РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

13.03.2023

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

 

съдържание на рекламата

29.03 - 01.04.2023

 

GREEN ENERGY 

АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

международно изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, интелигенти градове

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР