Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползи

20.05.2014, Брой 2/2014 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Кливенто, Съчетаването на различни ВЕИ технологии в отоплението води до значителни ползи

Техническа статия

 

Нарастващата чувствителност към устойчиво енергийно развитие с ограничено въздействие върху околната среда насърчава инвестирането в технологии за производство на топлинна енергия от възобновяеми източници - биомаса, слънчева и геотермална енергия.

При изгарянето на дървесни пелети не се повишават нивата на въглероден диоксид (СО2), който създава глобални климатични изменения. От тази гледна точка процесът е неутрален. Получава се минимално количество пепел, което представлява качествена тор със съдържание на фосфор и калий.


› РекламаНай-важното предимство на дървесните пелети е, че се произвеждат от отпадъчна дървесина и към момента не съществува опасност от изчерпването им като алтернативен източник на енергия.

Съвременните модели пелетни котли FL 3/ 7 от Fer gruppo Ferroli и камини AMBRA AIR/ HYDRO от MBZ Italfuoco имат следните предимства: автоматизирано отопление без необходимост от непрекъснат надзор и възможност за работа по предварително зададена програма; електронно управление на горивния процес и възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес.

Други преимущества на тези решения са екологично чистият процес на изгаряне; лесното почистване и поддръжка и широкият диапазон на мощност, съчетан с висока производителност. Моделите котли на пелети FL 3/ 7 разполагат с голяма горивна камера за лесен достъп, като са окомплектовани с две врати за моментално преминаване от пелети на твърдо гориво и обратно.
Съчетаването на различните технологии с възобновяеми енергийни източници в изграждането на сградна система за отопление води до по-рационално използване на консумираната енергия и сериозни намаления на разходите за гориво. КлиВенТо предлага и изгражда слънчеви, геотермални, въздушни и пелетни отоплителни инсталации.

Подобни комбинирани инсталации бяха изградени в няколко жилищни сгради. Успешен пример е отоплителна инсталация, състояща се от водогреен котел на пелети FL 4 с пелетна горелка Mikro P7, комплект със соларна система VF 300, състояща се от плоски слънчеви колектори Ecotop VF 2.3 и модул за управление, бойлер с две серпентини ECOUNIT 300 - 2C и алуминиеви радиатори, модел Club/ Tal.

Слънчевата система в този случай осигурява 75% от битовата гореща вода за една година, като през най-студените дни е подпомагана от котела на пелети.


 

За постигане на максимална ефективност нашите специалисти съветват към така изградената отоплителна инсталация да се присъедини термопомпа въздух - вода RXA I, а алуминиевите радиатори да се заменят с вентилаторни конвектори Top Fan.

По този начин отоплението през преходните сезони ще се поема от термопомпата, а котелът би се включвал само през времето, когато външните температури падат под -10/15 оС.

Отоплителните инсталации от този тип се управляват по електронен начин, като чрез задаване на желаните температури в помещенията се постига максимална ефективност, намалено потребление на горива и удължаване живота на отоплителните съоръжения.

Използването на допълнителни буферни резервоари за топла вода могат да увеличат значително ефективността на така изградените отоплителни инсталации.

Йордан Тодоров,
инженер ОВК инсталации в КлиВенТо 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлажданеБизнес

Актон електроникс и Рехау България представиха системи за отопление и охлаждане

Рехау България и Актон електроникс организираха съвместен семинар на тема “Водещи тенденции в системите за водно подово, стенно и таванно отопление и охлаждане от REHAU”. Събитието се състоя на 3 ноември т.

Комбинирано производство на енергия в сградиТехническа статия

Комбинирано производство на енергия в сгради

При производството на електрическа енергия от изкопаеми горива отпадната топлина може да бъде възстановена от охлаждащата вода и димните газове и да се използва за отопление на помещения, подгряване на битова гореща вода и за абсорбционни чилъри. В сравнение с конвенционалните котли, системите за комбинирано производство на енергия в сгради са с много по-висока ефективност, което допринася за пестенето на гориво, намаляване на емисиите на парникови газове и редуциране на разходите за потребление на електрическа енергия.

Вентилация, климатизация и БГВПроекти, реализации

Вентилация, климатизация и БГВ

В реализацията на обекта фирмата Термоинженеринг МПЗ участва от първия етап на проектиране, до крайния етап на изграждане и пускане в експлоатация на системите в част “Вентилация”, “Климатизация” и БГВ. “Така успяхме да помогнем на създадената от нас “рожба” да “проходи”, стриктно следвайки изискванията за максимална ефективност при минимална консумация на ел.

Актуални технологични тенденции в ОВК сектораТехническа статия

Актуални технологични тенденции в ОВК сектора

С прилагането на Директивата ErP за продукти, свързани с енергопотреблението, се повишиха и стандартите за жилищни централни климатични системи и термопомпи. В резултат на това производителите започват да адаптират продуктовите си линии, за да отговорят на новите регламенти за ефективност и изисквания за екодизайн.

Red Sun: Възползвайте се от новите технологии. Отоплението на бъдещето!

Слънцето представлява естествен източник на инфрачервена топлина, на която всички ние се радваме. Redsun инфрачервени отоплителни системи с техните изключително тънки панели ще ви дадат възможност да се възползвате едновременно от приятна и здравословна топлина във Вашия дом.

Управление на циркулационни помпи за отопление и БГВ

Циркулационните помпи за отопление и битова гореща вода (БГВ) работят продължителни периоди от време и са сред основните потребители на енергия в сградите. Поради тази причина основните усилия на производителите през последните години са насочени към подобряване на тяхното управление и регулиране, което е пряко свързано с надеждността и енергийната им ефективност.

НЕС: Интелигентните технологии навлизат в отоплителните системи на биомасаТехническа статия

НЕС: Интелигентните технологии навлизат в отоплителните системи на биомаса

Биомасата е особено важен източник на енергия с оглед стремежа към енергийна ефективност и екосъобразност в съвременните домове. Отоплителните системи, използващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда, намират все по-широко приложение в сградните инсталации.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top