Интелигентно екстериорно осветление

16.03.2015, Брой 1/2015 / Техническа статия / Осветление

  • Интелигентно екстериорно осветление

Техническа статия

 

Неправилното управление на екстерирорните осветителни тела може да доведе до редица непредвидени разходи, дискомфорт за ползвателите и дори риск за безопасността им.

Интелигентните технологии в екстериорното осветление са базирани на наличните решения и техники в останалите области на приложение на осветителни системи, като основен фокус отново са енергийната ефективност и опазването на околната среда.

Ето защо съвременните осветители, монтирани в различни градски зони, спортни площадки, дворни пространства, паркове, гаражи и паркинги, фасади и открити промишлени съоръжения, се проектират с функции за безжична свързаност и възможности за интелигентен отдалечен контрол. С иновативни решения, като LED модули, може да бъде осъществен ретрофит и на съществуващи осветителни екстериорни системи.

Smart технологии в екстериорните осветители
Интелигентните екстериорни осветители обикновено са с интегрирани сензори за дневна светлина и за детекция на движение, като съществуват и решения, способни да комуникират помежду си чрез безжична радиочестотна (RF) връзка. RF мрежите позволяват интегриране на отделните екстериорни осветители в цялостна система.

В нея могат да бъдат свързани различни типове осветителни тела, контролни системи и други мрежови елементи за осъществяване на интелигентно управление. Специализирани софтуерни решения позволяват на операторите и собствениците на екстериорни осветителни системи да извършват мониторинг и контрол на отделни тела, групи от осветители и на цялата мрежа, както и да настройват режими, аларми за регулярна и аварийна поддръжка, денонощни графици и др.

Интегрираните сензори в екстериорното осветление позволяват на осветителите да разпознават скоростта, с която се приближават обектите и да разграничават пешеходците от велосипедистите, преминаващите коли и домашните животни.

При липса на обекти в зрителното поле осветителите преминават в режим на слабо осветяване и се активират при наличие на минувачи, за да осигурят безопасното им преминаване или пребиваване в осветяваната зона. Този координиран отговор в реално време на реалните потребности от осветление води до значителни икономии на енергия и оптимална ефективност.
Контролни системи за екстериорно осветление
Заедно с подмяната на конвенционалните екстериорни осветители с по-ефективни LED тела, за изпълнението на интелигентна осветителна мрежа са необходими и съответните контролни системи. Те гарантират максимално енергоспестяване, лесно и удобно отдалечено управление, безопасност за ползвателите и намаляват разходите за експлоатация и поддръжка.

Редица производители предлагат дистанционни управления, централизирани контролни решения, софтуер и мобилни приложения за смарт устройства, които превръщат отделните интелигентни екстериорни осветители в завършена система.

Сред възможностите на контролните решения за екстериорно осветление са програмируемо димиране, регулиране спрямо дневната светлина, автоматична идентификация и локализация на повреди в захранването на отделен осветител или на цяла група осветители, управление в реално време, автоматично измерване на консумираната енергия и др.

Безжични „plug-and-play” контролери могат да бъдат инсталирани почти във всяко екстериорно осветително тяло с интелигентна функционалност и управлявани посредством контролен хъб чрез безжична или GPRS/GSM връзка. Безжичните контролери осигуряват възможности за интелигентно управление на осветителни системи за различни приложения: фасади, дворно и зоново осветление, паркинги и гаражи, спорни площадки, индустриално осветление и др.

Интелигентно осветление за паркинги и гаражи
Адекватното осветление на паркинги и гаражи в жилищни зони, молове, автокъщи, административни и обществени сгради, хотели, заведения и други подобни обекти е от съществено значение за осигуряването на комфорта и безопасността на обитателите, служителите и посетителите.

Оставянето на осветителите включени през нощта или когато помещенията и пространствата не се използват води до излишни разходи за енергия и замърсяване на околната среда. Интелигентните екстериорни осветителни системи за паркинги и гаражи позволяват на собствениците лесно да контролират кога, в какъв режим и с каква продължителност да светят.

Сензорите за движение и дневна светлина осигуряват възможности за динамично димиране спрямо реалните потребности от осветяване и повишават енергийната ефективност на екстериорните осветителни системи без да компрометират здравето и безопасността на ползвателите.


 

Зоново осветление
Осветлението на паркове, атракциони, екстериорни пространства към учебни заведения, офисни и търговски сгради е критично за обществената сигурност, но представлява сериозно перо от бюджета на организациите, които ги поддържат.

Интелигентните решения за осветяване на такива обекти позволяват централизирано управление посредством съответната контролна система, например уеб-базиран контролен интерфейс. Това отново се постига с помощта на сензорни системи за отчитане на движение, дневна светлина и наличие на различни обекти в зрителното поле на сензорите, за да се осигури необходимото ниво на осветяване когато, където и за колкото време е нужно.

Сигурността на осветителните системи и безопасността на ползвателите се гарантират от автоматични системи за идентификация и локализация на повреди и известяване на операторите. Съвременните технологии позволяват известяване чрез изпращане на SMS, имейл или друг вид мигновено съобщение до смарт устройствата или персоналните компютри, свързани с екстериорната осветителна система.

Индустриални екстериорни осветители
В големите производствени операции отново е необходимо оптимално енергоспестяване, като за целта осветлението в зони и помещения, които не се използват от персонала в даден момент, се изключва или димира. Интелигентни сензори отново активират осветителните системи, когато зоната или оборудването са необходими.

Димирането може да се извършва по предварително зададен график или в реално време спрямо потребностите. В индустрията наличието на адекватно осветление е от критично значение за сигурността на служителите, особено за работещите с машини и друг вид опасно оборудване.

Интелигентно екстериорно осветление, активирано от движение
Сензорите с жестово активиране или за детекция на движение са широко разпространено решение за жилищни и търговски приложения. По-сложно е обаче използването им в екстериорни пространства, за които е характерно случайното преминаване на животни, движение на клоните на дърветата или други обекти от вятъра, различни атмосферни явления и други подобни динамични и непредвидими събития.

За такива приложения сензорните системи се контролират от по-сложен софтуер за звуково и визуално разпознаване на обектите и разграничаване на хората от останалите движещи се обекти в зрителното поле. Разпознаването е базирано на отчитане на скоростта и модела на движение посредством сложни алгоритми. Фините настройки на такива системи позволяват изключително прецизно разпознаване и свеждат до минимум фалшивото активиране на интелигентната осветителна система. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Високоефективно LED осветлениеТехническа статия

Високоефективно LED осветление

С навлизането на LED технологията в осветлението производителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване на ефективността на светодиодите. Съвременните LED осветители стават все по-ефективни в допълнение към множеството им други предимства в сравнение с конвенционалните осветителни технологии - в пъти по дългия им живот, възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до 75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиитеСъбития

TILS 2017 акцентира върху интелигентния дизайн и LED технологиите

Тайванското международно изложение за осветление (Taiwan International Lighting Show, TILS), организирано от Службата за външна търговия и Министерството на икономиката на Тайван, се състоя между 12 и 15 април т. г.

Light+Building 2016 - повече посетители, повече изложители и повече изложбени площиТехническа статия

Light+Building 2016 - повече посетители, повече изложители и повече изложбени площи

Тазгодишното издание на водещото в света търговско изложение за технологии за осветление и сградни услуги Light+Building се състоя от 13 до 18 март в изложбения център във Франкфурт. Форумът приключи с поставянето на нови рекорди, съобщиха организаторите от Франкфуртския панаир.

Съвременни подходи и решения в областта на осветлениетоТехническа статия

Съвременни подходи и решения в областта на осветлението

Осветлението днес се развива изключително динамично по отношение надизайн, материали и технологии, паралелно с електрониката, автоматизацията, комуникационните и компютърни системи и всички други взаимосвързани области, които намират приложение в съвременните интелигентни сгради и домове. Осветителните решения се разработват на базата на концепцията за свързани в мрежа смарт системи, които позволяват лесна инсталация, интуитивно управление, дълга и безпроблемна експлоатация, възможности за отдалечен мониторинг и контрол от всяка точка и интерактивна комуникация с ползвателя и с останалите системи в дома или сградата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top