РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Кабелкомерс

, Брой 2/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кабелкомерс

 

съдържание на рекламата

KNX системи за сградна автоматизация

Значението на термина сградна автоматизация в изминалите години масово се възприема като контрол и управление на климатичните процеси и осветлението в сградите. Освен климатизацията и осветлението - всички останали инсталации, които се намират в една сграда, могат да се изградят на база KNX технология - контрол на достъпа, измерване на постъпващата енергия, контрол на черна и бяла техника и пр. Това може да се осъществи с KNX системите и да отговори на непрекъснато повишаващото се изискване за оптимално управление на процесите и инсталациите в сградите.

Какво е KNX?

Международен стандарт за контрол и управление на инсталациите, който се основава на повече от 20 години практически знания и опит в този сегмент на пазара, благодарение на предшестващите неговото създаване концепции.

Преди създаването на стандарта водеща концепция в тази насока е EIBA (European Installation Bus Association), където лидер и доминираща компания е “Сименс”. Началото на KNX асоциация се поставя на 14 април 1999 в Брюксел с обединяването на три независими европейски асоциации:

•BCI (Франция) Системи базирани на работата с протокол BatiBUS;

•EIBА (Белгия) Асоциация на системи работещи с инсталационния протокол;

•EHSА (Холандия) Асоциация на домашните системи.

Пред себе си KNX Асоциацията поставя цели, хармониращи с принципите на Обединена Европа:

•Един общ, нов, отворен стандарт “KNX” за интелигентните домове и сгради;

•Единна системна платформа, позволяваща работа на всички продукти;

•Един продукт за различни производители на пазара;

•Едно лого, гарантиращо съвместна работа на продуктите на различни производители;

•Един пазарен и маркетингов сегмент.

В края на 2003 година през месец декември KNX протоколът е одобрен от Европейския национален комитет и ратифициран от CENELEC като европейски стандарт EN 50090. Нарастващото предлагане на продукти с все повече приложения и функции освен класическите електрически инсталации, налага разширяването на KNX с CEN 13321. През 2006 година, след големия интерес към KNX продуктите и доказаната добра работа на системите, асоциацията започва постъпки и сертифицира Европейската норма като международен стандарт ISO/IEC 14543-3 - единственият отворен международен стандарт. На следващата година Китай проявява интерес към продуктите и Китайският комитет по стандартизация приема KNX като стандарт GB/Z 20965. От другата страна на океана също не остават безучастни към KNX, като го асоциират към американските стандарти ANSI/ASHRAE 135.

Днес фактите показват, че производителите - членове на KNX Асоциацията - от 9 са нараснали на 217 в 30 страни по света. Сертифицираните специалисти по стандарта са 22 673 от 109 страни. В България има общо 26 сертифицирани специалисти.

Какви са основните предимства

на КNX?

Първо голямо предимство е обстоятелството, че световният стандарт KNX е приложим за всички настоящи, нови и бъдещи приложения.

Второ основно предимство е, че сертифицираните продукти гарантират оперативна съвместимост и безпроблемна техническа експлоатация. Това се дължи на факта, че процесът по сертифицирането с KNX на различните продукти, от различни производители, използвани от различни приложения и инсталации, работят и комуникират помежду си, което осигурява добра гъвкавост при избора и разширението. Всички продукти се сертифицират в лаборатории, независими от асоциацията.

Трето основно предимство на KNX стандарта е ВИСОКОТО КАЧЕСТВО на продуктите. KNX Асоциацията изисква високо качество при проектирането, производството и качествен контрол на всички етапи от живота на изделието.

Четвърто основно предимство e уникалният инженерен софтуер за конфигуриране, планиране с KNX продукти, който е независим от производителите на KNX елементи и позволява на интегратора да комбинира продуктите на различни производители в една инсталация.

Пето основно предимство е възможността да се използва за всички инсталационни системи и процеси в една сграда без изключение от какъв тип и характер са те.

Шесто основно предимство в възможността за прилагане във всички видове сгради без значение дали те са малък апартамент, голяма фамилна къща или терминал на летище. KNX позволява инсталиране и прилагане на едни и същи принципи както в нови, така и в съществуващи и окабелени сгради. Веднъж инсталирана, системата може да се адаптира към нови потребности или да се разшири без проблеми.

Седмо основно предимство е възможността за съчетание с други системи, т. е. други мрежи за сградна автоматизация, телефонни мрежи и мултимедийни мрежи. Някои производители на компоненти предлагат връзка с други интерфейси като например цифровата система за управление на осветлението DALI.

Осмо основно предимство е фактът, че KNX системата е независима от софтуерни и хардуерни технологии, тя се прилага свободно на всички видове микропроцесорни платформи, а членовете на KNX Асоциацията използват безплатно технологията в рамките на спазването на авторските права.

Каква по същество е

KNX технологията?

Отговорът е еднозначен - KNX е зелена технология. Проучванията, проведени от асоциацията KNX, показват до 50% намаляване на общата консумация на енергия в оборудвана сграда. Изменението на климата и изчерпването на природните ресурси означава, че ефикасното използване на енергия е един от основните проблеми на съвременното общество. Тъй като на сградите се пада голяма част (до 40%) от общото потребление на енергия, KNX технологията отговаря на най-високата степен на енергийна ефективност на системи за автоматично управление на сградите и процесите в тях. Прилагане на така наречения “умен” контрол на системите в сградите, използвайки технология KNX, намалява консумацията на енергия в тези сгради наполовина, а оттам - и в глобален мащаб. Освен това ефектът се изразява и в многократно намаляване на оперативните разходи за сградите.

Защо да използвам KNX в моя дом и

какво може да се постигне?

Сигурност: Интелигентната мрежа за денонощен автоматичен контрол на дома е свързана с датчици за движение, датчици за счупване на стъклени витрини и прозорци, устройства за управление на позицията на щори и завеси, със система за тревога, бутон за аварийни ситуации и при необходимост тя може да изпрати съобщение на мобилен телефон. Ако се появи пушек в дома, изтичане на вода или газ, системата може да открие проблема и веднага да Ви уведоми за тях преди да са причинени необратими последствия и щети. Можете да сте убедени, че всичко е под контрол и да се наслаждавате на своята почивка, защото настройките на KNX системата позволяват да се симулира присъствие в цялата къща по всяко време.

Ефективност: Разумното използване на енергията чрез системите KNX може да е следващата стъпка напред в енергоспестяването. “Интелигентна” автоматика е обединена в една обща мрежа, която спомага да се намали консумацията на енергия и следователно довежда до икономии. Създава се дом от ново поколение, който предоставя големи възможности. С KNX системата можете да адаптирате автоматизацията на дома към Вашите индивидуални нужди. Това ще подобри дългосрочната стойност на имота и ще помогне за намаляване на разходите за неговата модернизация и поддръжка. KNX системата се изгражда като “модулна система”, т.е. на принципа на блоковете, което означава, че може да се разширява и подобрява по всяко време. Чрез използване на KNX технология ще бъдат лесно достъпни най-добрите продукти, създаващи най-ефективните индивидуални решения.

Комфорт: Всеки ден при управление на процесите в дадена сграда се губи много време в еднообразни и повта-рящи се действия, а сега KNX систе-мата може да бъде Ваш надежден и любезен помощник. Посочвате система, която трябва да се наблюдава и контролира и интелигентната технология за контрол на сигурността и автоматизацията на дома ще работи за вас и автоматично ще ви информира за постигнатите резултати. Това, което често се използва, е удобно и надеждно, а комфортните условия в дома се адаптират чрез управление на различни елементи в зависимост от интензивността на светлината, времето, температурата и текущите нужди. Ползвателят на жилището има във всеки момент пълна, точна и детайлна информация за всичко в своя дом на централния панел.

Инвестиция в бъдещето: Системата не губи стойността си през годините. KNX е единствената технология, която отговаря на изискванията на европейските и международни стандарти за автоматизация на сгради. Това потвърждава качеството и приложимостта на технологията. Тази марка е символ на високите стандарти за качество, които са избрали собствениците на сгради. KNX е отворена и разширяема система, приятелски настроена към своите потребители. Тя вече е готова за интеграция със следващото си поколение продукти. Създаване на KNX система днес може да осигури необходимите бъдещи потребности в утрешния ден. Помага да останем независими и в напреднала възраст. Дори и с увреждане не е пречка човек да се чувства напълно комфортно в дома си, ако е инсталирана KNX система.

Въвеждането на автоматизирани системи в последните години се увеличава стремително в отговор на изискванията за редуциране на енергопотреблението при повишаване на комфорта и удобството - затова KNX има голямо бъдеще.

инж. Радослав Томов