Коментира: Милена Василева, представител на Бруната

01.05.2012, Брой 2/2012 / Техническа статия / ОВК оборудване

  • Коментира: Милена Василева, представител на Бруната

Техническа статия

 

Изборът на дистанционен отчет има безспорни предимства, но той не бива да бъде налаган принудително

Милена Василева, представител на Бруната
Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фирмите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните показания на уредите.

По закон към момента е задължително влизането в имота на абоната от топлинния счетоводител веднъж годишно, независимо от начина на отчитане. При ежемесечно дистанционно отчитане това контролно посещение не е обвързано с конкретен период от годината и е в интерес на Етажната собственост. Забележка: До момента всички електронни уреди Бруната се отчитат с преносим компютър на място, като по този начин се записват не само данни за потреблението, а също данни за възможни повреди и манипулации над уреда.

Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният контрол върху уредите и пломбите.

Визуалният контрол върху уредите и пломбите на радиаторните кранове е необходим, за да се елиминират евентуални злоупотреби от страна на абонатите. Точно затова ние считаме, че задължителното влизане в дома на всеки абонат веднъж годишно е необходима мярка.

Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид посочените по-горе аргументи.
Отговорите на предишните две твърдения важат и тук.

Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпределение при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.


› РекламаСистемата за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение не е масово разпространена, но в същото време не е нова за България. У нас Бруната обслужва сгради с дистанционен отчет от 2004 г. и нашата практика не показва нарастване на кражбите на топлинна енергия. Въпреки това, при евентуално масово въвеждане на дистанционното отчитане, годишните посещения на място от топлинния счетоводител са необходими, за да бъде осъществен допълнителен контрол.

Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. водомери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придобиване на тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.
Системата за дистанционен отчет на уредите за дялово разпределение работи максимално добре, когато всички уреди - и водомери, и разпределители (или топломери), са с дистанционното отчитане. В много от сградите обаче част от абонатите са подменили водомерите си с нови, но без радиомодул, а повторната инвестиция в нови водомери е свързана с нови разходи. Към настоящия момент съществуват варианти на отчитане, при които се комбинира дистанционно отчитане на разпределителите с отчитане “на база” нa водомерите, но това изисква годишно „изравняване” за топлата вода.

Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла (и студена) вода от същата система е много по-голяма.

Разликата в цената на електронните разпределители Бруната със и без дистанционно отчитане е малка, но когато се налага закупуване на нов водомер разходите за уреди нарастват. Водомерите за дистанционно отчитане, които се предлагат от Бруната, са с отделен click-on радиомодул. Той може да се закупи и монтира допълнително, когато абонатите преминат към дистанционен отчет на водомерите.

Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Системите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.

ВиК дружеството отчита само водомерите, докато топлинният счетоводител отчита водомерите за топла вода и уредите за дялово разпределение. За да се избегне дублиране при отчитането на водомерите, е необходимо извършването на дистанционно отчитане на водомерите само от една фирма. Това може да бъде осъществено при съответното договаряне между фирмите.
Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остават. Особено водомерите преминават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово разпределение (ФДР) е да дават предписания.
Съгласно законовата уредба, издаването на предписание за проверка е част от задълженията на ФДР. По закон посещението в дома на абоната веднъж годишно е задължително и издаването на предписание се извършва на място срещу подпис на клиента. Метрологичната проверка на водомерите е задължителна веднъж на 5 години.

При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгради) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвестиция е още по-голяма.

Апартаментните топломери могат да бъдат монтирани в жилището на абоната или извън него. Във втория случай ежемесечното им отчитане може да се извършва и без система за дистанционен отчет, тъй като достъпът до уредите не е обвързан с посещение в дома. В първия случай обаче е най-добре ежемесечното отчитане да се извършва дистанционно. Повечето от топломерите, предлагани от Бруната, могат да бъдат отчитани дистанционно, като към тях се добави допълнителен радиомодул, без да се налага закупуване на нов уред. Фирмата осигурява и сервизно обслужване. Някои от абонатите в България притежават топломери, за които липсва сервизно обслужване, липсва възможност за дистанционно отчитане, а животът на уредите е от порядъка на 7-8 години. При тези абонати за преминаване към дистанционно отчитане е наложително закупуването на нови уреди.


 

Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е масовата практика в момента.
Изборът на начина на отчитане е право на потребителя и той не бива да бъде ограничаван. В България са одобрени за ползване и разпространени различни типове уреди, много от които са без възможност за дистанционен отчет. Тези уреди работят коректно и не е редно да принуждаваме собствениците им да закуват нови, още повече, че това е свързано с непредвидени разходи. В допълнение можем да посочим факта, че в Дания, която е и родина на топлинното счетоводство, съществуват уреди от 1917 г., които са в употреба и в днешно време.

Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпределители и водомери в рамките на последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите количества са с ръчен отчет.
Нашите данни показват, че по-голямата част от новите абонати на фирмата, които са били принудени да сменят уредите си и са преминали към Бруната от други фирми, са избрали нови уреди с отчитане на място и възможност за активиране на дистанционен отчет след време. Що се отнася до дългогодишните  абонати на Бруната, болшинството от тях избират смяна на батериите на уредите и отчитане на място, пред възможността да инвестират в нови уреди с дистанционен отчет. Нашите наблюдения сочат, че много от абонатите са сменили водомерите си. Най-често в рамките на една Етажна собственост те са различни по вид и марка, като повечето от водомерите са с отчитане на място.

В заключение, дистанционното ежемесечно отчитане на уредите за дялово разпределение е съвременна услуга, която осигурява реални ежемесечни сметки за топлинна енергия, топла и студена вода. Този тип отчитане е сравнително нов за България и е редно да бъде прилаган при условия, които да осигурят максимална коректност за клиента. Изборът на дистанционен отчет има безспорни предимства за много от абонатите, но той не бива да бъде налаган принудително. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top