Изгражда се луксозна мултифункционална сграда

01.04.2009, Брой 3/2009 / Бизнес /

 

Защитават електронното оборудване от разрушаващи го пренапрежения

Независимо от непрекъснатите пазарни битки, в които участват, всички водещи компании в областта на защитата от пренапрежения са единодушни, че преобладаващият процент повреди на битовата електронна апаратура се дължи именно на пренапреженията. Известно е, че причина за появата им са мълнии, паразитни смущения, превключващи операции в енергийната мрежа и др. Електронните системи са неразделна част от живота на съвременния човек. Колкото по-сложни стават енергийните и комуникационните мрежи, колкото по-миниатюрни са електронните системи, толкова по-висока е чувствителността им към пренапреженията.

Затова и ролята на защитите от пренапрежения става все по-важна.

Защита от преходни пренапрежения и импулсни токове
Катодните отводители са предназначени за защита на електрическите системи и консуматори от преходни пренапрежения и импулсни токове, породени от мълнии или комутации в мрежата. Преходното пренапрежение представлява напреженов връх с кратка продължителност (по-кратка от милисекунди), чиято амплитуда може да достигне стойности, в пъти по-големи от номиналното напрежение. Електрическото и електронното оборудване се характеризират с устойчивост спрямо преходните пренапрежения (диелектрическа якост), тъй като съдържат изолация на фазите спрямо нулата или земята. Стойностите на тази изолация може да варират от няколкостотин волта за чувствително електронно оборудване до няколко киловолта за електрически мотори.
Без инсталиран катоден отводител, пренапрежението достига електрическия уред. Ако устойчивостта на пренапрежение на уреда е премината, се получава пробив в изолацията и целият токов импулс преминава през него.
На фиг. 1 са илюстрирани двете функции на катодния отводител - отвеждне на токовия импулс към земя и ограничаване на пренапрежението. Всеки катоден отводител съдържа поне един нелинеен елемент (варистор или искрова междина). По време на нормална работа (отсъствие на пренапрежения), катодният отводител не трябва да оказва влияние върху системата, към която е инсталиран. Той поддържа изолацията между фаза и земя. Когато възникне пренапрежение, катодният отводител намалява импеданса си за няколко наносекунди и отвежда импулса. Пренапрежението е ограничено до допустима стойност за последващото електрическо оборудване. След отвеждането на импулса, катодният отводител възстановява своя висок импеданс.

Амплитудата на мълниите - важна за избора на катоден отводител
От гледна точка на пренапреженията, най-голяма опасност за електронното оборудване представлява прякото попадение на мълния. Често енергийният стрес, предизвикан от нея, е най-важния параметър при избор на катоден отводител. Сред най-важните характеристики на мълниите е тяхната амплитуда. Тя не зависи от географското местонахождение. На фиг. 2 в графичен вид са показани резултатите от мащабно проучване, проведено от Френския институт по метеорология, състоящо се в измерване амплитудите на повече от 5.4 млн. мълнии във Франция за периода 1995 до 2004 г. Графиката представя обобщената кумулативна честота на мълниите във функция от тяхната амплитуда. Подобни резултати би следвало да се предполагат и за България.
Параметърът, който се определя за всяка държава поотделно, е средногодишният брой на мълниите (Ng). Параметърът Ng се дефинира като интензивност на мълниеносната дейност (средногодишен брой на мълниите на 1 кв.км.) и се получава посредством измерване. В случай че отсъстват достатъчно сериозно изследвания по темата, параметърът Ng математически би могъл да се изчисли посредством следната зависимост - Ng » 0.1 Td, където Td е интензивност на мълниеносната дейност в часове за годината. Оценката на риска от мълния се осъществява посредством специфична Ng карта. На фиг. 3 е показана Ng картата за България.

Мощността на мълниите - няколкостотин гигавата
Огромната мощност на мълниите - от порядъка на няколкостотин гигавата, би могла да предизвика разрушителен или смущаващ ефект върху електрическите мрежи, на разстояние до няколко километра от точката на попадение. Последствията от мълнията зависят в голяма степен от точността на попадението й върху електронната апаратура. При пряко попадение върху външни отделно стоящи мълниеотводи (пръти, въжета) или върху изолирани токоотводи, разположени на защитавания обект, съпротивлението на заземителната система ще индуктира в заземителния проводник пренапрежение от порядъка на няколко хиляди волта. От друга страна, потенциалът на фазовите проводници и нулевия проводник остава съответно 230 V и 0 V, спрямо земята. Електрическото оборудване, свързано между фазовите проводници и земята, ще се повреди и част от тока на мълнията ще протече през него (фиг. 4а). При пряко попадение върху въздушна линия, голямото количество енергия, пряко влизаща в инсталацията, ще разруши електрическото или електронно оборудване, свързано към нея (фиг. 4б).

Проектът обхваща 9500 кв.м. застроена площ над земята, която ще се състои от 8 етажа и партер. Сградата ще разполага с 24-часова охрана и рецепция.
“Планираме да завършим обекта през лятото на 2010 г.”, информират от Тидар България. “Меркюр София се намира в близост до едни от най-престижни квартали в София - Лозенец и Драгалевци. Предлаганият широк набор от услуги и съоръжения на Меркюр София са израз на стремежа ни да предложим максимално удобство на обитателите на комплекса”.
Партерното ниво на комплекса ще осигури търговски площи на бул. „Черни връх”. Компаниите, които търсят офис площи на комуникативно място и в престижна сграда, ще имат възможност да избират между два офисни етажа. Ще предоставяме и възможност конферентната зала да се наема почасово или за няколко дни”, допълват инвеститорите.
Компанията е позната и с други проекти в София - Люлин Гардън и Ай Би Резиденс - на ул. Враня. И двете сгради са от жилищен тип с търговски и офис части.


 

Тидар България е партньор и по мащабен проект в старата столица - “Veliko Tarnovo Hills”. “Компанията съществува от 1990 година и има богат опит както в жилищното строителство, така и в построяването на бизнес, административни и търговски сгради и паркове. В момента осъществява повече от 20 различни проекта в Израел и по света, а в съседна Сърбия реализира мащабен обект - Бизнес парк Летище Белград”, уверяват от Тидар България. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обектиБизнес

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни обекти

Тераком създаде система за контрол на достъпа до мобилни съоръжения - ACMO, съобщиха за сп. ТД Инсталации от фирмата.

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиранеБизнес

Софтуерни платформи за строително-информационно моделиране

Строително-информационното моделиране (BIM) е сред най-новите софтуерни технологии, навлизащи в света на архитектурата. В своята същност BIM е цялостна 3D цифрова репрезентация на строителна система или подсистема.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Ховал достави котли на газ и нафта за автоцентъра на Еуратек Ауто в ПловдивБизнес

Ховал достави котли на газ и нафта за автоцентъра на Еуратек Ауто в Пловдив

Наскоро Ховал достави ефективни котли на газ и нафта за новия автоцентър на Еуратек Ауто в Пловдив, съобщиха за сп. ТД Инсталации от офиса на компанията.

Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продуктиБизнес

Ховал: Предлагаме готови BIM файлове на водещите си продукти

Водещите продукти на Hoval вече имат готови BIM файлове, а BIM файлове на останалите продукти са в процес на разработка. Проектантите биха могли свободно да ги изтеглят от сайта на компанията, за да улеснят своята работа.

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стаяБизнес

Siemens България и Енерджи Ефект представиха пилотен проект за автоматизирана класна стая

На 6 октомври т. г. на официално събитие бе представена интелигентна система за автоматизация на класна стая в 119-о СУ Акад. Михаил Арнаудов. Представянето на пилотния проект, реализиран безвъзмездно от Siemens България и Енерджи Ефект, бе последвано от практическа демонстрация.


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top