РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Интер Системс

, Брой 5/2012

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Системс

 

съдържание на рекламата

Централизация и мониторинг

София 1154, Долни Лозен, ул. “Съединение” 301

тел.: 02 419 92 00, факс: 02 419 92 28, e-mail: office@intersystems.cc

www.intersystems.bg