Коментира: Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис

01.05.2012, Брой 2/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Коментира: Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис

Техническа статия

 

Месечният дистанционен отчет елиминира начисляване по прогнозни стойности и недействителни показания на уредите

Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис
Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фирмите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните показания на уредите.

Дистанционното отчитане на уредите за отопление и вода е създадено в полза на клиента и в защита на неговите права на труд и почивка. От друга страна ненамесата в личното пространство задължава - изисква висока отговорност и самоконтрол от страна на клиентите. Месечният дистанционен отчет гарантира прецизни данни, което елиминира начисляване по прогнозни стойности и недействителни показания на уредите. Само месечният отчет на дистанционните уреди гарантира прозрачна и вярна сметка.

Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният контрол върху уредите и пломбите.

Дистанционните уреди имат вградена защита и при манипулация от страна на клиента подават сигнал за грешка. Вторият защитен механизъм е задължително поставяне на пломби на вторите спирателни кранове. Третата защита е еднократна безплатна проверка на уредите през отоплителния сезон. Още една пречка пред некоректните съседи е да има един, оторизиран от Етажната собственост представител, който да държи ключа от абонатната станция, за да няма непрекъснато източване и допълване на абонатната станция.

Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид посочените по-горе аргументи.
Важат аргументите на отговорите по-горе.
Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпределение при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.


› РекламаДистанционната система на отопление, съчетана с дистанционни уреди за отопление и топла вода, заедно с месечен отчет гарантират справедливо и вярно дялово разпределение. Компрометирането на дяловото разпределение може да бъде в резултат на неправилно функционираща отоплителна система в сградата, която се дължи на изключването или демонтирането на отоплителни тела по отделните апартаменти. Само инкриминирането на кражбата на топлинна енергия може да предостави възможности за контрол върху недобросъвестни клиенти. Със или без дистанционни уреди, недобросъвестните съседи имат възможност за нерегламентирано ползване, т. е. не уредите са предпоставка, а поведението на съседите ни.
Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. водомери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придобиване на тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.
За правилно функционираща радиосистема наистина се изисква всички уреди в сградата (разпределители и водомери за топла вода) да се отчитат дистанционно, за да бъде максимално точна и вярна месечната сметка за отопление и топла вода. В момента Техем предлага радиоразпределители на цената на визуални или с други думи няма ценова разлика в уредите, както и няма допълнителни инсталационни разходи. Цената на един радиоразпределител е 33 лв. и включва ДДС, демонтаж на стар уред, монтаж на нов уред, програмиране и пломбиране. Цената е валидна при преоборудване на цяла сграда и е в сила до 30 ноември т. г. Техем препоръчва смяна на водомерите за топла вода, която може да стане и поетапно, за да не утежни семейните бюджети.
Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла (и студена) вода от същата система е много по-голяма.
Техем предлага и безлихвено разсрочено плащане за 10 месеца, за всички клиенти, решили да се възползват от този начин на плащане за дистанционните си уреди - разпределители и водомери.

Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Системите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.

Само топлите водомери са от значение за разпределението на топлинната енергия, затова Техем препоръчва само тяхната подмяна. Разбира се, при желание и възможност, клиентът може да подмени и студените си водомери с такива с радиоотчет, като Техем отчита всички радиоуреди след края на отоплителния сезон и има задължение да предостави показанията на студените водомери на доставчика на вода. При останалите 3 посещения от инкасатор на ВиК клиентът може да предостави самоотчет, отчет по Интернет или да осигури достъп. За сгради, в които всички водомери за топла и студена вода са подменени с радиоводомери, този въпрос не стои - ние предоставяме безплатно за клиента показанията на Софийска вода.

Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остават. Особено водомерите преминават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово разпределение (ФДР) е да дават предписания.


 

В базата на Техем има подробна информация за датата на монтаж, последваща периодична проверка и гаранционен срок. При изтичане на някой от сроковете, Техем уведомява писмено клиентите си.
При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгради) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвестиция е още по-голяма.

Индивидуалните топломери също подлежат на метрологична проверка на всеки 5 години. При повреда на топломер клиентът може да го подмени с такъв с дистанционно отчитане. Цената на топломер с визуален или радиоотчет е една и съща.
Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е масовата практика в момента.

Правото на потребителя не се нарушава - той има избор относно начина на отчитане. Всеки индивидуален клиент може да избере дистанционно или визуално да се отчитат уредите в неговия имот. Техем като професионалист в своята област е направил всичко възможно клиентът да бъде консултиран правилно, така че да избере модерна и отговаряща на неговите потребности система на отчитане. Всички финансови пречки пред взимането на решение са премахнати, остава само решението дали да бъдат модерни и да влязат заедно с Техем в ХХI век.

Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпределители и водомери в рамките на  последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите количества са с ръчен отчет.

Всички клиенти на Техем, закупили своите уреди за дялово разпределение през последните 2-3 години, могат да бъдат спокойни. Техните уреди ще изискват само активиране на радиофункцията, за да могат от визуални да станат дистанционни. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top