РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Канброк България

01.10.2013 , Брой 5/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Канброк България

 

съдържание на рекламата

Системи за сградна автоматизация и контрол

Познат най-вече като световен лидер в системите за домашна автоматизация, американската фирма HAI (Home Automation, Inc.) с успех лансира и системи за автоматизиране на търговски обекти.

BMS (building management system) предлагана от HAI може успешно да се ползва както при нови сградни инсталации така и при реконструкции на съществуващи такива. Просто трябва да се изберат опциите който ще се автоматизират в зависимост от нуждите на даден бизнес. Приложими в обекти като банкови офиси, аптечни вериги или ресторанти, системите на

HAI предлагат не само управление на сигурността, комфорта или озвучаването, но и възможност за оптимизация и контрол на консумацията на енергия позволяващи снижаване разходите по управлението на обектите.

Представител за България

София 1505, Ул. Тодорини кукли 7, офис 6, тел.: 02/ 944-2121

факс: 02/ 944-1919; sales@canbroc.com; www.canbroc-bg.com