Избор на ОВК система за хотелски стаи

30.03.2022, Техническа статия / ОВК оборудване

  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи
  • Избор на ОВК система за хотелски стаи

Техническа статия

 

Качеството и ефективността на ОВК системата са много значими фактори за успеха на един хотелски бизнес. При проектирането на система за отопление, вентилация и климатизация за хотелски стаи на първо място трябва да се съобразят параметрите за поддържане на циркулация на нужния обем въздух, влажността и температурата, така че винаги тя да осигурява желаното ниво на комфорт в стаите.

Когато става дума за повишаване на енергийната ефективност на системите за мащабни комплекси каквито са големите хотели с интензивна посещаемост, реализираните икономии в потреблението на енергия дават много значимо отражение върху въглеродния отпечатък на комплекса. Такива икономии на потреблението на електроенергия могат да бъдат постигнати чрез внедряване на иновативни системи за отопление, охлаждане и вентилация. Браншовите експерти изчисляват, че консумацията на енергия в хотелски стаи за настаняване представлява приблизително между 40% и 80% от общото потребление на електроенергия в една сграда, по-голямата част от които се дължат на системите за вентилация и отопление.

Поради тази причина освен добрите функционални параметри техническите характеристики също ще определят потенциала за енергийна ефективност и удовлетвореността от престоя на гостите в един хотел. Именно тези са основните фактори, които трябва да направляват избора на решение за един хотелски бизнес.

Ефективни ОВК решения за хотелски стаи

Трите основни опции за ОВК система, които са най-подходящи за нуждите на един хотелски бизнес, включват компактни PTAC и VTAC системи, както и системи с променлив поток на хладилен агент (VRF). Компактната PTAC система (Packaged Terminal Air Conditioner) е самостоятелно устройство за климатизация и отопление, което се състои от външно и вътрешно тяло със стенен монтаж. Те са чудесен вариант за случаите, в които трябва да се отоплява или охлажда една самостоятелна стая.

VTAC (Vertical Terminal Air Conditioners) е вертикална система за отопление и охлаждане, която обикновено се инсталира в скрито пространство. VTAC системите са предназначени да контролират температурата на една или няколко стаи в сграда.

В компактните централни PTAC модули за климатизация може да са събрани всички компоненти на системата в един метален корпус. Бобината на изпарителя, кондензаторът и компресорът са разположени заедно в компактна конструкция, за да се спести място в помещението. Често корпусът се разполага на тавана, инсталира се до стена или до сградата върху отлят фундамент, като системата се свързва със стаите чрез въздуховоди. Въпреки че корпусът е на открито, в действителност управлението се извършва отвътре.

Някои централизирани ОВК системи може да включват също отоплителен котел на природен газ или електрически нагреватели. Накратко, централизираните компактни модули включват всичко, което участва в цялостната ОВК система в едно устройство, най-често разположено извън сградата. По този начин се спестява вътрешно пространство. Когато PTAC модулите са предвидени за вътрешна инсталация, потребителите могат да контролират температурата директно от уреда или със стенен термостат.
VTAC системите, от друга страна, се инсталират в килер или подобно пространство с вграден в стена изход, така че самото тяло остава скрито. Така уредбата може да осигури отопление и охлаждане за единични зони или множество стаи. По тази причина те могат да се управляват само чрез термостат. Това прави VTAC инсталациите привлекателна опция за тези, които имат специфични изисквания за интериорното решение на стаите.

От друга страна, системите за регулиране на променливия поток на хладилния агент (VRF) предлагат технология, която ограничава циркулацията до минималното необходимо количество хладилен агент за даден отоплителен или охладителен период. Така потребителите могат да контролират поотделно няколко зони на климатизация по едно и също време.

Често вентилационните системи се предлагат с интегрирано решение за рекуперация, което използва отработения въздух за затопляне или охлаждане на постъпващия свеж въздух. Отработеният въздух преминава през топлообменник, за да затопли или охлади свежия въздух. По този начин се повишава ефективността на тези системи и се намаляват енергийните разходи и въздействието върху околната среда.

Пълното възстановяване на топлината е чудесна функционалност, която може да способства за драстично намаляване на консумацията на енергия при производството на битова гореща вода. Системите за охлаждане, използвани целогодишно в хотелите, може да се използват и за загряването на битова гореща вода. Това е възможно чрез чилъри с опция за топлинна рекуперация. По време на работа само в режим на охлаждане, охладителната система работи като контролиран източник на охладена вода, като същевременно разсейва топлината през кондензатора и след това в околната среда. Когато има едновременна нужда от охладена вода и гореща вода, се препоръчва инсталиране на охладителни системи с режим на рекуперация на топлина. Възстановената топлина може да бъде пренасочена за различни приложения за отопление, което спестява енергия, като същевременно се поддържат благоприятни условия за гостите. Това позволява пълноценно използване на енергоизточниците за отопление или за производство на битова гореща вода през цялата година.


 

Натовареността на хотелите обикновено варира в зависимост от сезона или в случай на конкретни събития. Това оказва значително влияние върху енергийната ефективност на сградата. Затова е важно да се вземат предвид вариациите в натоварването на използваните системи за ОВК. По-ефективните системи в тези случаи са тези, при които натоварването е разделено между множество вътрешни тела с различни размери. Например производителите предлагат охладителни системи с оптимизиране на производителността чрез множество устройства, функциите на които се управляват централно от една инсталация.

 

Ролята на ОВК системата в осигуряването на здравословна среда

Освен създаване на комфортна обстановка в помещенията друга първостепенна функция на вентилацията е поддържане на параметрите на въздуха и микроклимата за здравословна среда. Един от основните критерии за чистотата на въздуха в обитаема среда е наличието на свеж въздух. Неговото количество е регламентирано в много наредби, методики и правилници за проектиране на ОВК инсталации.

Проектирането на вентилационни системи е сложна и трудоемка задача, за тази цел се провеждат анализи на безопасността на обитаване в затворени помещения. Специалистите препоръчват те да се вентилират със свеж въздух, като вентилационните системи следва да са добре оразмерени според нормативните изисквания, за да се осигури необходимото и повече количество постъпващ въздух за обитаващите. Също така вентилационните системи с рекуперативни и регенеративни топлообменници "въздух-въздух" може да работят и в режим "байпас".

Епидемията от коронавирус доведе до интензивно развитие и търсене на ОВК системите в хигиенно изпълнение. Предлагат се все повече висококачествени системи с различни видове решения за пречистване и дезинфекция на въздуха в помещенията, в това число устройства с източници на UV излъчване, устройства с HEPA филтри, устройствата с нетермална плазма и др. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.Бизнес

Варианти за декарбонизация на домакинствата в Европейския съюз през 2050 г.

Дори ако разходите за природен газ са с 50% по-ниски или цените на електроенергията от възобновяеми източници са с 50% по-високи през 2050 г. в сравнение с актуалните прогнози, термопомпите отново биха били по-рентабилен вариант от водородните котли или горивните клетки.

Аксиални вентилаториТехническа статия

Аксиални вентилатори

Поради ниското налягане и големия обем на въздушния поток, които създават, аксиалните вентилатори са най-подходящото решение за приложения с общо предназначение. Стандартните модели се отличават с висока енергийна ефективност при високи обороти.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражиТехническа статия

Вентилационни системи за подземни паркинги и гаражи

Системите за импулсна вентилация предлагат съществена възможност за спестяване на пространство в сравнение с конвенционалните решения с въздуховоди, както и огромен потенциал за енергийни спестявания благодарение на факта, че за функционирането им е необходим малък брой вентилатори, разположени стратегически на територията на паркинга.

Решения за зонално отопление и климатизацияТехническа статия

Решения за зонално отопление и климатизация

Системите за зонално отопление и климатизация са едно съвременно енергийно ефективно решение, с което се постига оптимален комфорт на средата. От обзорната статия ще научите какви са предимствата на тези системи и какви са стъпките за проектирането и изграждането на една ефективна инсталация.

Модулиращи кондензни котлиТехническа статия

Модулиращи кондензни котли

Кондензните котли на природен газ с опция за модулиране на мощността позволяват повишаване ефективността на горене до 96%. Те предлагат избор от различни степени на интензивност на горене и разход на гориво, чрез които гъвкаво и ефективно могат да бъдат покрити променливите нужди от отопление или от комбинирано отопление с производство на битова гореща вода (БГВ) на една сграда.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top