Интерактивни панели за управление на сградни инсталации

20.05.2014, Брой 2/2014 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Интерактивни панели за управление на сградни инсталации
  • Интерактивни панели за управление на сградни инсталации

Техническа статия

 

Във възможностите на съвременните технически решения за сградна автоматизация е да обединяват контрола на всички инсталации, като осигурят най-оптималното им управление, т.е. постигането на максимален комфорт при ефективно оползотворяване на енергийните ресурси.

Повечето компании, производители на средства за сградна и домашна автоматизация, предлагат богат набор от устройства за управление на системите. Контролът върху параметрите на климатичните, вентилационните и отоплителните инсталации, осветлението и системите за сигурност би могъл да се осъществява по различни начини.

Сред предпочитаните решения е използването на интерактивни панели, монтирани в едно или няколко помещения на сградата.
Чрез интерактивните панели се визуализират основните параметри на микроклимата в помещенията и централизирано могат да се управляват всички приложения, свързани с комфорта, сигурността, енергоспестяването, комуникациите и мултимедията.

Визуализацията на параметрите при отделните модели е решена по различен начин. Във възможностите на повечето от тях е изобразяване на определен пакет от следени параметри, например стойностите на външната температура, температурата във всяко отделно помещение и други. Повечето панели поддържат и различен брой предварително въведени режими на работа на отделните сградни инсталации (дневни, седмични, месечни).

Голяма част от съвременните операционни модули се захранват през Ethernet кабел или с батерии. Някои от тях разполагат и с вграден уебсървър, който позволява дистанционен контрол върху инсталациите през Интернет. Освен директно, панелите могат да се параметризират и чрез PC или преносимо устройство.


› РекламаФункционални характеристики на панелите
В зависимост от възможностите си операционните модули съчетават контрола върху някои от инсталациите в дома и офиса, или върху всички. Както вече бе посочено, чрез тях централизирано могат да се задават и поддържат оптималните параметри на микроклимата - отоплението, климатизацията и вентилацията, както и положението на щорите във всички или в няколко отделни стаи за определен период от време. Интелигентните панели имат и друга, също толкова важна функция.

Те могат да управляват осветителната инсталация, като софтуерно се въвеждат предварително зададени сценарии за определен период от денонощието или дата. Например автоматичният контрол на осветлението дава възможност за използване на различни запаметени нива на осветеност („Party”, „Relax” и т.н.), управление на индивидуални осветители или на цяла група от тях (при настъпване на събитие или при настъпване на определено време).

Сред функционалните характеристики на панелите е и изпълнението на различни светлинни сценарии, които имитират присъствие в сградата или дома по време на по-продължително отсъствие. Един от възможните сценарии е програмиране на двуседмичен режим на работа, при който всеки ден осветлението се включва и изключва последователно във всички стаи през различен интервал от време.

Освен контрол върху параметрите на отоплението, осветлението, вентилацията, климатизацията и електричеството, съвременните операционни модули предлагат и възможност за централизирано управление на мултимедийните устройства в дома - телевизия, аудиоплеъри, системи за домашно кино и други. Чрез лесен за използване интерфейс потребителят би могъл да създаде няколко, съобразени с индивидуалните му нужди, сценария.

Например като съчетае едновременното включване на осветлението в определени помещения с мултимедийния плеър непосредствено след завръщането си у дома или като настрои последователни цикли на работа на отделните уреди.

Някои от моделите операционни модули предлагат и възможности за контрол на достъпа, съвместявайки и функциите на видеодомофон. Цифровият им дисплей визуализира изображението на посетителя, което се заснема от камерата на домофона, обикновено монтирана пред входната врата.

Благодарение на вградените в модула микрофон и високоговорител е възможно осъществяване на двупосочна връзка, а с бутони се задейства отключването на вратата и включването на стълбищното осветление, стартиране на сценарий в дневната или друга стая.
3D визуализация на следените инсталации
Последните разработки в сферата на интерактивните панели са свързани с тенденциите за по-реалистична визуализация на работните характеристики на включените в системата автоматично управлявани сградни инсталации.

На пазара вече се предлагат панели с 3D графики, които дават динамични възможности за фотореалистични или анимирани изображения на сградните инсталации и работните им характеристики. Чрез тях оборудването може да се разгледа от всички ъгли и същевременно да се получат данни за актуалните му експлоатационни качества.

Този тип интерфейс позволява информацията да бъде представена по по-привлекателен и лесно разбираем начин, което намалява времето за обучение и подобрява работата на потребителя. Освен това може да се използва за превантивна поддръжка, анализ на оборудването, алармени уведомления, дистанционно наблюдение и т.н. Достъпът до информацията е възможен и от мобилен телефон или таблет.


 

Разнообразие в дизайна и използваните материали
Повечето произвеждани интерактивни панели са част от определена серия електроинсталационни елементи (ключове, контакти, розетки, димери и други) и дизайнът им е съобразен с цялостната концепция на гамата.

Сред най-актуалните модели са панелите с чувствителен на допир цветен LCD/TFT екран, виртуални бутони и богат избор на тапети. По-традиционните панели за управление функционират чрез бутони и многопозиционни ключове, а информацията се визуализира на цифров дисплей.

Стиловите комбинации варират от строги и изчистени форми до по-динамични, оригинални изпълнения. Разнообразието във вида на рамките и използваните за производството им материали е още по-голямо. Сред най-предпочитаните от съвременните производители са стъклото, алуминият, дървото, неръждаемата стомана, титанът и други. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Енергийна ефективност във водоснабдяванетоТехническа статия

Енергийна ефективност във водоснабдяването

Осигуряването на надеждно водоснабдяване е процес, който изисква много енергия за водовземане, пренос, пречистване, разпределение и съхранение на питейната вода. Проучванията показват, че около 80% от енергията във водния сектор се изразходва за изпомпване, разпространение и пречистване на питейни и отпадъчни води.

Свързани сензори за енергийна ефективностТехническа статия

Свързани сензори за енергийна ефективност

Безжичните сензорни мрежи (WSNs) и Internet of Things (IoT) са сред водещите съвременни тенденции в областта на сградната автоматизация, особено в приложения, свързани с оптимизиране на енергийната ефективност. WSN мрежите позволяват добавянето на смарт функционалност към съществуващата сградна инфраструктура, без да е необходимо допълнително окабеляване или монтаж на сензори на труднодостъпни места.

Безжично управление на жилищни ОВК системиТехническа статия

Безжично управление на жилищни ОВК системи

Качеството на въздуха в затворени жилищни пространства в огромна степен се отразява на комфорта, здравето и производителността на обитателите. Ключовите елементи за управлението на това качество са всички ОВК системи в дадено затворено помещение.

Оборудване за управление в сградната автоматизацияТехническа статия

Оборудване за управление в сградната автоматизация

Списание ТД Инсталации продължава серията си от материали, посветени на съвременните високотехнологични системи за сградна автоматизация и техните градивни елементи. Статията в настоящия брой на изданието поставя фокус върху предимствата на DDC (Direct Digital Control) оборудването и средствата за управление, интегрирани в BMS системите.

Съвременно полево оборудване за BMS системиТехническа статия

Съвременно полево оборудване за BMS системи

Търсенето на системи за сграден мениджмънт (BMS) и сградна автоматизация (BAS) значително нарасна през последното десетилетие поради нуждата от интеграция на отделните инсталации в домовете и сградите в единна платформа, която позволява лесно и удобно управление. Ключови ползи от внедряването на BMS технологии са повишаването на енергийната ефективност на обектите, значителното редуциране на въглеродния им отпечатък, възможностите за събиране, архивиране и управление на данни от всички системи в сградите и др.

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значениеТехническа статия

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Сградите, числящи се към културното наследство, са построени в други времена, по силата на различни правила и без прилагането на стандарти по безопасност. Често се използват по начини, различни от първоначалното им предназначение.

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустриятаТехническа статия

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията

Мениджърите на промишлени сгради, складове и логистични центрове все по-често се изправят пред предизвикателството да намалят експлоатационните си разходи. Взимайки предвид постоянно покачващите се цени на обществените услуги, подобряването на енергийната ефективност се превръща в основен приоритет за специалистите от редица сектори.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top