РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Инвест Електроникс

01.10.2014 , Брой 5/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Инвест Електроникс

 

съдържание на рекламата

Сигурността е

най-важният ни продукт

GAS SENSE

Газсигнализатори

ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД

Пловдив 4003, ул. „Брезовско шосе“ №145

тел. +359-32-960143, факс: +359-32-960144

e-mail: info@investelectronics.com