РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Кабора

01.12.2013 , Брой 6/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кабора

 

съдържание на рекламата

Кабора развива инженерингова и търговска дейност в областта на: климатични, вентилационни, отоплителни и технологични инсталации за обработка на въздух за битови, обществени, промишлени помещения и сгради. Фирмата предлага чилъри, климатични камери, вентилаторни конвектори, въздушни завеси, вентилатори, калорифери, аксесоари и други.