Избор на ОВК система за хотелски стаи

Техническа статия / ОВК оборудване

  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи

Техническа статия

 

Качеството и ефективността на ОВК системата са много значими фактори за успеха на един хотелски бизнес. При проектирането на система за отопление, вентилация и климатизация за хотелски стаи на първо място трябва да се съобразят параметрите за поддържане на циркулация на нужния обем въздух, влажността и температурата, така че винаги тя да осигурява желаното ниво на комфорт в стаите.

Когато става дума за повишаване на енергийната ефективност на системите за мащабни комплекси каквито са големите хотели с интензивна посещаемост, реализираните икономии в потреблението на енергия дават много значимо отражение върху въглеродния отпечатък на комплекса. Такива икономии на потреблението на електроенергия могат да бъдат постигнати чрез внедряване на иновативни системи за отопление, охлаждане и вентилация. Браншовите експерти изчисляват, че консумацията на енергия в хотелски стаи за настаняване представлява приблизително между 40% и 80% от общото потребление на електроенергия в една сграда, по-голямата част от които се дължат на системите за вентилация и отопление.

Поради тази причина освен добрите функционални параметри техническите характеристики също ще определят потенциала за енергийна ефективност и удовлетвореността от престоя на гостите в един хотел. Именно тези са основните фактори, които трябва да направляват избора на решение за един хотелски бизнес.


› РекламаЕфективни ОВК решения за хотелски стаи

Трите основни опции за ОВК система, които са най-подходящи за нуждите на един хотелски бизнес, включват компактни PTAC и VTAC системи, както и системи с променлив поток на хладилен агент (VRF). Компактната PTAC система (Packaged Terminal Air Conditioner) е самостоятелно устройство за климатизация и отопление, което се състои от външно и вътрешно тяло със стенен монтаж. Те са чудесен вариант за случаите, в които трябва да се отоплява или охлажда една самостоятелна стая.

VTAC (Vertical Terminal Air Conditioners) е вертикална система за отопление и охлаждане, която обикновено се инсталира в скрито пространство. VTAC системите са предназначени да контролират температурата на една или няколко стаи в сграда.

В компактните централни PTAC модули за климатизация може да са събрани всички компоненти на системата в един метален корпус. Бобината на изпарителя, кондензаторът и компресорът са разположени заедно в компактна конструкция, за да се спести място в помещението. Често корпусът се разполага на тавана, инсталира се до стена или до сградата върху отлят фундамент, като системата се свързва със стаите чрез въздуховоди. Въпреки че корпусът е на открито, в действителност управлението се извършва отвътре.

Някои централизирани ОВК системи може да включват също отоплителен котел на природен газ или електрически нагреватели. Накратко, централизираните компактни модули включват всичко, което участва в цялостната ОВК система в едно устройство, най-често разположено извън сградата. По този начин се спестява вътрешно пространство. Когато PTAC модулите са предвидени за вътрешна инсталация, потребителите могат да контролират температурата директно от уреда или със стенен термостат.
VTAC системите, от друга страна, се инсталират в килер или подобно пространство с вграден в стена изход, така че самото тяло остава скрито. Така уредбата може да осигури отопление и охлаждане за единични зони или множество стаи. По тази причина те могат да се управляват само чрез термостат. Това прави VTAC инсталациите привлекателна опция за тези, които имат специфични изисквания за интериорното решение на стаите.

От друга страна, системите за регулиране на променливия поток на хладилния агент (VRF) предлагат технология, която ограничава циркулацията до минималното необходимо количество хладилен агент за даден отоплителен или охладителен период. Така потребителите могат да контролират поотделно няколко зони на климатизация по едно и също време.

Често вентилационните системи се предлагат с интегрирано решение за рекуперация, което използва отработения въздух за затопляне или охлаждане на постъпващия свеж въздух. Отработеният въздух преминава през топлообменник, за да затопли или охлади свежия въздух. По този начин се повишава ефективността на тези системи и се намаляват енергийните разходи и въздействието върху околната среда.

Пълното възстановяване на топлината е чудесна функционалност, която може да способства за драстично намаляване на консумацията на енергия при производството на битова гореща вода. Системите за охлаждане, използвани целогодишно в хотелите, може да се използват и за загряването на битова гореща вода. Това е възможно чрез чилъри с опция за топлинна рекуперация. По време на работа само в режим на охлаждане, охладителната система работи като контролиран източник на охладена вода, като същевременно разсейва топлината през кондензатора и след това в околната среда. Когато има едновременна нужда от охладена вода и гореща вода, се препоръчва инсталиране на охладителни системи с режим на рекуперация на топлина. Възстановената топлина може да бъде пренасочена за различни приложения за отопление, което спестява енергия, като същевременно се поддържат благоприятни условия за гостите. Това позволява пълноценно използване на енергоизточниците за отопление или за производство на битова гореща вода през цялата година.


 

Натовареността на хотелите обикновено варира в зависимост от сезона или в случай на конкретни събития. Това оказва значително влияние върху енергийната ефективност на сградата. Затова е важно да се вземат предвид вариациите в натоварването на използваните системи за ОВК. По-ефективните системи в тези случаи са тези, при които натоварването е разделено между множество вътрешни тела с различни размери. Например производителите предлагат охладителни системи с оптимизиране на производителността чрез множество устройства, функциите на които се управляват централно от една инсталация.

 

Ролята на ОВК системата в осигуряването на здравословна среда

Освен създаване на комфортна обстановка в помещенията друга първостепенна функция на вентилацията е поддържане на параметрите на въздуха и микроклимата за здравословна среда. Един от основните критерии за чистотата на въздуха в обитаема среда е наличието на свеж въздух. Неговото количество е регламентирано в много наредби, методики и правилници за проектиране на ОВК инсталации.

Проектирането на вентилационни системи е сложна и трудоемка задача, за тази цел се провеждат анализи на безопасността на обитаване в затворени помещения. Специалистите препоръчват те да се вентилират със свеж въздух, като вентилационните системи следва да са добре оразмерени според нормативните изисквания, за да се осигури необходимото и повече количество постъпващ въздух за обитаващите. Също така вентилационните системи с рекуперативни и регенеративни топлообменници "въздух-въздух" може да работят и в режим "байпас".

Епидемията от коронавирус доведе до интензивно развитие и търсене на ОВК системите в хигиенно изпълнение. Предлагат се все повече висококачествени системи с различни видове решения за пречистване и дезинфекция на въздуха в помещенията, в това число устройства с източници на UV излъчване, устройства с HEPA филтри, устройствата с нетермална плазма и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

5 причини да изберем хибридна система за отопление на големи сгради с кондензен котел и термопомпаФирмена статия

5 причини да изберем хибридна система за отопление на големи сгради с кондензен котел и термопомпа

Проучването за най-добра система за отопление отнема много време на всеки от нас. Проверяваме всички възможности, сравняваме технически параметри, ефективност, разходи, стойност на инвестицията. Много са факторите, които наклоняват решението ни в една или друга посока. Най-често на везните поставяме изборът между газ и ток – газов котел или термопомпа?

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Как да спестите от разходите за отопление при растящите цени на енергияФирмена статия

Как да спестите от разходите за отопление при растящите цени на енергия

При отопление на по-големи сгради най-високи са разходите за потребление на газ. Разходите за придобиване на нова отоплителна система обаче са сравнително ниски – около 25 – 50% от годишните разходи за потребление в зависимост от мощността и степента на използване. Според експертите инвестицията в енергийноефективни топлоизточници често се изплаща в рамките на 1 – 4 години.

Въздушни завесиТехническа статия

Въздушни завеси

Въздушните завеси са предпочитано средство за защита на средата в търговски сгради, тъй като не създават препятствие, като същевременно предпазват ефективно вътрешността на сградата от нежеланите условия, намиращи се отвън.

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)Техническа статия

Системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF)

Системите с променлив дебит на хладилния агент (VRF) набират все по-голяма популярност и се използват като подобрена версия на мултисплит системите, тъй като едновременно функционират в режим на отопление и на охлаждане, като дават възможност за рекуперация на топлината.

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.Бизнес

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.

Дори ако разходите за природен газ са с 50% по-ниски или цените на електроенергията от възобновяеми източници са с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с актуалните прогнози, термопомпите отново биха били по-рентабилен вариант от водородните котли или горивните клетки.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top