КИИП и Камарата в Хесен приключиха съвместен проект

23.04.2010, Брой 3/2010

 

Приключи втората фаза на българо-германския проект „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България”, съобщиха за ТД Инсталации, Оборудване, Инструменти от пресцентъра на КИИП. Проектът се реализира съвместно от КИИП София-град и Камарата на инженерите на германската провинция Хесен, с финансовата подкрепа на Германската фондация за околна среда.

“В УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води. Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж. Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург. Сертификат за завършване на обучителния курс „Децентрализирано управление на отпадъчни води в България” получиха 30 български инженери и специалисти от цялата страна”, заявиха от КИИП.

“Въпреки че в директивите и правните разпоредби на ЕС темата за устойчивото развитие в сферата на водите не е залегнала конкретно, тя е от важно значение. Първият аспект е здравето и хигиената. Не трябва да позволяваме освобождаването на патогенни и опасни субстанции. Вторият важен аспект е опазването на околната среда и естествените ресурси", коментира инж. Рюдигер Лексау, управител на Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен в заключителното си изказване. "Трябва да обърнем специално внимание на потреблението на водата, на използването на енергията, на повторната употреба на материалите - например на азота в селското стопанство. В сферата на водата важно е и отношението на персонала към инсталациите, които поддържа”, допълни той.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top