Клубфербанд–ИТА, Борислав Павлов: Внедряваме съвременни технологии за контрол на достъпа в редица обекти в страната

23.09.2015, Брой 4/2015 / Интервю /

  • Клубфербанд–ИТА, Борислав Павлов: Внедряваме съвременни технологии за контрол на достъпа в редица обекти в страната

Интервю

 

Борислав Павлов, управител на фирма Клубфербанд-ИТА,
пред сп. ТД Инсталации

Уважаеми г-н Павлов, бихте ли запознали читателите ни с дейността на фирма Клубфербанд-ИТА?
Клубфербанд-ИТА е на пазара от 1991 г. От самото начало се занимаваме с проектиране и реализиране на система за таксуване на пътниците в Метрополитена в София. Първите внедрени решения в метрото бяха автомати, които отпечатват дата, час и метростанция, от които започва маршрутът.

По-късно, за да се ограничи субективният фактор, преминахме на системи, отпечатващи билети с баркод. Това беше една от първите или първата изобщо такава система, реализирана в България. Оттогава във фирмата са разработени всички видове и поколения автомати за билети, използвани в софийския Метрополитен.

Разкажете за най-значимите и интересни обекти и системи, реализирани от фирмата.
Важно при обектите, които фирмата ни изпълнява, е, че всички са уникални. Миналата година монтирахме система за контрол на достъпа с билети в Римския стадион в Пловдив. Системата е в процес на разширение, което трябва да осигури достъп и до други обекти в града с един комбиниран билет.

Връзката между отделните системи ще се осъществява през интернет, което ще позволи чрез билетите да се проследява движението на потребителите в реално време.

Друг интересен обект е ледената пързалка “Изида” в Добрич. Решението ни там позволява на потребителите в рамките на една сесия разрешено време за ползване на билета от час и половина да влизат и излизат многократно през определени за целта входове с един и същ билет.

Системата за таксуване на посетители с билети с баркод и електронни карти в културен комплекс “Двореца” и в Ботаническата градина на Софийския университет в Балчик издава един билет за два различни обекта. Това е уникално за страната ни решение. Системите от този тип позволяват и издаването на групови билети, влизане през няколко различни входа и др.
Като дългогодишен специалист в областта на системите за контрол на достъпа, смятате ли, че българският потребител е напълно готов за този автоматизиран метод?
Първите такива решения, които реализирахме, бяха автоматите с микропроцесорно управление в Метрополитена. Те бяха без екран, връщаха ресто, работеха с предварително зададен кредит за един вид билети. Системата беше сравнително опростена и потребителите лесно се научиха да работят с тази технология.

По-късно се появиха автомати с компютърно управление и чувствителни на допир екрани, които се използват като графичен интерфейс за връзка на потребителите с машините. Последната версия на автоматите, които внедрихме, позволява избор между заплащане с билет или чрез банкови, контактни и безконтактни електронни карти.

Практиката показва, че потребителите все по-активно ползват автоматите, тъй като този метод е много удобен, а понякога и по-бърз в сравнение със закупуването на билет от касата или с ръчното таксуване на електронната карта от касиер.


 

Какви са последните тенденции в технологиите за контрол на достъпа. Може ли да се каже, че в технологично отношение българският пазар е достатъчно развит?
Съвременните автомати за билети са базирани на усъвършенствана технология. Те предлагат множество различни опции в зависимост от софтуера, който се инсталира. В транспорта вече могат да се издават комбинирани билети, да се избира маршрут и др.

Следващият етап е използването на безжични медии като мобилен телефон например. В момента системите за контрол на достъпа, които използват нашите автомати, са в технологична готовност да разчитат баркод не само от книжен носител като билета, но и от екрана на мобилен телефон.

До края на годината планираме да представим демонстрационен модел на автомат, който връща ресто в банкноти. Това е технология, която масово се използва по света, но у нас все още не е широко разпространена. Проблемът е, че тези системи са доста скъпи.

Друга практика, която досега не е намерила широко приложение в България, е регистрирането на пътниците чрез т. нар. check-in и check-out системи. По света се прилагат и комбинирани автомати за билети с различна стойност. Всички останали технологии вече се прилагат или предстои да бъдат въведени или изпробвани в страната. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпаТехническа статия

Иновации в биометричните системи за контрол на достъпа

Биометричните системи представляват технологии за разпознаване и идентифициране на човешки индивиди на базата на техни физиологични или поведенчески (наричани още динамични) признаци и характеристики.Тези отличителни особености са универсални, но уникални при всеки индивид и, за разлика от ключовете, картите за достъп и механизмите за сигурност, базирани на различни кодове и символики, не могат да бъдат забравени, загубени, откраднати или фалшифицирани.

Автомати за контрол на достъпа с билетиТехническа статия

Автомати за контрол на достъпа с билети

Автоматите за билети са предназначени за контрол на достъпа и таксуване на потребителите на открити и закрити паркинги, обществения транспорт и други зони без оператор. Повечето от предлаганите на пазара системи са изградени на модулен принцип, така че да могат да бъдат конфигурирани, съобразно спецификите на конкретното приложение.

Системи за контрол на достъпаТехническа статия

Системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпа биват няколко вида в зависимост от функциите, които изпълняват, тяхната структура и обхват на действие. Съгласно предназначението на охранявания обект се използват регистриращи, пропускателни и контролно-пропускателни системи.

Clicko, Калин Наков: Погледът в реално време върху случващото се в бизнеса става абсолютна необходимостИнтервю

Clicko, Калин Наков: Погледът в реално време върху случващото се в бизнеса става абсолютна необходимост

Калин Наков, управител на фирма Clicko, пред сп. ТД ИнсталацииУважаеми г-н Наков, представете накратко фирма Clicko на читателите на сп.

Биометрични системи за контрол на достъпа

Системите за биометричен контрол са разработени на базата на модерни технологии за разпознаване на образи и криптиране на информация. Те обезпечават високо ниво на сигурност и са приложими не само за контрол на достъпа, а и в много дейности, изискващи надлежна идентификация на лицата.

За големи обекти препоръчваме системи за контрол на достъпа с мрежова организация - Светлин Парев, ЕТА-СИСТехническа статия

За големи обекти препоръчваме системи за контрол на достъпа с мрежова организация - Светлин Парев, ЕТА-СИС

За големи обекти препоръчваме системи за контрол на достъпа с мрежова организацияЗа големи обекти най-подходяща е мрежовата организация на системите за контрол на достъпа, която дава възможност за лесно надграждане и/или промяна в конфигурацията. При добавяне на нов четец той автоматично бива “разпознат” и интегриран в системата.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top