IoT в системите за сигурност

17.09.2018, брой 6/2018 / Техническа статия / Сигурност

  • IoT в системите за сигурност
  • IoT в системите за сигурност
  • IoT в системите за сигурност
  • IoT в системите за сигурност
  • IoT в системите за сигурност

Техническа статия

 

Експертите предвиждат, че през следващите 3 години Интернет на нещата ще включва между 21 и 34 млрд. устройства. Актуален доклад на Business Insider пък прогнозира, че в този период свързаните устройства ще надминат двойно по брой смартфоните и таблетите. Само за няколко години порядъкът при интелигентните уреди и системи в тази нова глобална мрежа преминава от милиони в милиарди, а броят им продължава да расте експоненциално. Наред с домашната и сградна автоматизация, сред технологичните области, най-силно повлияни от бума на IoT решения, са системите за сигурност в дома и сградата.

Концепцията за повсеместна свързаност на всички смарт устройства по света разкрива нови възможности пред собствениците, мениджърите и ползвателите на недвижима собственост. Средствата за сигурност от ново поколение, като интелигентни ключалки, врати и прозорци, умни камери за видеонаблюдение и сензори, могат да бъдат свързани помежду си не само в локална платформа, управлявана централизирано от смартфона на потребителя, но и в своеобразна “дигитална нервна система”, обединяваща в глобална мрежа всички IoT устройства.
Сред предимствата, които предлагат свързаните системи за сигурност, са разширени възможности за комуникация и сътрудничество, адресируемост, автоматизирано и отдалечено задействане, идентификация и локализация, сензорно разпознаване, потребителски интерфейси и вградена обработка на информация на ниво устройство.

Предимства на IoT платформите за сигурност
Специалистите отчитат четири основни аспекта на Internet of Things, които осигуряват ползи за потребителите на системи за сигурност на дома и сградата. Сред тях са: радиочестотната идентификация, посредством която могат да се идентифицират и проследяват обекти; сензорите, които позволяват събиране и обработка на данни с цел регистриране на всякакви промени във физическия статус на елементите на охранявания обект; интелигентните устройства, които се възползват от глобалната мрежова свързаност, като трансферират процесорна мощ и капацитет за обработка в която точка на света са необходими; както и напредъкът при нанотехнологиите, който прави възможно свързването и комуникацията в IoT и на най-миниатюрните устройства.

В IoT системите за сигурност всяко персонално мобилно устройство, като смартфон или таблет, може да се превърне в комбинация от дистанционно управление с безграничен обхват, карта или чип за достъп, средство за идентификация и т. н. Възможно е задаването на опция за получаване на мигновено известие и активиране на алармен сигнал при всякакви промени във физическата среда, за чиято сигурност се грижи IoT платформата. Сред интересните ефекти от свързването на системите за домашна и сградна сигурност към Internet of Things е намаляването на броя използвани камери за видеонаблюдение, тъй като в много приложения сензорите се оказват по-рентабилно, компактно и лесно управляемо решение.

Един от най-интуитивно случващите се процеси при сигурността и контрола на достъпа в IoT среда е персоналната идентификация. Наред с нарастващите приложения на биометриката, във все повече свързани системи за сигурност се интегрират и средства за удостоверяване посредством потребителския смартфон, а идентификацията по име или снимка (лицево разпознаване) става все по-лесно с интегрирането на социални функции в IoT мрежите. Възможностите за съхранение на информация не само локално, но и в облачна архитектура, както и големите масиви данни, събирани ежедневно от сензорите и смарт устройствата, позволяват създаването и управлението на гигантски информационни бази във връзка със сигурността на дома или сградата.

Предизвикателства
Както всяка друга технологична революция, водеща до тотална промяна в парадигмата, и преходът от конвенционални физически системи за сигурност към интелигентни IoT платформи е свързан с необходимост от коренна пренастройка на стандартите, правилата и нагласите у потребителите. Наред с многото нови възможности, които обещават IoT-базираните решения, те носят и редица рискове. Сред тях е фактът, че дигитализирането на средствата за сигурност ги прави податливи на бъгове, софтуерни проблеми, оперативна несъвместимост и какви ли не други несъвършенства на цифровизацията. В допълнение, сигурността се поставя до голяма степен в зависимост от захранването с електроенергия – ресурс, чието управление в мрежова среда все повече се виртуализира и е застрашено от атаки на злонамерени лица. Друг критичен въпрос при управлението на система за сигурност, свързана в Internet of Things, е необходимостта от безупречна безжична комуникация, тъй като всеки проблем с връзката между устройствата би могъл да доведе до сериозни последствия.

IoT-базираните платформи за сигурност е необходимо да отговарят на едно много важно условие – да бъдат отказоустойчиви (fault-tolerant). Така ще бъде гарантирана тяхната непрекъсваема работа, както и неприкосновеността на данните, от която пряко зависи физическата сигурност на дома, сградата и имуществото.

Друг сериозен проблем във връзка с мрежовия характер на сигурността от ново поколение е поверителността. Тя е необходимо условие не само в банките и финансовите институции, но и във всеки дом, за да е защитено правото на личен живот на обитателите.
Сред останалите предизвикателства пред IoT-базираните системи за сигурност са неясната мащабируемост, която може да варира в широки граници при различните продукти и доставчици, както и необходимостта от повсеместна технологична стандартизация. За много правителства влизането в крак в технологичен план с подобни бързо развиващи се иновации като IoT може да доведе до забавяне и неадекватност по отношение на контрола, а липсата на управление – да причини сериозен хаос.

Нови възможности при сензорите и устройствата
Съвременните системи за сигурност в домове и сгради отдавна се ползват от широката функционалност на различните типове сензори, включително за движение, присъствие и т. н. Те непрекъснато събират големи обеми от информация за заобикалящата ги среда и я насочват към мрежово свързаните устройства за интерпретация. Комплексните възможности за обработка на информация, които интелигентните устройства притежават, позволяват интегрирането на много нови видове сензори в системите за сигурност на дома и сградата, включително на датчици за контрол на околната среда, за налягане и т. н. Високата чувствителност на съвременните сензори и към най-минималните промени в параметрите на средата ги прави отлично решение за обезпечаване на сигурността не само в жилища, но и в обекти от критичната инфраструктура.

Основен въпрос, който стои на дневен ред във връзка с издигането на сигурността от ниво устройство и система до ниво глобална мрежа, каквато е Internet of Things, е въпросът за оперативната съвместимост. Колкото повече доставчици, марки и патентовани продукти се предлагат на пазара, толкова по-сложно може да стане изграждането на персонализирано решение според особеностите, потребностите и бюджета. Разработването и възприемането на отворени и единни комуникационни протоколи значително би улеснило конфигурирането и възприемането на IoT-базирани системи за сигурност в домовете. Появата на универсални хъбове за домашна автоматизация, обединяващи всички свързани и интелигентни устройства и системи в дома, е крачка към постигане на мултифункционално управление на smart home екосистемите. Приложимостта и ефективността на IoT-базираните системи за сигурност в такива условия може да се измери на база не само на това как се справят с външните заплахи, но и как комуникират с останалите услуги в екосистемата на интелигентния дом.
Сред най-важните предимства на IoT-базираните платформи за сигурност е възможността за отдалечено управление от всяка точка през смартфона на потребителя. Тяхната свързаност към домашната или сградната екосистема помага не просто за регистрирането на заплахи за неприкосновеността или безопасността на хората и имуществото, но и за разпознаването на различните рискове и техните източници. Така дори и на хиляди километри от дома си човек може да получи известие, че дадена врата или прозорец се нуждаят от затваряне или заключване, а заплахата може да идва не от крадец, а от силния вятър или приближаваща буря.
Физическа и киберсигурност
Интегрирането на смарт функционалност в обикновени уреди и устройства от ежедневието ни и непрекъснатото събиране на данни за движенията, предпочитанията и дори разговорите на обитателите на интелигентни домове създава риск от различни киберзаплахи за сигурността. При IoT-базираните платформи се наблюдава един интересен феномен – класическите киберрискове, насочени единствено към съдържанието на компютрите ни, и традиционните опасности за неприкосновеността на имуществото се сливат в нов вид престъпност. При нея хакерските атаки са насочени към дигиталните средства за сигурност, но чрез елиминирането им злонамерените лица получават достъп до физическото имущество в дома. Пробивайки системата, крадците-хакери могат да получат контрол върху всички ключалки, врати и сейфове в сградата, както и да се доберат до важна информация, спомената в телефонни разговори или чатове на потребителите, включително номера на кредитни карти, снимки и друга лична информация.

Ето защо системите за сигурност е необходимо да се адаптират към този нов вид смесена кибер-физическа заплаха за безопасността на индивидите и неприкосновеността на собствеността и имуществото им, при която влизането с взлом и кражбата на данни стават еднакво рискови в умния дом. Основна причина за създаването на своеобразна “дупка” в сигурността на интелигентните устройства и сгради е, свръхпроизводството на IoT-базирани продукти, а стремежът на производителите непрекъснато да обновяват предложенията си към потребителите често ги кара да пропускат някои рискове или оставят слаби места в системите си. Допуска се например пренебрегване на двуфакторното удостоверяване на паролите или задаване на пароли по подразбиране с даден срок, който изтича, незабелязан от потребителя и др. Необходима е и допълнителна стандартизация при протоколите за удостоверяване.
Рисковете от подобни смесени кибер-физически заплахи обаче могат да се разглеждат и като допълнителна възможност за разработчиците на IoT-базирани системи за сигурност да разширят функционалността на продуктите си, както и продуктовия си асортимент. На пазара се предлагат например устройства, проектирани да следят за чужди IP адреси и злонамерен софтуер и да сигнализират собственици при подозрително поведение на неоторизирани лица и опита им да получат достъп до управлението на системата. При регистриран подобен риск устройството автоматично уведомява потребителя и отваря чат прозорец с консултант от компанията доставчик, който да осигури съдействие за допълнителното обезопасяване на системата. Той може да даде насоки на ползвателя например как да подобри сигурността на рутерите в дома си или как да избере по-подходяща и силна парола.


 

Пазарни ефекти и тенденции
По данни на маркетинговата агенция Gartner, до 2022 г. 70% от всички софтуерни взаимодействия по света ще се случват на мобилни платформи. Смартфоните и таблетите се използват все по-масово за достъп до данни за сградно и индустриално оборудване и отдалечено управление на различни системи и активи. Свързаността при мобилните устройства позволява достъп до всички услуги в дадена сграда или съоръжение. Интелигентните устройства и гейтуеи се свързват чрез безжична връзка или Ethernet, като данните често са достъпни през всеки уеб-браузър или на всяко мобилно устройство. Данните се събират и обработват на облачни сървъри, достъп до които може да получи всеки, който се нуждае от тях и е оторизиран, като използва избор на аналитични платформи, включително такива за управление на енергията, на сградни системи, услуги и други активи.

Така цялостно се променя веригата на стойността при системите за сигурност, а с тях и пазарът на продукти и услуги в областта. Техническата поддръжка и непрекъснатият мониторинг в тази сфера например вече все по-често се предлагат като отдалечена услуга, достъпна чрез мобилно устройство. В сравнение с конвенционалните решения, свързаните, оперативно съвместими и облак-базирани архитектури на IoТ платформите за сигурност ги правят по-лесни за внедряване и експлоатация, както и по-достъпни и персонализируеми за малки и средни жилища и сгради.

В резултат на все по-масовото им внедряване се наблюдават и някои интересни пазарни ефекти и тенденции. Сред тях е отчетливото поевтиняване при камерите за наблюдение. По-ниски са както цените за закупуване на такова оборудване, така и месечните такси за IP хостинг например. При IoT-базираните системи потребителите не се нуждаят от покупка и поддръжка на сървъри за съхранение на видеоматериали, тъй като могат да се възползват от все по-широкодостъпните облачни платформи. Така управлението на една система за сигурност става генерално по-лесно и евтино и позволява по-голяма гъвкавост и мобилност в сравнение с традиционните решения.

Друга любопитна тенденция, която пазарните анализатори очакват, е все по-масовото навлизане в потребителския клас системи за сигурност на биометрични устройства като скенерите за пръстови отпечатъци. В този сегмент също се наблюдава значително раздвижване, тъй като софтуерни версии на технологията все по-често са достъпни за мобилни телефони и таблети например. В технологично отношение тези приложения тепърва предстои да се усъвършенстват, докато се постигне достатъчно високо ниво на сигурност за успешното им интегриране в системите за сигурност от ново поколение. Но скоро технологията ще може да се използва широко за отключване на вратите у дома, добавяйки допълнително ниво на сигурност към смарт ключалките, убедени са експертите.

В резултат на разширяването на Internet of Things и все по-достъпните за потребителите смарт устройства цялостно поевтинява и сигурността като услуга. Наемането на охранители за много малки и средни обекти все по-често се замества със съответното IoT-базирано решение, което е строго конфигурирано спрямо нуждите на приложението и включва само необходимото оборудване – например система от сензори и мобилен телефон. Автоматизираното известяване на трета страна (например на охранителна фирма или полицията) при регистриране на подозрителна дейност от системата остава предпочитано от потребителите решение, но отдавна не е обвързано задължително с покупката и инсталацията на скъпи и тромави системи за видеонаблюдение. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Мобилни приложения за сигурност в домаТехническа статия

Мобилни приложения за сигурност в дома

Технологичното развитие в областта на системите за сигурност, интелигентните сградни решения и персоналните мобилни устройства значително трансформираха концепцията за защита на дома.

Мобилните приложения в сферата на сигурността за жилищни и сградни приложения са сравнително нов продуктов сегмент в сферата на домашната автоматизация, но все по-убедително се нареждат сред търсените от потребителите решения.

Нови технологии в жилищните ОВК приложенияТехническа статия

Нови технологии в жилищните ОВК приложения

Нараства броят на ОВК потребителите, които използват интелигентни платформи за автоматизация и управляват своите ОВК системи и други сградни услуги чрез мобилни приложения за смартфон или таблет.

Освен "умните", все по-голям дял от пазара заемат и "зелените" технологии, които гарантират по-малки сметки за електроенергия и по-щадяща за околната среда работа на ОВК инсталациите в дома в съчетание с оптимален микроклимат.

Internet of Lighting в офис осветлениетоТехническа статия

Internet of Lighting в офис осветлението

Концепцията за Интернет на осветлението (Internet of Lighting или Internet of Lights – IoL) описва изграждането на мрежа от свързани интелигентни осветители и контролни средства на базата на IoT архитектура.

Все по-популярна става тази парадигма в офисното осветление, където възможностите за свързаност и усъвършенствано управление разкриват множество потенциални ползи по отношение на енергийната ефективност, комфорта, качеството на работната среда и комуникациите.

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачиТехническа статия

Интелигентни технологии при автоматичните прекъсвачи

Колкото "по-умни" стават автоматичните прекъсвачи, толкова по-ефективна защита могат да осигурят за електрическите вериги, особено в критични електроинсталации и обекти.

Предпазителите от ново поколение могат да прекъсват индивидуални вериги, разполагат с безжична съвместимост и при опасност от претоварване или късо съединение контролерът в системата може да изпрати сигнал към интелигентен център за управление на електроинсталацията.

Еволюция в жилищните системи за сигурностТехническа статия

Еволюция в жилищните системи за сигурност

Динамичното развитие на технологиите в областта на сградната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. От луксозни високотехнологични джаджи, те постепенно се превърнаха в решение, достъпно за средностатистическия потребител.

Водещата статия в броя разглежда съвременните тенденции и някои от най-впечатляващите иновации в сегмента.

Задава ли се нова революция в осветлениетоТехническа статия

Задава ли се нова революция в осветлението

Възможностите, които предоставя интелигентното осветление, вече позволяват на потребителите да определят обитаемостта в конкретно помещение, да следят условията и температурата на определено място, както и да следят данните за трафика в даден район.

Материалът се фокусира и върху особеностите на интелигентното осветление и новите пазарни предложения в контекста на Интернет на нещата (IoT).

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от ФламтехФирмена статия

Системи за сигурност на високо технологично ниво - гаранция за качество от Фламтех

Фламтех ЕООД е специализирана в областта на пожарната безопасност, чрез услугите: проектиране, доставка, монтаж и абонаментно обслужване на всички видове пожароизвестителни и пожарогасителни системи, изработване на част: Пожарна безопасност. Предлагаме противопожарно оборудване и пожарозащитни покрития, извършваме сервиз на пожарогасители, обследване на обекти, консултации, изготвяме схеми за евакуация. Ние сме компания, която се стреми към непрекъснато усъвършенстване, за да предлагаме висококачествени продукти и услуги, съгласно действащите нормативни актове и международни стандарти.

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасностСъбития

Bosch проведе семинар за иновативни решения за сигурност и безопасност

На специално събитие, провело се на 3 май т. г.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top