Интервю с инж. Теодор Монев, управител на Лумитрон

01.02.2012, Брой 1/2012 / Интервю /

  • Интервю с инж. Теодор Монев, управител на Лумитрон

Интервю

 

Само компании с опит и ноу-хау са в състояние да предложат първокласни LED продукти

Г-н Монев, разкажете накратко за дейността на фирма Лумитрон и за партньорството ви с Toshiba Lighting Systems.
Лумитрон е основана през 2003 година с мисия да предлага високотехнологични и ефективни решения в областта на осветителната техника и сградната автоматизация. От самото си създаване ние сме партньори на някои от най-иновативните и технологични компании в този сектор. Партньорството ни с Toshiba е естествено продължение на усилията ни в тази насока. Ние напълно споделяме техните ценности и корпоративни принципи, което е важно условие за дългосрочно сътрудничество.

Какво отличава LED осветителите Toshiba от останалите на пазара?
Toshiba имат традиции и опит както в електрониката, така и в производството на осветителни тела и лампи, датиращи от края на 19 век. Те са и първите, които започват производството на електрически лампи в Япония.

В техните продукти се използват само първокласни компоненти и модули, разработени и произведени от Toshiba, и базирани на сериозна развойна дейност и иновативни технологии в осветителната техника и електрониката.

Затова Toshiba са известни с качеството и високите технологии, използвани в техните продукти. Те се отличават с висока ефективност, високо качество и надеждност. Във връзка с това, през ноември м. г. организирахме семинар на тема Преоткриване на светлината с Toshiba. Осветлението на бъдещето - сега. На него бяха представени LED продуктите, предлагани в Европа, както и историята на корпорацията, дейността на подразделението Toshiba New Lighting Systems и визията за енергийна ефективност до 2050 г. В съответствие с тази визия Toshiba, която е най-старият (първата електрическа лампа в Япония е произведена от Toshiba през 1890 година) и най-голям производител на електрически лампи в тихоокеанския регион прекрати по собствено решение производството на лампи с нажежаема жичка през 2010 година.

В световен мащаб Toshiba е един от основните производители на светодиодно LED осветление и водеща в LED технологията.
Какви са най-новите тенденции при производството на светодиодно осветление?
LED технологията се развива много бързо през последните години. Непрекъснато се появяват нови, по-ефективни светодиоди, за тях се разработват нови захранващи блокове и оптични системи и, съответно, се появяват осветители с все по-добри технически параметри.

Като основни тенденции могат да се отбележат: повишаване на ефективността на светодиодните модули; изграждането на LED модули, базирани на Chip on Board технология.

Тя предлага множество предимства като например облекчено извеждане на топлината от кристалите. Водещи в тази технология са японски компании като Toshiba и Citizen.
Други тенденции са: окрупняването на светодиодните модули и постигане на светлинни потоци от един модул над 15 000 lm, което позволява използването на светодиоди в осветление на стадиони, фасади и др; усилията за стандартизиране на интерфейса на LED модулите по отношение на електрически и механични параметри - Zhaga Консорциум; създаване на продукти от типа LED Engine, с което се облекчават традиционните производители на осветителни тела в разработването на LED осветители.

Кои са основните технически характеристики на светодиодните осветителни тела, на които проектантите и инсталаторите трябва да обърнат най-голямо внимание?
Основните предимства на светодиодите са свързани с експлоатационния живот на LED осветителите: това е основна характеристика, показателна за качеството на LED продуктите.

Като се изключат ретрофитните лампи за употреба в бита, които за различни категории потребители се произвеждат с живот между 25 000 до 40 000 часа, то за осветителните тела за професионална употреба е възприет среден живот между 40 000 и 60 000 часа; висока ефективност на LED осветителите - важно е да се има предвид, че от значение е ефективността на целия LED осветител, а не на отделните светодиоди, използвани в него. Те са само една част от цялата система, която също така включва и захранващ блок, система за охлаждане, оптична система и т. н. Използването на дори един неподходящ елемент от цялата система може да намали ефективността й до степен, че да я направи нерентабилна. Например използването на най-ефективните светодиоди на пазара не гарантира непременно краен продукт с висока ефективност. Причината е, че за да получим ефективно осветително тяло трябва да осигурим оптимална температурна среда, добро охлаждане, захранване с ниски загуби, високоефективна оптична система и т. н. Няма смисъл да се използват високоефективни светодиоди, ако техният захранващ блок например има големи загуби. Отделните LED модули, които Toshiba използва в своите осветителни тела, имат ефективност до 150 lm/W. Съчетавайки ги с високоефективни драйвери (КПД>85%) и високоефективна оптика, осветителите на Toshiba се характеризират със системна ефективност от порядъка на 100 lm/W; качеството на светлината (богат и непрекъснат спектър в цялата видима област) е от изключително значение при употреба на LED в домове, хотели, офиси, ресторани и др. обекти с високи изисквания.

Необходимо е LED осветителите за бита и обществени сгради да имат индекс на цветопредаване - CRI >85, като в някои случаи (галерии, магазини) е необходимо CRI дa е над 90. За съжаление, увеличаването на CRI обикновено е свързано с намаляване на светилния добив.Други предимства на LED са липса на UV и IR излъчване, пожаробезопасност, устойчивост на удар и вибрации и др.

Тъй като терминът LED е символ на иновативност, много производители без необходимия опит предлагат LED продукти с компромиси по отношение на ефективност, надеждност и качество на светлината. На пазара се предлагат разнообразни продукти, но само тези, разработени и произведени от компании с опит и ноу-хау в електрониката и осветителната техника, като Toshiba, са в състояние да предложат LED продукти с първокласни характеристики.


 

Какви са възможностите за ретрофит на светлоизточник в осветителни тела? В кои случаи е удачна замяната на съществуващите светлинни източници със светодиоди?
Ретрофитните LED лампи представляват първия етап на навлизане на LED технологията. Тази концепция позволява бързото й навлизане в бита на масовия потребител предвид лесната замяна на съществуващите лампи с LED със същия размер, цокъл, яркост и светлоразпределение.

Тези LED модули всъщност не представляват само светодиоди, а в действителност са сложна система от компоненти, включващи LED, захранващ блок, система за охлаждане, оптична система за разпределение и насочване на светлината.

Трябва да се има предвид, че ретрофитните LED продукти не са подходящи за замяна на всички видове светлоизточници, във всякакви осветителни тела.

Една от причините е, че оптичните системи на старите осветителни тела не са предназначени за работа с LED, което ги прави неефективни.

Препоръчително е преди предприемането на замяна на съществуващите светлинни източници със светодиодни в стари осветители, да се вземе съвет от специалист.

Коя е актуалната нормативна рамка в областта на светодиодното осветление и приложима ли е тя за нашите условия?
Нормативната рамка в момента се определя единствено от действащите български стандарти в областта на светодиодите. Те регламентират техническите изисквания за безопасност на: светодиодни модули; съединители за тях (конектори); електронни устройства за управление (към тях се определят и изисквания към работните характеристики).

Тези стандарти представляват необходимата основа за правилното развитие на техническите и технологични разработки. Необходимостта им е неоспорима.

По какъв начин ще бъдат представени решенията на Toshiba в областта на осветлението на българския пазар? Каква е стратегията Ви за налагане на продуктите с тази марка?
Нашата стратегия подкрепя стратегията на Toshiba за навлизане на LED технологията и е свързана с няколко направления: ретрофитни LED лампи, предназначени за бита (наподобяващи формата и размерите на класически лампи с цокъл Е14 и Е27); ретрофитни LED лампи, предназначени за професионална употреба (галерии, магазини, хотели, и др).Такива продукти са LED PAR20,30,38, MR16 и др.; LED модули, предназначени ОЕМ клиенти (за монтаж в офисни, улични, магазинни и др. осветителни тела). В тази категория спадат различните видове LED Engine с цокъл Gx53, GX16t-5p; Gh76p-1 и др.; разработка на високоефективни LED осветители от серията E-CORE за професионална употреба. (паркови, улични, промишлени, офисни, търговски).
Това предполага поддържане на активност и контакти с различни бизнес групи от продажби на дребно до участие в проектирането и изграждането на конкретни обекти. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Интервю с Владимир Димитров, мениджър Продажби в Умен домИнтервю

Интервю с Владимир Димитров, мениджър Продажби в Умен дом

Г-н Димитров, бихте ли представили накратко себе си и дейността на фирмата, която представлявате?УМЕН ДОМ е сравнително нова компания, създадена преди малко повече от две години.

Интервю със Златка Иванова, управител на ФламтехИнтервю

Интервю със Златка Иванова, управител на Фламтех

Г-жо Иванова, какви са новостите в областта на системите за пожарогасене?Необходимостта от надеждна противопожарна защита на строежите с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда определя значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене в наши дни, в съответствие с повишените изисквания в нормативната уредба и европейските стандарти.

Интервю с Атанас Атанасов, управител на Ховал за БългарияИнтервю

Интервю с Атанас Атанасов, управител на Ховал за България

Г-н Атанасов, как изглежда българският ОВК пазар от позицията на натрупания опит на Ховал през последните две години?Бих могъл да охарактеризирам ОВК пазара за последните няколко години като интересен, динамичен, жаден за нови технологии, но и несигурен.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top