РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Интер Експо Център

01.02.2017 , Брой 1/2017

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо Център

 

съдържание на рекламата

11-о изложение за управление на водите

4 - 6 април 2017

ВОДА СОФИЯ

ИНТЕР ЕКСТО ЦЕНТЪР