Интервю с инж. Валентин Цветков, управител на Тинотех

01.11.2012, Брой 5/2012 / Интервю /

  • Интервю с инж. Валентин Цветков, управител на Тинотех

Интервю

 

Системите с термодинамичен слънчев панел са функционални и на приемлива цена


Представете накратко дейността на представляваната от Вас компания.
Тинотех е създадена през 2007 г. Ориентирана е към производство и монтаж на отоплителни системи с използване на ВЕИ. В началото започнахме с прилагане на слънчеви панели, но истински ефективното използване на слънчевата енергия започна с разработката на термопомпени системи. Успяхме да интегрираме класически слънчеви панели с термопомпа. Получи се една бивалентна отоплителна система с отлични енергийни показатели. Високото качество и параметри на системата обаче се сблъскаха с ниската покупателна способност на повечето клиенти в България. Така се стигна до решението за директно изпарение на фреон в термодинамичен слънчев панел (ТДСП). Започнахме с разпространение на португалски системи, като паралелно с това успяхме да намерим и производител на панели. Сега фирмата ни произвежда отоплителни системи за БГВ и отоплителни системи с използване на ТДСП, които покриват и превъзхождат вносните. Така на българския пазар се появиха по-функционални системи на по-ниска цена. Вече предлагаме и други варианти за използване на ТДСП.

Откога предлагате термодинамични слънчеви панели на българския пазар? Какви са техните специфики?
Първата система в България с ТДСП пуснахме в експлоатация в началото на юли 2010 г. в Симеоново. Тя е португалска и се представи отлично. Това ни даде увереност, че сме на прав път, независимо от коментарите на местни “специалисти”, че условията тук не са подходящи за използване на подобни системи. Практиката категорично ги опроверга и през ноември 2010 г. ние произведохме първата българска система HEETEX с ТДСП.

Особеното при използването на подобни системи е това, че се усвоява директната слънчева енергия, а се използва и натрупаната във въздуха, в дъжда. Използвайки електроенергия за компресора, топлината от околна среда с по-ниска температура се пренася към отоплителната система. Така на практика срещу 1 kWh електроенергия се ползват 4,5-5 kWh топлоенергия, като този показател може да достигне 7-8 при подходящи условия - слънцегреене и оптимална настройка на системата.
Какви предимства предоставят те на своите ползватели?
Основните предимства са ниска цена на топлоенергията, висок комфорт при целогодишно ползване, относително лесно инсталиране. Системата е от типа “включи и забрави”. Така клиентът забравя за отоплителната система, плащайки 3-4 пъти по-ниски сметки в сравнение с отопление с ел. нагреватели.Това позволява системата да се “откупи” за кратък период от време.


 

Наблюдава ли се конкретен интерес към този тип решения и каква според вас ще бъде тенденцията в търсенето им?
Ситуацията е коренно различна в сравнение с първата поява на пазара. В началото хората подхождаха с недоверие. На практика благодарение на “просветителската” работа и най-вече на монтираните и успешно представящи се системи, се стигна до нарастващо търсене на този продукт. В момента хит е системата ECO 2 на HEETEX, която позволява да се затопля БГВ и да се ползва за основна или спомагателна отоплителна система. Комбинацията от функционалност и приемлива цена са основните фактори, които гарантират успеха на нашите системи. Тепърва те ще добиват полагащата им се популярност и ще се налагат на пазара. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Редсън: Иновативни и високо енергийноефективни инфрачервени отоплителни системи за индустриятаФирмена статия

Редсън: Иновативни и високо енергийноефективни инфрачервени отоплителни системи за индустрията

 Инфрачервените газови системи за отопление на Kubler, представяни в България от Редсън, усъвършенствани до ниво на най-ефективни решения, са гарант за стабилна топлинна мощност с висока продуктивност. Системите имат възможност за до 50% енергийно спестяване, както и лесно обслужване и поддръжка - всички тези фактори допринасят за бърза възвръщаемост на вашите инвестиции.

Иновативни отоплителни решения с възобновяема енергия от ТинотехФирмена статия

Иновативни отоплителни решения с възобновяема енергия от Тинотех

ТИНОТЕХ ЕООД е създадена през 2007 г. Произвежда термопомпи слънце/въздух-вода за битови и индустриални приложения.

НЕС: Интелигентните технологии навлизат в отоплителните системи на биомасаТехническа статия

НЕС: Интелигентните технологии навлизат в отоплителните системи на биомаса

Биомасата е особено важен източник на енергия с оглед стремежа към енергийна ефективност и екосъобразност в съвременните домове. Отоплителните системи, използващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда, намират все по-широко приложение в сградните инсталации.

Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползиТехническа статия

Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползи

Нарастващата чувствителност към устойчиво енергийно развитие с ограничено въздействие върху околната среда насърчава инвестирането в технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници - биомаса, слънчева и геотермална енергия. При изгарянето на дървесни пелети не се повишават нивата на въглероден диоксид (СО2), който създава глобални климатични изменения.

Съвременни отоплителни системи на биомаса

Биомасата е все по-предпочитано гориво в бита, индустрията и търговията в световен мащаб с оглед на високата му енергийната ефективност и екологосъобразност. Терминът биомаса обхваща голямо разнообразие от материали с органичен произход, включително дървесина, остатъци от лесовъдството, селскостопански, животински, битови и индустриални отпадъци.

Интервю с Владимир Димитров, мениджър Продажби в Умен домИнтервю

Интервю с Владимир Димитров, мениджър Продажби в Умен дом

Г-н Димитров, бихте ли представили накратко себе си и дейността на фирмата, която представлявате?УМЕН ДОМ е сравнително нова компания, създадена преди малко повече от две години.

Интервю със Златка Иванова, управител на ФламтехИнтервю

Интервю със Златка Иванова, управител на Фламтех

Г-жо Иванова, какви са новостите в областта на системите за пожарогасене?Необходимостта от надеждна противопожарна защита на строежите с цел осигуряване безопасността на гражданите, намаляване щетите от пожар, опазване на околната среда определя значимостта на автоматичното пожароизвестяване и пожарогасене в наши дни, в съответствие с повишените изисквания в нормативната уредба и европейските стандарти.

Интервю с Атанас Атанасов, управител на Ховал за БългарияИнтервю

Интервю с Атанас Атанасов, управител на Ховал за България

Г-н Атанасов, как изглежда българският ОВК пазар от позицията на натрупания опит на Ховал през последните две години?Бих могъл да охарактеризирам ОВК пазара за последните няколко години като интересен, динамичен, жаден за нови технологии, но и несигурен.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top