КИИП взе участие в проект за обучение на студенти от УАСГ

30.08.2010, Брой 6/2010

 

КИИП София-град е партньор на УАСГ в проект „Практическо развитие и обучение - строителни технологични и адаптивни решения и тенденции” (ПРО-СТАРТ), съобщиха от пресцентъра на Камарата. Проектът се осъществява в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 12 месеца и ще завърши през ноември 2010 г, допълват от КИИП. Основните цели на проекта са свързани с обучението на студенти в областта на строителното проектиране; подобряване на връзките образование - бизнес, развиване на практически умения за успешна професионална реализация на студентите, завършили семестриално и др.

В изпълнение на основната цел на проекта дипломанти от УАСГ специалности ССС, ТС и ВК имаха възможност да прекарат един месец в реална работна среда. Студентите успешно преминаха стаж в различни фирми, управлявани от инженери с пълна проектантска правоспособност, членове на КИИП София-град.

В рамките на ПРО-СТАРТ дипломантите посетиха и семинар на тема „Обучение на студенти в КИИП. Изграждане на практически умения”, с лектор инж. Димитър Начев, председател на КИИП РК София-град. Бъдещите инженери-проектанти имаха възможност да се запознаят подробно със структурата и дейността на КИИП, която ще ги приеме в своите редици, веднага след тяхното дипломиране. Интерес предизвикаха и разясненията за мястото и ролята на проектанта като участник в инвестиционния процес, взаимоотношенията между отделните участници, регламентирани с договори, включително договори за проектиране.

Подробно бяха коментирани съдържанието и структурата на инвестиционните проекти, връзката между частите и фазите на проектирането, основните моменти в съществуващата Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционния проект и необходимостта от промени в нея. Бяха разгледани и основните нормативни документи, регламентиращи инвестиционния процес. Студентите получиха обща информация за механизма на хармонизиране на българското законодателство в областта на строителното проектиране с европейското законодателство в рамките на ЕС. Коментирана бе актуална информация за въвеждане на Еврокодовете като стандарти за проектиране, които те ще трябва да прилагат най-вероятно още в началото на тяхната дейност като проектанти, допълниха от пресцентъра на КИИП.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top