Коментира: инж. Красимир Христов, управител на Термо Комплект

01.05.2012, Брой 2/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

 

Приборите с дистанционен отчет подобряват услугата, но не са панацея за решаване на основните проблеми

инж. Красимир Христов, управител на Термо Комплект
Кои са предимствата на приборите с дистанционен отчет?
Възможността за отчет на цялата сграда към последната дата на месеца и на тази база точно разпределение на консумираната енергия.

За да се извърши този отчет, задължително условие е да са обхванати всички консуматори с мерене чрез прибори с дистанционен отчет (разпределители, топломери и водомери на 100%).

Не се влиза в имота при извършване на отчета. Тук е необходимо да се направи уточнение, че поне един път годишно е необходимо да се направи оглед на монтираните разпределители върху отоплителните тела и водомери и топломери, тъй като е възможна манипулация, чрез сваляне на отоплителното тяло заедно с уреда или водомера без това да се регистрира от дистанционния отчет.


› РекламаНевъзможност за манипулация. Това твърдение е неточно. Приборът ще сигнализира при сваляне от отоплителното тяло или повреда на модула, но не и ако се свали цялото тяло и остане в помещението.

Кои са недостатъците на приборите с дистанционен отчет?
Необходимо е 100% обхващане на меренето с такива прибори.

По-високата стойност на тези прибори и най-вече задължителната подмяна на водомерите поне за топлата вода и тези за студена вода, за да се използват за подаване на информация и към водоснабдителното дружество.

Възможността за “кражби” остава.
Ежемесечният отчет ще завиши разходите за обслужване поради увеличение на персонала и оттам ще оскъпи услугата “дялово разпределение” към крайния клиент.

Различават ли се електронните разпределители с дистанционен отчет от обикновенните? Отговорът е не. Това са същите прибори, отговарящи на същите изисквания на стандарта и се различават по това, че имат възможността да излъчват протокол с данните от показанията в определено време.
Възможно ли е с обикновените прибори да се постигне ежемесечен отчет и разпределение месечно на енергията (чрез отчет от фирмата, самотчет от абонатите или подаване на данни по електронен път)? Да, но задължително остава ежегодната проверка на състоянието на приборите и необходимоста от изравнителна сметка.


 

Трябва да се посочи, че в момента се използва твърде слабо предложеният от Топлофикация  разсрочен начин на плащане, който позволява годишно плащане на равни вноски и след изравнителната сметка да се уточни точния размер на задължението на клиента. Така всеки ще може да си планира бюджета. 

Изхождайки от тези сравнения, може да се достигне до извода, че приборите с дистанционен отчет подобряват услугата, но не са панацея за решаване на основните проблеми, които са цена на енергията, “кражби” на енергия, точност на измерване. Нека всяка сграда, респективно гражданите, направят своя избор, но се премине на ежемесечно отчитане или на разсрочено годишно плащане на енергията. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Измерване разхода на питейна водаТехническа статия

Измерване разхода на питейна вода

Съвременните водоснабдителни системи представляват сложен комплекс от съоръжения за добив, обработване и транспортиране на водата до крайния потребител. Всяка жилищна, обществена, търговска или друга сграда се свързва към градската водоснабдителна система.

Коментира: Боряна Колева, изпълнителен директор на НелбоТехническа статия

Коментира: Боряна Колева, изпълнителен директор на Нелбо

Боряна Колева, изпълнителен директор на НелбоОсновна философия на Нелбо е грижата за клиента. През изминалите 10 години сме предоставяли качествени услуги и избор на абонатите.

Коментира: инж. Огнян Димитров, управител на МХ Елвеко

инж. Огнян Димитров, управител на МХ Елвеко, Консорциум Сименс и Елвеко - БългарияПоддържам напълно становището във връзка с използването на уредите с дистанционно отчитане.

Коментира: Ася Ангелова, управител на иста БългарияТехническа статия

Коментира: Ася Ангелова, управител на иста България

Последната година интересът към новите радиоуреди за дялово разпределение е нараснал лавинообразноАся Ангелова, управител на иста България и председател на Асоциацията на фирмите за дялово разпределениеКъм момента не е налице фактическа промяна на Закона за енергетиката, с която да се задължават клиентите на услугата дялово разпределение да поставят уреди с радиоотчет. Всяка подмяна на уреди с дялово разпределение от клиенти на иста България и изборът на иновативните редиоуреди е плод на желанието на нашите клиенти да бъдат по-ефективни в избора си, по-иновативни по отношение на технологиите, които използват и по-сигурни за точността на сметките и контрола на разходите, като зад всичко това стои повишеният комфорт.

Коментира: инж. Иван Добрев, управител на Топлоконтрол

Нека всяка сграда да решава какви уреди за дялово разпределение да монтираинж. Иван Добрев, управител на ТоплоконтролСмятаме, че задължителната подмяна на обикновените уреди за дялово разпределение с нови с дистанционно отчитане е неуместна (нереална) за България в момента, защото:- цената на уредите с дистанционен отчет е два пъти по-висока- необходимо е да се подменят всички топлоразпределители (топломери) и водомери за топла вода- възможността за кражби на топлинна енергия ще се увеличи, поради неосигуряване на достъп за отчет до имотите- при ежемесечен отчет се увеличава цената на услугата „дялово разпределение”Предлагаме всяка сграда (етажна собственост) да решава какви уреди за дялово разпределение да монтира и дали иска ежемесечен отчет.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top