване на черно PVC или ABS фолио. Тази система се използва предимно за плочки от гранитогрес, с размери 600 х 600 мм, като калиброването в този случай се прави до размер 598 х 598 мм. След като се залепи плочката за панела, около тях се залепва черно PVC или ABS фолио, с дебелина 1 мм. По този начин елементът се вписва в модула на повдигнатия под. Характерни за тази система са фуги от едва 2 мм.


 

Пожарозащита на елементите
При електро- и обезпрашаващи инсталации винаги има вероятност да възникне пожар вследствие прегряване на инсталацията. Добре е да се има предвид, че при двойни подове с височина по-малка от 20 см, по-трудно възниква пожар с пламък поради по-малкото пространство и отсъствието на достатъчно кислород. Поради тази причина, двойните инсталационни подове с по-голяма височина трябва да отговарят на определени противопожарни изисквания. Например да осигурят защита на съседните помещения и аварийните изходи.
Също така трябва да са предвидени и мерки за предотвратяване възникването на пожар - поддържане на здравината на горните панели, съблюдаване на срока на годност на всички елементи от системата, избор на подходяща степен на защита на елементите, съобразена със средата и приложението и т.н.

Вентилационни и климатични системи
Както вече бе подчертано, паралелно с организацията на електроинсталациите, двойните подове могат да се използват за системите за вентилация, отопление или охлаждане на помещенията.
Познати са два възможни начина за изграждане на вентилационни и климатични системи - отворен и затворен тип система. При отворения вариант, въздухът излиза под налягане директно през вентилационни решетки в горните панели на пода. Към тях могат да се добавят и различни видове прахоуловители. При затворените системи въздухът е насочван през мрежа от въздуховоди или през отделения, които са фиксирани към вентилационните решетки или дифузорите.

Материали за кабелни канали
Сред възможните начини за организация на кабелите в пространството под двойните подове са кабелните канали. Разбира се, те се използват много по-широко в самите помещения, придавайки много по-естетичен вид на работната или жилищната зона. Кабелните канали представляват практичен метод за организация на захранващите и комуникационни кабели в помещението. Увеличават надеждността на работа на електрическите системи и позволяват бърза адаптация при необходимост от преаранжиране на интериора. Произвеждат в пълно съответствие със стандартите за безопасност, а инсталирането им става бързо и лесно.
Според материала, от който са произведени, кабелните канали се делят на:
Алуминиеви - анодно оксидирани или с алуминиево покритие. Те са здрави и могат да се използват за по-сложни като топология системи.
Стоманени - най-често се изработват от поцинкована листова стомана. Предлагат се с покритие в различни цветове. Този тип канали, също както и алуминиевите, се характеризират с висока здравина.
От PVC - пожаробезопасен PVC материал, несъдържащ кадмий и олово. Както е известно, този материал се реже лесно. Освен това кабелните канали, изработени от пластмаса, са леки и лесни за монтаж. Устойчиви са на ултравиолетова светлина.
От дехалогенизирана пластмаса - материалът се характеризира с висока устойчивост на натиск. Изработените от него канали са високоустойчиви на UV-светлина. В случай на пожар, не отделят газове, които биха могли да образуват опасни за здравето киселини при контакт с вода. Това свойство ги прави особено подходящи за монтиране в болници и компютърни центрове. Както PVC каналите, повърхността им е добре полирана, което обяснява лесното им почистване. Материалът е лек, а системите - лесни са изработка и монтаж.
Дървени - дизайнерите ги приемат като елемент от цялостните интериорни концепции. Вариация са и каналите изработени от друг материал, например алуминий с дървена облицовка. От дърво се правят и миниканали. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Облачни системи за контрол на достъпаТехнически статии

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service).

Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехнически статии

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Превенция на легионела в ОВК системиТехнически статии

Превенция на легионела в ОВК системи

Макар много жилищни и търговки ОВК системи да не използват директно водоподаване, е възможно да се превърнат в среда за растеж на бактерията Legionella поради наличието на влага в системата.

Бойлерите и системите за битово горещо водоснабдяване (БГВ), които често са свързани с отоплителните инсталации, от друга страна са типични "жертви" на тази бактерия.

NFC технологията в сградната автоматизацияТехнически статии

NFC технологията в сградната автоматизация

NFC (Near Field Communication) технологията е сред иновациите, които постепенно намират разнообразни пазарни приложения в редица сфери на съвременния живот.

Постепенно NFC навлиза и в автоматизацията – от автоматично отключване или заключване на вратите на автомобила, включване на GPS навигацията или пускане на радиото – до интелигентните домове и сгради, в които все повече ежедневни дейности стават автоматизирани.

Адаптивно осветление за търговски обектиТехнически статии

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

Internet of Things в пожарната безопасностТехнически статии

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top