Интервю с Хараламби Калев, мениджър Продажби във Фибран България

01.05.2012, Брой 2/2012 / Интервю /

  • Интервю с Хараламби Калев, мениджър Продажби във Фибран България

Интервю

 

Топлоизолациите носят по-висок комфорт и повече спестена енергия

Представете накратко дейността на компанията Фибран България пред читателите на сп. ТД Инсталации.
Фибран България е единственият производител в страната на топлоизолационни плоскости от екструдиран полистирол, известни под търговската марка FIBRANxps. Друг основен продукт, производство на Фибран Гърция и дистрибутиран единствено от нас на вътрешния пазар, е каменната минерална вата с марка FIBRANgeo. Ние търгуваме и с други строителни материали, но сме специализирани в сферата на топлоизолациите. Това е основното ни звено, в което развиваме не само чиста дистрибуция, но и специфична политика по развитие на дистрибуционна мрежа на пазара, обучение, консултация на всички заинтересовани страни - държавни институции, архитекти, проектанти и пр. По това смятам, че се различаваме от много други търговци, вносители, дистрибутори, било то ексклузивни или не, на различни марки изолационни материали - а именно, фактът, че ние сме отговорни към пазара, който сме си изградили с помощта на нашите партньори. С много усилие сме достигнали лидерска позиция на него и продължаваме да полагаме усилия, за да не позволим всичко това да се похаби от спекулантни или спотови играчи, каквито разбираме, че винаги ще има. От тази гледна точка, мога да кажа, че за нас от голямо значение е и партньорството в различните му форми от страна на нашите клиенти.

Какви актуални решения са част от продуктовото ви портфолио?
Актуалните решения, които Фибран България предлага на българския пазар, са свързани с приложението на основните ни продукти с бранда FIBRAN. Това са решения за топлоизолирането на основните елементи на всяка сграда - фасада, покрив и основи. В основите топлоизолационният продукт трябва да притежава достатъчна якост, за да издържи напора на обратния насип, без да се компрометира, както и да е напълно непромокаем заради силно влажната среда. Това предлага FIBRANxps.

За фасадата са предназначени продуктите FIBRANxps ETICS BT и ETICS GF с подходяща повърхност за добра адхезия, L застъпване на ръбовете за предотвратяване на топлинни мостове и гарантиран в годините коефициент на топлопреминаване. За хора с по-високи изисквания към паропропускливостта на материала за фасадна топлоизолация предлагаме минералната вата FIBRANgeo ВР 021 - продукт, специално създаден за изпълнение на контактни фасадни топлоизолации.

Стигайки до покрива на сградата, ние имаме отново пълния асортимент от подходящи продукти за тяхното изпълнение. За плоските, обърнатите покриви, били те проходими, зелени или тип градина, или превърнати в паркинг за спестяване на място, предлагаме FIBRANxps с якости на натиск до 700 kPa, което е предостатъчно да издържи един автомобилен трафик. При скатни покриви или върху профилирана ламарина за големи халета ние имаме конкурентни решения с FIBRANgeo, минерална вата с плътности от 30 до 200 кг на куб. м и специализирани продукти с якости на натиск от 30, 40, 50 и 70 kPa.

Друго съвсем актуално решение, което предлагаме на нашите клиенти, е един съвместен продукт на Фибран България и МКБ Юнионбанк. Това е кредит за топлоизолиране с преференциални условия и гарантирано качествени материали от Фибран. Продуктът е насочен към прозорливи хора, които са оценили ползата от санирането на фасадата на своя дом, без да рискуват собствени средства, а възползвайки се от външен капитал с по-добри условия и с гаранция за качество на продуктите, зад което стои Фибран България.
Какво влияние оказва дебелината на топлоизолацията при повишаване енергийната ефективност на дадена сграда? Бихте ли препоръчали подходящи решения за различните здания?
По този ваш въпрос ще започна с леко отклонение - ползата от топлоизолацията при повишаване енергийната ефективност на сградата първо трябва да се търси във вида топлоизолационен материал. За мен масовите три вида топлоизолационни продукти на българския пазар са екструдиран полистирол, минерална вата и експандиран полистирол. Зависимостта на дебелината на топлоизолационния слой е пряко свързана с основната характеристика на тези материали - коефициент на топлопреминаване. Колкото по-нисък коефициент, толкова по-добър топлоизолатор е материалът и това трябва да е водещото за потребителите. Тази информация е достъпна за всеки заинтересован в техническата карта на продукта. За съжаление, не мога да кажа, че методите за оценка и сертифициране на този показател при трите вида материали осигурява в максимална степен унифицираност и съпоставимост. При проверка на различни марки топлоизолационни продукти в нашата лаборатория в завода ни в Русе, се установиха разлики в този коефициент с реално декларирания от производителя с над 20%. Също така много важен показател е т. нар. коефициент ламбда-Д, който представлява стойността на този показател, която е гарантирана за период с години напред. Това при експандирания полистирол никой не се наема да го декларира.

Когато имаме вече реален съпоставим коефициент на топлопреминаване на материалите, поглеждаме върху тяхната издръжливост във времето и може да коментираме дебелината. Ако изходим от разпоредбите на Наредба №7, дебелина от 70-90 мм ще се окаже напълно достатъчна за всички климатични зони в страната и за всички видове ограждащи стени - бетонови, тухлени или с газобетонови блокчета. Не беше отдавна обаче времето, когато 50 мм дебелина на изолационния слой беше най-масово полаганият. Аз смятам, че при избора на топлоизолационен продукт и неговата дебелина трябва да се изхожда по-рационално. Какво имам предвид под рационално в случая - по-високата дебелина и по-качественият продукт или с други думи по-високата първоначална инвестиция ще донесат по-висок комфорт и повече спестена енергия за в бъдеще, защото докато цените на енергоизточниците не се очаква да падат, то една подобна инвестиция може да се финансира по достатъчно много различни начини и без това да накърни съществено бюджета на едно домакинство.


 

Как оценявате актуалните проекти в областта и смятате ли, че идеите са достатъчно популярни в България?
Актуалните проекти в момента, конкретно по ОПРР, мога да оценя кратко като много желание, малко дела. Хубаво е че има желание, че институциите, и в частност МРРБ, работи в посока развитие на проекти за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Положително е, че дори президентът Плевнелиев е един от сериозните застъпници на идеята за санирането на сградния фонд като мярка, която ще спести необходимостта от изграждането на нови мощности за електропроизводство. Говоренето и рекламирането на актуалните проекти в момента създава положително обществено мнение към този наложителен процес, но липсата на реални срокове, в които това ще се случи оставя лошо отношение в бизнеса. Оценявам и слабия административен капацитет на институции за по-качественото развитие на тези проекти и препоръчвам те по-често да се обръщат за съвет към реалния бизнес под формата на работни групи и пр.

Разбира се, не мога да не спомена положителните резултати по единствения реализиран до момента проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместна инициатива на МРРБ и ПРООН, която привършва с 50 обновени многофамилни сгради, над 1000 облагодетелствани домакинства, от 40 до 60% планирана икономия на енергия годишно и допълнителни ползи от спестени въглеродни емисии, създадени нови работни места и пр.

Какви конкретни дейности сте предприели в посока популяризиране мерките за повишаване енергийната ефективност на сградите?
Конкретните мерки, които Фибран България провежда за популяризиране на мерките за повишаване на енергийната ефективност са много и различни, насочени в повече насоки с цел да обхванат по-широк кръг заинтересовани групи. Така например с активното ни участие в БАИС ние се стараем да сме инициатори на правилните законови и подзаконови рамки, които отговорните институции приемат. Личните ни инициативи са свързани с провеждането на обучителни семинари сред търговските ни партньори, сред архитекти и проектанти, присъствие на специализирани мероприятия като изложения, общи събрания на архитекти, конференции, спонсориране на зелени инициативи и други.

Опитваме се да сме винаги с актуални новини в нашия Интернет сайт. Създадохме корпоративен блог, който като една интерактивна медия да ни доближи до потребителите и да сме им от полза с обслужване на специфичните им запитвания.
Като заключение искам да кажа, че в представянето си на пазара Фибран България играе активната роля на отговорен участник в изграждането на този пазар, насочвайки тенденциите към едно устойчиво развитие. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталацииИнтервю

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталации

Как използването на дронове за въздушен оглед на обекти спомага за оптимизиране на процеса по изграждане на мълниезащити? Как се планира и протича един оглед? Отговорите в специално интервю за ТД Инсталации дава инж. Петър Йорданов, управител и маркетинг експерт на JP Electric.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазараИнтервю

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазара

Търговският директор на "Сегмент отопление" в компанията разказва за различните приложения на решенията с марката DEVI, както и за тенденциите в развитието на пазара на електрическо подово отопление в световен мащаб

За 10 години реализирахме много и интересни проектиИнтервю

За 10 години реализирахме много и интересни проекти

В специално интервю за сп. ТД Инсталации по повод 10-годишнината на Александър Електрик, управителят на фирмата разказва за реализираните проекти, предизвикателствата и очакванията си за посоката, в която ще се развива пазарът в областта на електроинсталациите у нас

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…Интервю

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…

Представяме ви супер интересната гледна точка на успешно практикуващи BIM проектанти на ОВК системи - дамите Ивелина Томова и Анастасия Чернева от Проектантска компания AIHVAC Design за това що е то BIM всъщност и има ли почва у нас....


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top