РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Интер Системс

01.09.2013 , Брой 4/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Системс

 

съдържание на рекламата

Пожароизвестителни контролни панели

SIL 2 и Marine approved версии

Адресируеми

Контрол на гасителни системи

Конвенционални

Специализирани решения за петролни бази

Газ детекция

Пламъчни IR3 детектори

Линейна термична детекция

Детекция на вода

Аспирационни системи

София 1154, Долни Лозен, Хелипорт Лозен, ул. Съединение 301

Тел.: 02/ 419 92 00, Факс: 02/ 419 92 26, E-mail: office@intersystems.cc

www.intersystems.bg