РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Кис Клима

01.08.2015 , Брой 4/2015

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кис Клима

 

съдържание на рекламата

КИС КЛИМА ООД

отопление; вентилация; климатизация; хладилна техника; газоснабдяване; топлоснабдяване; биогорива и системи; възобновяеми енергийни източници; слънчеви системи; енергийна ефективност

ДЕЙНОСТ: проектиране; строителство; инженеринг; реинженеринг; обледване; ремонт; поддръжка

гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16; kisclima@abv.bg; www.kisclima.com