Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

Техническа статия / Енергийна ефективност

 • Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии
 • Интелигентни сградни технологии за постигане на нетни нулеви емисии

Техническа статия

 

Миналогодишната Конференция на ООН по изменението на климата (COP27) за пореден път изложи стряскащата реалност на климатичните промени, което ще накара малки и големи бизнеси да преразгледат ангажиментите си по отношение на въглеродния си отпечатък. Докато едно време мерките в посока намаляване на емисиите на парникови газове се считаха за нещо по-скоро пожелателно, то днес вече не може да се избяга от факта, че всеки един от нас има задължения да направи всичко по силите си, за да спаси планетата.

На конференцията стана ясно, че за да има някакъв шанс светът да постигне настоящите цели за климатичните промени – намаление на емисиите на въглероден диоксид с 45% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2010 г. и нетни нулеви емисии до 2050 г., трябва да се прави много повече. Ако целите не бъдат постигнати, температурите могат да се повишат с много повече от двата градуса, смятани за "безопасни", с необратими последствия за планетата.

С увеличаване на стремежа за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г., предприемането на мерки вече няма да е ограничено само до големите бизнеси. За много компании това ще наложи повишен фокус върху стратегии за енергиен мениджмънт и по-голяма необходимост от възможности за демонстриране на прогреса спрямо целите. Именно заради това ролята на интелигентните сградни технологии става все по-важна.

Смарт сградните технологии обхващат сензорни устройства, които могат да събират и предават данни до централен хъб. Този хъб може да е на локално за организацията ниво, но все по-често той е част от облачни системи, които не се нуждаят от външни сървъри. Данните могат да бъдат използвани за проследяване на стойности или тенденции във времето, за предупреждаване на фасилити мениджърите или за автоматизиране на управлението на сградата.

Напредъкът в областта на тези технологии означава, че те стават по-достъпни за всички и ще бъдат ключов компонент от инструментариума за намаляване на въглеродните емисии на много компании, помагайки им да управляват сградите си възможно най-ефективно и да генерират данни, демонстриращи прогреса им към целите за енергийни спестявания.
Какво могат да измерват интелигентните сградни сензори

 • Енергопотребление: токовите трансформатори и сензорите за ток се поставят на кабели, за да измерят колко електроенергия преминава по тях. Те могат да измерят енергопотреблението на ниво верига, зона или машина;
 • Температура: температурните сензори могат да бъдат поставени на машини или в помещения, за да гарантират, че системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) работят ефективно и се поддържа комфортна среда;
 • Качество на въздуха: сензори могат да следят нивата на въглероден диоксид, както и на фини прахови частици и летливи органични съединения (ЛОС), чиито високи концентрации могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве. Качеството на въздуха е добър индикатор и за потенциални проблеми с ОВК системите;
 • Присъствие: Сензорите за движение и за човекопоток могат да покажат дали дадено помещение се използва и от колко хора и да дадат представа за това как се ползва това помещение, гарантирайки възможно най-висока ефективност;
 • Влажност: сензорите могат да записват процентните нива на влажност. Влажността между 40 и 60% е идеална за забавяне на преноса на микроорганизми. Високите нива могат да са индикатор за проблем със системата за кондициониране на въздуха.

 

Как помагат сензорите за намаляване на въглеродния отпечатък

Освен очевидните ползи от измерване на самото енергопотребление, интелигентните технологии могат да допринесат за постигане на максимална ефективност на сградите по няколко начина:

 • Непрекъснат мониторинг в реално време: използването на интелигентни технологии дава възможност за получаване на цялостна представа за всичко, което се случва в сградите. Събраните от сензорите данни могат да бъдат подадени към централно табло, което да предоставя ясна картина на случващото се във всеки един момент;
 • Възможност за непосредствени промени: тези технологии позволяват да се реагира на момента и непосредствено да се внедрят промени. Например, сензори могат да засекат машини, които са оставени да работят, когато не трябва или не е необходимо, или оборудване, чиито експлоатационни параметри не са добри. Това дава възможност за откриване на проблеми, свързани с поддръжката, на ранен етап.
 • Гарантиране, че сградите са с най-високи нива на ефективност: пример от практиката показва, че когато компания инсталира сензори за въглероден диоксид в сградата си, те разкриват, че вентилационната система е силно неефективна – работи по цял ден, навсякъде и на максимална мощност, независимо от потребностите от свеж въздух. Това е причината компанията да проектира система за автоматизирано управление на вентилацията, която води до редуциране на кондиционирането на въздуха с 42%;
 • Улеснено докладване и планиране: генерираните от системите данни дават възможност за по-лесно изготвяне на доклади за съответната организация – нещо, което е от съществено значение при проследяване на напредъка към постигане на амбициозни цели за редуциране на въглеродните емисии.


 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за интелигентно паркиранеТехническа статия

Решения за интелигентно паркиране

Чрез внедряването на иновативни технологии като сензори, информационни табла, системи за навигация в реално време и мобилни приложения, позволяващи на шофьорите да намерят, заплатят и дори резервират паркомясто и даващи възможност на градската администрация и операторите на паркинги да следят и анализират ситуацията с паркирането, интелигентните градове могат да претърпят цялостна трансформация на системите им за паркиране.

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сградиТехническа статия

Газови сензори и сигнализатори за жилищни, обществени и търговски сгради

На пазара се предлага богата гама от продукти за следене например на концентрацията на въглероден оксид, изпускан от ауспусите на автомобили в закрити паркинги и гаражи, нивата на въглероден диоксид в аудитории и конферентни зали, течовете на хладилни агенти и запалими газове от тръбопроводи и оборудване. Решенията варират от самостоятелни до цялостно свързани към системите за сградна автоматизация, осигуряващи рентабилно и надеждно съответствие с регулаторните изисквания.

Интелигентни технологии за видеонаблюдениеТехническа статия

Интелигентни технологии за видеонаблюдение

От традиционно решение в сферата на сигурността, усъвършенстваните технологии за обработка и анализ на разнородни масиви от информация надграждат функционалността на съвременните системи за видеонаблюдение до мощен маркетингов инструмент, който носи огромни ползи и за бизнеса.

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащитаТехническа статия

Интелигентни технологии за пожароизвестяване и пожарозащита

Съвременните сгради се нуждаят от максимално ефективни технологии за пожароизвестяване, които да обезпечат безупречната сигурност на обитателите и материалните активи и да гарантират надеждна работа в продължение на дълги години. Правилно проектираните, инсталирани и поддържани умни решения за пожарна защита могат в допълнение да осигурят още високоавтономна работа, прецизна детекция на опасностите, ниски експлоатационни разходи и разноски за обслужване и т. н.

Сензори в сградната автоматизацияТехническа статия

Сензори в сградната автоматизация

Дигитализацията задава нови стандарти в експлоатацията на модерните сгради. Сградните инсталации еволюират в услуги, в свързани платформи с подобрена гъвкавост и функционалност. Взаимодействието между човека и неговия дом или сградата, която обитава, се превръща в комплексен двупосочен процес. Това е възможно благодарение на напредъка при сензорните технологии.

Съвременни системи за периметрова охранаТехническа статия

Съвременни системи за периметрова охрана

Съвременните системи за периметрова охрана съчетават физически средства за сигурност и контрол на достъпа с модерни технологии, които допълват и подсилват функционалността им, улесняват управлението и гарантират надеждната им работа.

Благодарение на последните достижения при сензорите и видеонаблюдението в комбинация с иновации като изкуствен интелект и машинно обучение, периметровата охрана продължава да е сред най-търсените решения в областта на сигурността.

Решения за воден мониторинг в интелигентни домовеТехническа статия

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Водният мениджмънт в един умен дом се осъществява с помощта на различни типове сензори и системи, които измерват потреблението, регистрират течове, проверяват качеството на питейната вода и помагат за подобряване качеството на живот, намаляване на сметките и предотвратяване на аварийни ситуации, застрашаващи безопасността на обитателите и сградните активи

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачиТехническа статия

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Колкото "по-умни" стават автоматичните прекъсвачи, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги, разполагат с безжична съвместимост и при опасност от претоварване или късо съединение контролерът в системата може да изпрати сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top