РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Канброк България

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Канброк България

 

съдържание на рекламата

ЕВАКУАЦИОННИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

СЕРТИФИЦИРАНИ EN54-16 И EN54-24ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЦЕНИ

София 1505, България, Ул. Тодорини кукли 7, офис 6тел. 02/ 944-2121, факс: 02/ 944-1919 e-mail: sales@canbroc.com

www.canbroc-bg.com