Интервю с инж. Димитър Начев

01.02.2009, Брой 1/2009 / Интервю /

 

Представени бяха енергоспестяващи решения за отопление
с марката Юнкерс

На 14 януари т.г. КИИП, регионална колегия София-град, секция “ОВК, хладилна техника, топло и газоснабдяване” и Роберт Бош, направление “Термотехника”, бяха домакини на семинар, посветен на енергоспестяващи отоплителни решения с марката Junkers. Събитието се проведе в хотел Родина в София и бе посетено от десетки проектанти от областта на отоплението и газоснабдяването. Сред участниците бяха и представители на фирмите Тобогаз, Ератерм, Газови системи и Джинели, които са част от партньорската мрежа на Бош Термотехника.

Трябва ли държавата да се ангажира със строителния бранш в настоящия момент?
За да се ограничат негативните последици и да се запазят проектантските фирми от спазъм и загуба на ценни технически кадри, държавата трябва да се намеси на пазара. Нашата съсловна организация има претенции в това отношение. Като казвам да се намеси, нямам предвид административна намеса или пряко субсидиране. Държавата трябва да създаде условия и механизми, за да могат да работят проектантските фирми при облекчени условия.
Важно е да се акцентира върху големи инфраструктурни проекти от национално значение и българските проектанти да бъдат използвани в целия им натрупан опит и професионален капацитет.

По какъв начин, обаче, би могло да стане това? Какви са конкретните ви предложения?
Като противодействие на последиците от кризата в строителния бранш предлагаме на държавната власт да се увеличат публичните инвестиции, като се изисква пълна прозрачност в инвестиционния процес. Също така да се усъвършенстват административните процедури, които водят до забавяне в строителството. Необходимо е да се изработи ясен регламент и критерии за обществените поръчки и в търговете да има представители на браншовите камари. Предлагаме да се разработят механизми за усвояване на eвропейските фондове, като водеща роля да имат камарите и да се разшири ролята на инженера-проектант не само като изпълнител, но и като ръководител на проекти. Също така, българското правителство да ползва експертния опит на членове на КИИП при управление на публично-административните услуги за големите инфраструктурни проекти.

В какви проекти ще се инвестира основно през 2009 и 2010 г.?
Статистиката показва, че в България се забавя темпото в строителството на жилищни и офис сгради. Сега е моментът българският проектант да излезе и да се утвърди при реализирането на големи инфраструктурни проекти, финансирани от европейските фондове. И то не само като изпълнител, но и като мениджър на такива проекти. Проектантът трябва да участва в цялостния процес на реализация, включително в строителството, експлоатацията и поддръжката на обекта. Как може да стане това? Трябва да се развият допълнителни умения за усвояване правилата на Европейската общност за писане, реализиране и отчитане на проекти. Притежаването на тези качества ще осигури мястото на български проектанти в проекти с международно финансиране.

Как европейските ви колеги посрещат ситуацията?
Въпросът за конкурентноспособността е ключов за бъдещето на нашата професия и неслучайно КИИП акцентира върху този проблем. Наскоро проведохме международен дискусионен форум с над 250 участници в хотел „Шератон” на тема „Конкурентноспособност на инженера-проектант в Европа”. Обсъждахме как реагират проектантите в условията на световна финансова криза. Оказа се, че имаме общи проблеми и заедно с другите инженерни камари в Европа по-лесно ще намерим верния отговор. Представителите на Европейския съвет на инженерните камари, макар и с дългогодишни традиции, дискутират в момента същите въпроси, по които говорим в България. Сред тях са ценообразуването, оценката на проектантския труд, правоспособността, квалификацията и необходимото образование. КИИП е редовен член на Европейския съвет на инженерните камари (ЕСЕС), има многобройни партньори от Германия, Гърция, Сърбия, Македония, Австрия, които също взеха участие в дискусията.
Напоследък упорито се говори за промените в закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Какви трябва да бъдат те?
КИИП работи много сериозно и подложи на широко обсъждане сред професионалната гилдия промените в закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП). Tе вече са готови и предстои да ги внесем в Комисията за местно самоуправление, регионално развитие и благоустройство към Народното събрание. Основните предложения за промяна са свързани с критериите и по-консервативния подход при присъждане на проектантска правоспособност, дефиниране на понятието и съдържанието на „проектантско бюро”, регистрационния режим на договорите и др. Имаме уверението на народни представители от различни политически партии, че има политическа воля да се разгледат нашите мотиви и предложения с необходимата дълбочина. Надявам се, КИИП да допринесе за един работещ и по-съвършен закон, който да дава ясни регламенти за работа на инженерите-проектанти и гаранции на обществото за качествени проекти.


 

По какъв начин Законът ще допринесе за повишаване на качеството на строителната дейност?
В ЗКАИИП, както и в изменението и допълнението му от 2006 г., е заложено изискването и КАБ, и КИИП да приемат Методики за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Това не е случайно изискване, а целенасочено действие. С него държавата делегира определени права на двете професионални камари, за да се създадат условия за предоставяне на качествени услуги в съответствие с обществения интерес и интересите на конкретните потребители. Нашата дейност е свързана с изразходване на големи обществени и лични средства и това налага да се изработят професионални критерии, които не са свързани само с възнагражденията, а по-скоро са гаранция за качество и избягване на дъмпингови цени. Познаваме нормативните документи и изисквания на Европейската общност, включително и цитирания от Комисията за защита на конкуренцията чл. 81 от Договора за създаване на Европейската общност, и категоричната ни позиция е, че КИИП не е нарушила европейските и национални правила за конкуренция.

Каква е ролята на методиката за определяне на възнагражденията като регулатор на отношенията в бранша?
Методиката систематизира методологията за определяне възнагражденията на проектантския труд. Тя е построена върху принципната позиция, че размерът на възнаграждението не би следвало да се договаря под себестойността на проектантската услуга, защото това води до компромиси в проекта, свързани с качеството или непълноти. В приложенията към методиката ясно личи връзката между обема и съдържанието на проекта и определената себестойност на услугата.
Естеството на нашата професия е такова, че ние отдавна работим в условията на конкуренция. КИИП е създадена и оторизирана от държавата именно за да наблюдава и да създава условия на свободния пазар на проектантския труд да се работи с висок професионализъм и процесите да се саморегулират, но при ясни правила. Методиката е написана и приета, не за да защитава тесните професионални интереси на инженерите-проектанти. Спазването й е от обществен интерес и е гаранция за качествени проекти, качествено строителство на сгради и съоръжения, целесъобразно изразходване на обществени и лични средства. Следователно, обществото получава срещу парите си точно това, от което има нужда. Обществото ни не е толкова богато, че да си прави експерименти и да плаща за проекти със съмнително качество, които после да преправя или да разрушава и да гради отново.

Не можем да пропуснем да ви попитаме как бихте оценили дейността на КИИП София-град след пет години съществуване?
Пет години не са много за една съсловна организация, но ние извървяхме дълъг и нелек път. Днес можем да кажем без притеснение, че КИИП е монолитна, европейска структура, която обединява инженерите-проектанти в България. Радостното е, че се утвърдихме в обществения живот и заехме достойно място в семейството на съсловните организации. Положихме много усилия, за да изградим добре работеща структура, която да гарантира на всеки инженер-проектант точни правила за упражняване на професията и защита на професионалния интерес.
Една от важните мисии на КИИП е да подготви инженерите проектанти за 2010 г., когато ще станат задължителни Еврокодовете. Специализираните ни курсове и обучения са насочени да съдействат за непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по отношение на нормативната уредба, която действа в Европейския съюз. Изключително важно за българския инженер-проектант е той да може да отговори на изискванията на европейските директиви и технически норми, които влизат в действие през 2010 г.
Обществото трябва да знае колко отговорен е трудът на инженера-проектант, колко важно е да се поддържа и изисква качество в работата му, като се регламентира нормативно съответното съизмеримо заплащане.
Вярвам, че ще посрещнем и ще преодолеем всички професионални предизвикателства и през 2009 г. българският инженер-проектант ще получи заслуженото признание за своя висококвалифициран труд и в България, и в чужбина. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталацииИнтервю

Дроновете помагат за изграждане на оптимални мълниезащитни инсталации

Как използването на дронове за въздушен оглед на обекти спомага за оптимизиране на процеса по изграждане на мълниезащити? Как се планира и протича един оглед? Отговорите в специално интервю за ТД Инсталации дава инж. Петър Йорданов, управител и маркетинг експерт на JP Electric.

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency SofiaИнтервю

Високотехнологични сградни инсталации в новия хотел Hyatt Regency Sofia

Материалът под формата на интервю със специалистите, работили по високотехнологичните сградни инсталации на новооткрития хотел Hyatt Regency Sofia, представя решенията, обезпечаващи функционирането на сградата – системите за автоматизация и управление на електроинсталациите и енергийната ефективност, внедрените иновации в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията и нововъведенията при системите за сигурност.

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазараИнтервю

Данфосс, Боян Кусаров: Модерният начин на живот налага бъдещите тенденции на пазара

Търговският директор на "Сегмент отопление" в компанията разказва за различните приложения на решенията с марката DEVI, както и за тенденциите в развитието на пазара на електрическо подово отопление в световен мащаб

За 10 години реализирахме много и интересни проектиИнтервю

За 10 години реализирахме много и интересни проекти

В специално интервю за сп. ТД Инсталации по повод 10-годишнината на Александър Електрик, управителят на фирмата разказва за реализираните проекти, предизвикателствата и очакванията си за посоката, в която ще се развива пазарът в областта на електроинсталациите у нас

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно растеИнтервю

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Екслузивен материал, посветен на българското участие в предстоящото издание на Light+Building през март т.г.

В него управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов разкрива детайли за организацията, профила на изложителите и връзката между платформата и развитието на сектора.

Мария Хаселман, директор бранд мениджмънт на изложението, коментира възможностите, които Light+Building предлага на страните от региона на Югоизточна Европа.

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…Интервю

Когато нашият пазар се нуждае от предимствата му, BIM ще бъде като сутрешния чай или кафе…

Представяме ви супер интересната гледна точка на успешно практикуващи BIM проектанти на ОВК системи - дамите Ивелина Томова и Анастасия Чернева от Проектантска компания AIHVAC Design за това що е то BIM всъщност и има ли почва у нас....


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top