Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сгради

15.12.2014, Брой 6/2014 / Проекти, реализации /

  • Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сгради
  • Карана: Високоефективната концепция Bio4Heating осигурява отопление на промишлени сгради

Проекти, реализации

 

“Bio4Heating” предлага голяма гама от топловъздушни апарати на твърдо гориво с различна мощност, дебит и напор на горещия въздух и ефективност >85%.

Всеки апарат се асемблира в зависимост от конкретните нужди на помещението и вида на използваното гориво, дърва и техните деривати (пелети, чипс, дървени стърготини, брикети), костилки, слънчогледови люспи, както и в зависимост от степента на автоматизация на подаване на горивото.

Апаратите са изключително подходящи за отопление на промишлени сгради в мебелната или дървообработващата индустрия, животновъдството и селското стопанство, навсякъде, където остават като отпадъчен материал някои от изброените горива или суровина за производството им.

Голямо предимство на топловъздушните апарати е лесното им интегриране в промишлени общообменни съществуващи или нови вентилационни инсталации, благодарение на прецизно контролирания горивен процес и следене на изходящата и входящата температура на въздуха.

Чрез добавяне на допълнителни вентилационни елементи, като рекуператор или смесителна камера, може да се изгради изключително ефективна вентилационна и отоплителна инсталация, при която отработеният въздух, който се изхвърля, отдава част от топлината си на пресния въздух, преди той да постъпи за загряване в топловъздушния апарат.
Пример за подобно приложение на топловъздушен апарат с гориво дървесни стърготини е реализирано в цех за производство на рекламни материали в гр. София, където горивото е отпаден продукт на производството.

Апаратът, като част от приточно/смукателна вентилационна система, загрява пресния въздух до зададената работна температура, която се контролира от термостат, разположен в работната зона на цеха.

Монтираният преди апарата рекуперативен топлообменник с ефективност до 50% гарантира предварителното загряване на подавания въздух, което увеличава енергийната ефективност на цялата инсталация, независимо от външната температура. Така освен вентилирането на цеха е решено и отоплението с възобновяема енергия, без необходимост от специална и скъпа поддръжка.


 

Съвременно решение за енергийна обезпеченост на промишлени отоплителни или производствени газови инсталации, работещи с природен газ, в които спирането на газоподаването е недопустимо или свързано с големи загуби, са смесителните инсталации пропан-бутан/въздух (SNG станции).

Те основно се делят на два вида в зависимост от входящото налягане на консуматора - SNG станция със сгъстен въздух (с допълнителен компресор) и станция със свободно засмукване. Основният принцип на работа на смесителните станции е прецизното смесване на пропан-бутан с въздух до достигане на параметрите на природния газ.

Така всички уреди и съоръжения, работещи на природен газ, могат да работят с газова смес от пропан-бутан и въздух. Това дава свобода на потребителя за избор на алтернативно гориво, без да подменя основни възли и компоненти от инсталацията, горелките и съоръженията. Това дава възможност във всеки един момент да се премине от метан към пропан-бутан и обратно, без прекъсване на производствения процес.

Смесителните инсталации са подходящи за много области на приложение като металообработващата индустрия, стъкларската индустрия, леярни и всички производства, използващи газ като енергиен източник за отопление или технологични нужди.

Намират приложение при потребители на метан като standby резервна система; захранване с газ там, където липсва газоснабдителна мрежа, но има изградени консуматори на природна газ; захранване на метанови инсталации в моменти на пикова консумация.

инж. Юлиян Фурлански,
Карана ООД 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Високо качество и надеждност в ОВК решенията от Карана ООДФирмена статия

Високо качество и надеждност в ОВК решенията от Карана ООД

Карана ООД работи интензивно като професионален изпълнител и доставчик на оборудване по част Отопление, Вентилация и Газоснабдяване на битови и индустриални обекти. Комплексна УслугаФирмата предлага на своите клиенти комплексна услуга, като започва от първоначално консултиране на клиента в посока избор на най-оптималния за него вариант на инсталация, проектиране, изграждане и узаконяване на разработените проекти и инсталации.

Промишлени сградни инсталации

В продължение на темата за най-съвременните технологии и решения, намиращи приложение в изграждането на индустриални помещения, списанието за сградни системи, оборудване и инструменти - ТД Инсталации, представя коментари на фирмите Карана, КИС Клима и Ховал.

Съвременните системи за газсигнализация притежават богати функционални характеристики и възможности за комуникацияТехническа статия

Съвременните системи за газсигнализация притежават богати функционални характеристики и възможности за комуникация

SEITRON SPA проектира и произвежда газдетектори за битови и индустриални приложения от повече от тридесет години. В началото производството е насочено към газдетектори за предупреждение при изтичане на газ - пропан-бутан и метан със звукова сигнализация.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top