РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Карана

01.12.2014 , Брой 6/2014

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Карана

 

съдържание на рекламата

Весели празници от Карана!

1225 София, ул. Рояк №10

Мобилен: + 359 885 944 778

Телефон: + 359 2 869 4306

FAX : +359 2 841 1059

E-mail: info@karana-bg.com

www.karana-bg.com

R40

Технологията за отопление е вече все по-компактна, по-бър-

за и по-ефективна, сега също и за стенен монтаж. R40, нова гама от кондензационни високоефективни котли, кои-

то комбинират ефективно отопление с най-висока про-

изводителност, най-ниска кон-

сумация на енергия и най-мал-

ко въздействие на околната среда…

R600

Серия Rendamax R600 са с най-добрите характеристики в класа на високоефективни-

те газови котли, които осигуряват мощност, изклю-

чителна производителност, надеждност и извънредно ниски вредни емисии. Гамата R600 включва 7 модела с мощности от 142 до 539 kW...

R3400, R3500 и R3600

Пример за технология на висока производителност

Ниско емисионните Nox газови котли R3400, R3500 и R3600 на Rendamax представят кондензационна технология с обхват на мощност от 613 до 1189 kW...