Интелигентно аварийно осветление

08.11.2019, брой 6/2019 / Техническа статия / Осветление

  • Интелигентно аварийно осветление
  • Интелигентно аварийно осветление
  • Интелигентно аварийно осветление

Техническа статия

 

Аварийното осветление от ново поколение разполага с допълнителен набор от функции, които не само оптимизират мониторинга и поддръжката му, но позволяват и интегрирането му в цялостни платформи за сградна автоматизация и консолидираното му управление с останалите сградни системи и услуги. На пазара вече се предлагат интелигентни системи за аварийно осветление, които елиминират нуждата от времеемка и сложна конвенционална инспекция.

Регулярните проверки на изправността на аварийните осветителни системи в жилищни, търговски, индустриални, обществени и институционални сгради са не само желателни, но често и законово регламентирани като част от наредбите за безопасна експлоатация на съответните обекти. Аварийното осветление подлежи на инспекция както от сградните мениджъри, така и от специализирани екипи по електробезопасност и пожарна защита.

Независимо дали са инсталирани в големи сгради или промишлени цехове, аварийните осветителни системи поначало са трудни за обхождане, ръчно тестване и документиране на поддръжката. Ето защо все повече собственици и управители на имоти в сградния сектор инвестират в интелигентни аварийни системи, които позволяват самодиагностика и автоматична регулярна инспекция, както и изпращане на известия към потребителя при евентуална неизправност.

IoT технологии в аварийното осветление

Технологичното развитие на осветителната индустрия през последните години се характеризира с масово навлизане на Internet of Things решения. С помощта на мрежова свързаност, умни сензори, дигитални драйвери и централизирани контролни системи съвременните осветителни инсталации се превръщат в интелигентни и интерактивни сградни платформи, а самото осветление еволюира в комуникационна услуга. В сходна посока протичат процесите на дигитализация и при аварийното осветление, което възприема светодиодната технология като базова и се възползва от многократно разширената й функционалност в сравнение с конвенционалната осветителна техника.

Т. нар. автоматично функционално тестване, което отличава интелигентните системи в сферата на аварийното осветление от традиционните решения, може най-общо да се осъществи по два начина. Първият включва използването на интегрален тестов превключвател, а вторият – фабрично инсталирано интегрално електронно устройство, което автоматично инициира самопроверка на изправността на системата. И макар функцията за автодиагностика да е изключително полезна в съвременните приложения, визуалната детекция на аварийните осветители в големи сгради все пак може да се окаже трудна, времеемка и подлежаща на човешка грешка задача. В такива сценарии с цел улесняване на поддръжката на аварийното осветление все по-често се внедряват IoT технологии, които позволяват всеки осветител да се възприема като самостоятелно свързано устройство с възможност за обратна връзка, но същевременно и като част от цялостната платформа.

 

Възможности на аварийното LED осветление

Интелигентните аварийни осветители, които могат да осъществяват самодиагностика, изпращат към контролната система "доклад" за всякакви открити неизправности по отношение на захранването, батериите и светлоизточниците. Обикновено това се извършва с помощта на светлинен индикатор (светодиод), който примигва или присветва по специален начин, за да уведоми потребителя за проблем от даден характер. Самодиагностиката може да открие неизправност с батерията, драйвера, LED масивите, както и със зареждането и разряда в тестови или авариен режим.

Така процесът по инспекция на функционалността изцяло се автоматизира, елиминирайки нуждата от ръчна проверка на всеки авариен осветител. В много системи ръчната проверка се прави с помощта на тестов бутон на осветителя, който се задържа за около 30 секунди, симулирайки кратко прекъсване на основното захранване и записвайки резултатите от работата на устройството. Автоматизирането на диагностиката спестява обхождането на всички аварийни лампи в сградата, което обикновено се извършва веднъж месечно, както и ръчното тестване и документиране на резултатите.

Благодарение на тези нови възможности на интелигентните системи сградният мениджмънт може да спестява до две трети от разходите за поддръжка на аварийното осветление. Непрекъснатият мониторинг има и друго ключово предимство. По-честите автоматични инспекции предотвратяват проблемите с осветителната инсталация при реален авариен режим, откривайки и диагностицирайки проблемите навреме.
Предимства

Първото и най-логично приложение на IoT технологията в аварийното осветление е добавянето на мрежова свързаност и комуникативност към системата. Независимо дали тя се осъществява посредством кабелна или безжична връзка, в резултат платформата е свързана и позволява отдалечен мониторинг и самодиагностика. В бъдеще е възможно допълнително разширяване на функциите и ползите от интелигентното аварийно осветление чрез интегрирането му с останалите автоматизирани сградни системи. Така аварийните осветители биха могли да разполагат с допълнителни външни сензори за температура, позволяващи например локализирането на пожар. С помощта на датчици за движение или присъствие пък аварийното осветление би могло да сигнализира за хора, заключени или "хванати в капан" в някое помещение или зона на сградата.

Благодарение на тези нови възможности значително нараства потенциалът за приложение на интелигентно аварийно осветление в умни сгради и платформи за сградна автоматизация. С помощта на IoT и предимствата на сензорните и светодиодните технологии може да бъде реализирана комплексната концепция за сградна интелигентност, позволявайки на сградата да функционира като свързана екосистема.

Една от основните стъпи към свързването на отделните сградни системи в централизирана инфраструктура е оптимизирането именно на аварийното осветление с интелигентни функции. Съгласно нормативните изисквания то е неизменна част от повечето големи жилищни, търговски, обществени или институционални сгради, а самите аварийни осветители са разположени във всички ключови стратегически зони на сградата. Връзката им със сградните системи за сигурност позволява изграждането на безжична мрежа, повишаваща степента на автоматизация на цялата сграда. Една и съща инфраструктура може да бъде надградена и функционално разширена, за да обслужва всички възможни сградни системи.


 

Сградна интелигентност

Ретрофитът на аварийните осветители с интелигентни системи създава база за имплементиране на умна сградна инфраструктура, обхващаща не само осветлението и сигурността, но и пожарната безопасност, контрола на достъпа и т. н.

Аварийните LED осветители са полупроводникови диоди, което означава, че драйверите им (базирани на микроконтролери) правят модула програмируем. Обикновено светодиодните крушки се програмират по отношение на тяхната яркост, цветови тон, енергийна консумация, димируемост и т. н. Програмируемите аварийни осветители биха могли да изпълняват и доста по-широк набор от функции. Сред тях са задаването на интервали за самодиагностика, инициирането на отдалечен мониторинг по всяко време и от всяка точка, провеждането на функционални тестове, тестове за издръжливост, автоматично документиране на резултатите от изпитването, както и програмиране на известия при възникването на неизправности.

Интелигентните аварийни осветителни системи, част от цялостната умна сградна инфраструктура, позволяват лесно добавяне на програмируеми функции и режими като отговор при евакуация, детекция на хора в сградата и т. н. На базата на интегрираните в осветители сензори може да се събират и обработват разнородни данни по отношение на заетостта, посещаемостта и използваемостта на отделните помещения и зони в сградата, да се проследява човекопотокът вътре в сградата, към и навън от нея и др.

Предимство на програмируемото аварийно осветление е, че не само може да извести за дадена опасност, но и да съобщи нейния характер и локация. На базата на сензори от различен тип и алгоритми за машинна интелигентност системата може да инициира различни светлинни сигнали или осветителни сценарии и модели, насочвайки обитателите далеч от опасността и към най-близкия изход. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветлениеТехническа статия

Съвременни тенденции в интелигентното сградно осветление

Решенията в областта на интелигентното осветление непрекъснато се развиват и еволюират в синхрон с изискванията на устройствата и приложенията от най-ново поколение, разработени за непрекъснато разрастващата се IoT (Internet of Things) екосистема

AI технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

AI технологии в сградната автоматизация

В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Технологии като Internet of Things (IoT) и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, AI) с помощта на сензори, инструменти за машинно обучение и комплексни алгоритми задават още по-високи стандарти за взаимодействие между потребителите, свързаните устройства и системите

Актуални тенденции при отоплителните котлиТехническа статия

Актуални тенденции при отоплителните котли

Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност.

Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли непрекъснато нараства вследствие комбинация от фактори, основната сред които е масовата потребност от подмяна на остарелите и нискоефективни системи в световен мащаб.

Съвременни технологии в интелигентното улично осветлениеТехническа статия

Съвременни технологии в интелигентното улично осветление

Интелигентното улично осветление е динамично развиваща се технологична сфера. Тази тенденция е породена от непрекъснатото популяризиране и все по-масовото внедряване на технологии за интелигентни градове по света, както и от развитието на платформата Internet of Things и нарастващия брой мрежово свързани умни устройства.

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветлениеТехническа статия

Защита от пренапрежение при вътрешно LED осветление

LED технологията намира все по-голямо приложение във вътрешното осветление на жилищни и търговски обекти. Експертите прогнозират, че глобалният пазар на вътрешно LED осветление ще продължи да расте през идните години с ускорени темпове, съответстващи на технологичните му предимства пред конвенционалните технологии.

Важно условие с оглед безпроблемната и продължителната му експлоатация е то да бъде осигурено с подходяща защита от пренапрежение.

Адаптивно осветление за търговски обектиТехническа статия

Адаптивно осветление за търговски обекти

Интериорните адаптивни осветителни системи автоматично променят светлинния си поток и режима си на работа съобразно моментната заетост на помещението или обекта, в който са инсталирани, наличието на дневна светлина и други специфични критерии, обвързани с конкретното им приложение.

Една адаптивна контролна стратегия, базирана на различни нива на управление на осветлението и специално проектирана с цел максимални икономии на енергия и минимални негативни ефекти върху изпълняваната в даден търговски обект дейност, може да спомогне за спестяването на до 65% от енергийните разходи за осветление. Освен светлинният поток, чрез оптимизиране на контролните настройки на системата може да бъде регулирана и плътността на мощността на осветлението.

Internet of Things в пожарната безопасностТехническа статия

Internet of Things в пожарната безопасност

IoТ притежава потенциал да трансформира пожарната безопасност посредством извличане на допълнителна стойност от продукти, които вече са утвърдени и/или задължителни съгласно действащите наредби. Такива са например спринклерните пожарогасителни инсталации. С интегрирането на допълнителни сензори системата се превръща в интелигентно решение за пожарна защита, което минимизира риска за хората и собствеността.

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площиТехническа статия

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

Енергийноефективното LED осветление е сред най-обещаващите съвременни технологии за специфични приложения като стимулиране растежа на зелени площи, включително тревни и зелени покрития за стадиони, голф игрища, паркове и градини, както и на различни видове светлолюбиви растения, отглеждани в оранжерии.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top