РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Кабора

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кабора

 

съдържание на рекламата

КАБОРА предлага богата гама продукти за димоотвеждане и защита при пожар

Фирма КАБОРА се занимава с дистрибуция на климатична и вентилационна техника, като акцент са продуктите за димоотвеждане и защита при пожар.

Като изключителен дистрибутор на SODECA - Испания, предлагаме широка гама димоотвеждащи вентилатори, сертифицирани според EN-12101-3-2002 “Powered smoke and heat exhaust ventilators for use in Construction Works”. Те са сертифицирани за работа в зони на пожар F200 (200 °C/2h), F300 (300 °C/1h) или F400 (400 °C/2h), както и за взривозащитени зони категоря 3, ATEX Category 3 Ex II3G.

Основните решения за димоотвеждаща вентилация на сгради

са аксиални и покривни вентилатори или вентилационни боксове с центробежни вентилатори. Предлагаме множество конструктивни решения и аксесоари за реализиране на цялости димоотвеждащи системи. В помощ на проектантите КАБОРА предоставя безплатно специализиран софтуер за селекция на вентилаторите.

Като допълнение за автоматиката SODECA имат специално разработен контролер BOXPRES kit, който управлява система от вентилатори за обездимяване на стълбища и евакуационни зони, посредством автоматичен контрол на дебита им, за подсигуряване на надналягане от 50 Pa, съгласно изискванията на EN 12101-6-2006.

Предлагаме също еднопосочни и реверсивни „тласкащи” вентилатори с различен дизайн и мощност, за обездимяване на закрити паркинги в големи търговски молове, хотели, административни сгради и др. Чрез SODECA можем да ви предоставим пълно техническо проучване, включително изчисления, оразмеряване и чертежи, показващи мястото на оборудването. Това може да бъде направено с помощта на доказан софтуер, който показва работните параметри на вентилационната система, поведението на дима, стойностите на температурата, видимостта, скорост на въздуха и концентрацията на СО.

Не на последно място, предлагаме тунелни JET димоотвеждащи вентилатори, еднопосочни и реверсивини модели, специално разработени за минната промишленост, пътни тунели и др. специфични приложения.

В сферата на пожарната безопасност

КАБОРА представлява Klimaoprema - Република Хърватия, която е водещ европейски производител на пожаропреградни и димни клапи. Пожаропреградните клапи са произведени съгласно EN 15650, тествани съгласно EN 1366-2, класифицирани са по EN 13501-3 и са придружени със сертификат съгласно EU Regulation 305/2011, като така отговарят на най-новите европейски изисквания от 1 юли 2013 г.

Предлагаме модели за правоъгълни въздуховоди до размер 1500/800 mm и за кръгли въздуховоди с диаметър до O630 mm. Активирането е чрез стопяема пластина при 72 °C или с електрическа задвижка на 24 V или 230 V. Към всеки модел може да има и ключ, индикиращ състоянието на клапата.

Всички продукти имат маркировка.

КАБОРА

02/ 83 90 500

www.kabora.net