РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Кабелкомерс

, Брой 2/2011

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кабелкомерс

 

съдържание на рекламата

KNX системи за сградна автоматизация

Значението на термина сградна автоматизация в изминалите години масово се възприема като контрол и управление на климатичните процеси и осветлението в сградите. Освен климатизацията и осветлението - всички останали инсталации, които се намират в една сграда, могат да се изградят на база KNX технология - контрол на достъпа, измерване на постъпващата енергия, контрол на черна и бяла техника и пр. Това може да се осъществи с KNX системите и да отговори на непрекъснато повишаващото се изискване за оптимално управление на процесите и инсталациите в сградите.

Какво е KNX?

Международен стандарт за контрол и управление на инсталациите, който се основава на повече от 20 години практически знания и опит в този сегмент на пазара, благодарение на предшестващите неговото създаване концепции.

Преди създаването на стандарта водеща концепция в тази насока е EIBA (European Installation Bus Association), където лидер и доминираща компания е “Сименс”. Началото на KNX асоциация се поставя на 14 април 1999 в Брюксел с обединяването на три независими европейски асоциации:

•BCI (Франция) Системи базирани на работата с протокол BatiBUS;

•EIBА (Белгия) Асоциация на системи работещи с инсталационния протокол;

•EHSА (Холандия) Асоциация на домашните системи.

Пред себе си KNX Асоциацията поставя цели, хармониращи с принципите на Обединена Европа:

•Един общ, нов, отворен стандарт “KNX” за интелигентните домове и сгради;

•Единна системна платформа, позволяваща работа на всички продукти;

•Един продукт за различни производители на пазара;

•Едно лого, гарантиращо съвместна работа на продуктите на различни производители;

•Един пазарен и маркетингов сегмент.

В края на 2003 година през месец декември KNX протоколът е одобрен от Европейския национален комитет и ратифициран от CENELEC като европейски стандарт EN 50090. Нарастващото предлагане на продукти с все повече приложения и функции освен класическите електрически инсталации, налага разширяването на KNX с CEN 13321. През 2006 година, след големия интерес към KNX продуктите и доказаната добра работа на системите, асоциацията започва постъпки и сертифицира Европейската норма като международен стандарт ISO/IEC 14543-3 - единственият отворен международен стандарт. На следващата година Китай проявява интерес към продуктите и Китайският комитет по стандартизация приема KNX като стандарт GB/Z 20965. От другата страна на океана също не остават безучастни към KNX, като го асоциират към американските стандарти ANSI/ASHRAE 135.

Днес фактите показват, че производителите - членове на KNX Асоциацията - от 9 са нараснали на 217 в 30 страни по света. Сертифицираните специалисти по стандарта са 22 673 от 109 страни. В България има общо 26 сертифицирани специалисти.

Какви са основните предимства

на КNX?

Първо голямо предимство е обстоятелството, че световният стандарт KNX е приложим за всички настоящи, нови и бъдещи приложения.

Второ основно предимство е, че сертифицираните продукти гарантират оперативна съвместимост и безпроблемна техническа експлоатация. Това се дължи на факта, че процесът по сертифицирането с KNX на различните продукти, от различни производители, използвани от различни приложения и инсталации, работят и комуникират помежду си, което осигурява добра гъвкавост при избора и разширението. Всички продукти се сертифицират в лаборатории, независими от асоциацията.

Трето основно предимство на KNX стандарта е ВИСОКОТО КАЧЕСТВО на продуктите. KNX Асоциацията изисква високо качество при проектирането, производството и качествен контрол на всички етапи от живота на изделието.

Четвърто основно предимство e уникалният инженерен софтуер за конфигуриране, планиране с KNX продукти, който е независим от производителите на KNX елементи и позволява на интегратора да комбинира продуктите на различни производители в една инсталация.

Пето основно предимство е възможността да се използва за всички инсталационни системи и процеси в една сграда без изключение от какъв тип и характер са те.

Шесто основно предимство в възможността за прилагане във всички видове сгради без значение дали те са малък апартамент, голяма фамилна къща или терминал на летище. KNX позволява инсталиране и прилагане на едни и същи принципи както в нови, така и в съществуващи и окабелени сгради. Веднъж инсталирана, системата може да се адаптира към нови потребности или да се разшири без проблеми.

Седмо основно предимство е възможността за съчетание с други системи, т. е. други мрежи за сградна автоматизация, телефонни мрежи и мултимедийни мрежи. Някои производители на компоненти предлагат връзка с други интерфейси като например цифровата система за управление на осветлението DALI.

Осмо основно предимство е фактът, че KNX системата е независима от софтуерни и хардуерни технологии, тя се прилага свободно на всички видове микропроцесорни платформи, а членовете на KNX Асоциацията използват безплатно технологията в рамките на спазването на авторските права.

Каква по същество е

KNX технологията?

Отговорът е еднозначен - KNX е зелена технология. Проучванията, проведени от асоциацията KNX, показват до 50% намаляване на общата консумация на енергия в оборудвана сграда. Изменението на климата и изчерпването на природните ресурси означава, че ефикасното използване на енергия е един от основните проблеми на съвременното общество. Тъй като на сградите се пада голяма част (до 40%) от общото потребление на енергия, KNX технологията отговаря на най-високата степен на енергийна ефективност на системи за автоматично управление на сградите и процесите в тях. Прилагане на така наречения “умен” контрол на системите в сградите, използвайки технология KNX, намалява консумацията на енергия в тези сгради наполовина, а оттам - и в глобален мащаб. Освен това ефектът се изразява и в многократно намаляване на оперативните разходи за сградите.

Защо да използвам KNX в моя дом и

какво може да се постигне?

Сигурност: Интелигентната мрежа за денонощен автоматичен контрол на дома е свързана с датчици за движение, датчици за счупване на стъклени витрини и прозорци, устройства за управление на позицията на щори и завеси, със система за тревога, бутон за аварийни ситуации и при необходимост тя може да изпрати съобщение на мобилен телефон. Ако се появи пушек в дома, изтичане на вода или газ, системата може да открие проблема и веднага да Ви уведоми за тях преди да са причинени необратими последствия и щети. Можете да сте убедени, че всичко е под контрол и да се наслаждавате на своята почивка, защото настройките на KNX системата позволяват да се симулира присъствие в цялата къща по всяко време.

Ефективност: Разумното използване на енергията чрез системите KNX може да е следващата стъпка напред в енергоспестяването. “Интелигентна” автоматика е обединена в една обща мрежа, която спомага да се намали консумацията на енергия и следователно довежда до икономии. Създава се дом от ново поколение, който предоставя големи възможности. С KNX системата можете да адаптирате автоматизацията на дома към Вашите индивидуални нужди. Това ще подобри дългосрочната стойност на имота и ще помогне за намаляване на разходите за неговата модернизация и поддръжка. KNX системата се изгражда като “модулна система”, т.е. на принципа на блоковете, което означава, че може да се разширява и подобрява по всяко време. Чрез използване на KNX технология ще бъдат лесно достъпни най-добрите продукти, създаващи най-ефективните индивидуални решения.

Комфорт: Всеки ден при управление на процесите в дадена сграда се губи много време в еднообразни и повта-рящи се действия, а сега KNX систе-мата може да бъде Ваш надежден и любезен помощник. Посочвате система, която трябва да се наблюдава и контролира и интелигентната технология за контрол на сигурността и автоматизацията на дома ще работи за вас и автоматично ще ви информира за постигнатите резултати. Това, което често се използва, е удобно и надеждно, а комфортните условия в дома се адаптират чрез управление на различни елементи в зависимост от интензивността на светлината, времето, температурата и текущите нужди. Ползвателят на жилището има във всеки момент пълна, точна и детайлна информация за всичко в своя дом на централния панел.

Инвестиция в бъдещето: Системата не губи стойността си през годините. KNX е единствената технология, която отговаря на изискванията на европейските и международни стандарти за автоматизация на сгради. Това потвърждава качеството и приложимостта на технологията. Тази марка е символ на високите стандарти за качество, които са избрали собствениците на сгради. KNX е отворена и разширяема система, приятелски настроена към своите потребители. Тя вече е готова за интеграция със следващото си поколение продукти. Създаване на KNX система днес може да осигури необходимите бъдещи потребности в утрешния ден. Помага да останем независими и в напреднала възраст. Дори и с увреждане не е пречка човек да се чувства напълно комфортно в дома си, ако е инсталирана KNX система.

Въвеждането на автоматизирани системи в последните години се увеличава стремително в отговор на изискванията за редуциране на енергопотреблението при повишаване на комфорта и удобството - затова KNX има голямо бъдеще.

инж. Радослав Томов

 

Siemens направление Сградни технологии обяви промоция на стайни термостати

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Siemens направление Сградни технологии обяви промоция на стайни термостати

Кабелкомерс – KNX партньор

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Кабелкомерс – KNX партньор

Семинар представи проект за внедряване на RFID система в Кабелкомерс

Семинар представи проект за внедряване на RFID система в Кабелкомерс

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Семинар представи проект за внедряване на RFID система в Кабелкомерс

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталацииФирмени статии

Хидравличното балансиране е сред най-добрите методи за енергийна ефективност в сградните инсталации

Гергана Константинова, инженер продажби в Данфос ЕООД, разкава пред сп. ТД Инсталации повече за хидравличното балансиране на ОВК системи, за акцентите в продуктовото фолио на компанията в тази сфера, както и за фирмените решения, насочени към превенция на легионела. "Вентилът на Данфосс MTCV осигурява необходимата температура на вода в системата чрез автоматично адаптиране към динамичното потребление на топла вода", споделя тя. "Инсталирането на MTCV вентили в системата води след себе си редица предимства като енергоспестяване, по-малка загуба на вода, подобряване на комфорта, намаляване на риска от появата на легионела, усъвършенстване и устойчивост на инсталацията."

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услугиФирмени статии

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги

Специално за новия брой 2/2019 на сп. ТД Инсталации управителят на Комикон инж. Александър Савов разкрива най-актуалните новости около компанията и приоритетите за бъдещо развитие. От разговора ни с него ще научите повече и за водещите тенденции в сферата на сградната автоматизация към момента. "Всички говорят за smart buildings. А как да преценим доколко една сграда е "smart"? Определено оценката зависи от това, какви са възможностите на функциониращите в нея подсистеми и до каква степен отделните такива взаимодействат помежду си и се допълват", коментира той. "Всички експонати, които представяме на изложението Smart Cities, са приложими при изграждането на инсталации за интелигентни домове, сгради, градове".

TROX отбеляза участието си на ISH 2019 под мотото "ПОЕМИ СИ ДЪХ!"Фирмени статии

TROX отбеляза участието си на ISH 2019 под мотото "ПОЕМИ СИ ДЪХ!"

Наред с техническите новости, дигитализацията заема важна част от иновациите, които TROX представи на ISH 2019. "Мисията на TROX е да повиши качеството на живот на закрито, така че всички ние да се чувстваме добре и в безопасност в сградите, които обитаваме", споделят от компанията. "Дигитализацията, без съмнение, е темата на нашето време: Industry 4.0, Internet of Things, изкуствен интелект, big data и изчислителни облаци обръщат нашия свят почти с главата надолу, като предоставят нови, неизвестни досега възможности. И това е само началото."

Облачни системи за контрол на достъпаТехнически статии

Облачни системи за контрол на достъпа

С технологичното развитие при облачните платформи през последните години все повече системни решения започват да се предлагат и като онлайн услуга (as-a-service). Такъв пазарен сегмент се формира и в сферата на средствата за контрол на достъпа, обещавайки по-лесно и удобно управление на достъпа от всякога само с помощта на потребителско смарт устройство като мобилен телефон, таблет или часовник.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top