Критерии за избор на кабелни скари

01.03.2013, Брой 1/2013 / Техническа статия / Електроинсталации

 

Добре изградената система от кабелни скари, улеснява монтажа на електроинсталацията

Сред основните критерии за избор на кабелна скара са видът и броят на кабелите, обем на кабелите по различните трасета, теглото им на линеен метър и видът на материала за изработка. От съществено значение е и мястото или т. нар. запас, който трябва да се остави за бъдещи разширения, както и да се вземе предвид обемът и теглото на добавяните кабели при промени на кабелното трасе. Важен е и въпросът с типовете подпори и използваното закрепване - таванно, стенно, в двоен под, към метални конструкции, директно към машини и оборудване, вертикали по нива, естакади за външен монтаж и др.

Друг фактор, който следва да се вземе предвид, е възможното разстояние между подпорите съобразно архитектурата. Не бива да се подценява и мястото на трасето - външен монтаж, интериорно, специализирано и др. При трасета за външен монтаж се препоръчва поставянето на капак за защита. При конструкции, преминаващи през труднодостъпни места, следва да се прецени какви мероприятия да се предприемат с цел олекотяване на трасирането на кабелите и улесняване достъпа до скарата. Специфични среди, изискващи по-малко прахозадържане, изискват максимално отворена структура и вертикален монтаж. За места с пряк и лесен достъп от неквалифициран персонал се препоръчва по-затворен тип конструкция.
Критерии при избора на кабелни скари са и необходимата им широчина и дълбочина. Те зависят от типа и броя на кабелите по обем и тегло. Разстоянието между подпорите променя товароносимостта. Друг фактор, който следва да се отчете, е какъв свързващ метод да се използва. Има приложения, изискващи безболтови системи, като хранително-вкусовата промишленост, например. Важен е и броят на необходимите монтажни фитинги, както и начинът по който ще бъде направено окабеляването към оборудването и излазите от основното трасе.

Товароносимост на кабелните скари
Кабелоносещите скари са създадени, за да поддържат кабелните трасета и един от основните критерии за тяхната оценка е товароносимостта. Добрата товароносимост позволява поставяне на подпорите през по-голямо разстояние и допринася за икономия на конзоли и труд. Водещите производители предлагат подпорите да се поставят през средно 2 м разстояние. Добре е кабелните скари да се разглеждат и като инвестиция в бъдещето, за да се посрещнат нови изисквания към кабелните трасета при модернизация или промяна на кабелния сноп, съветват специалисти.
В зависимост от товароносимостта кабелните скари се разделят в четири категории - за много тежки, тежки, средни и леки кабелни снопове. Един и същ вид конструкции при еднакви условия, но от различни производители, биха могли да се категоризират в различни нива.

Според така направеното условно разделение, скарите - тип плътни, са подходящи за тежки (150-300 кг/м при подпори през 1.5 м), средни (50-150 кг/м при подпори през 1.5 м) и леки (под 20 кг/м) кабелни снопове. Производителите на перфорирани скари предлагат модели, покриващи различни категории - предимно за леки до средно тежки кабелни снопове. Разработени са и специални модели за тежки кабелни снопове. Визуално различните модели биха могли да изглеждат еднакви, съществена роля за различната им товароносимост играе дебелината на ламарината. Важно е да се има предвид, че в случай на претоварване на плътните и перфорираните скари, съществува опасност от спукване на ламарината. Най-често описаните видове скари се укрепват през 1.5 м.

Производителите на телени мрежести скари предлагат специални модели, наричани “heavy duty”, предназначени за тежки кабелни снопове. Съществуват и други модели с т. нар. C-форма, които са предназначени предимно за средно тежки и тежки кабелни трасета. Моделите телени мрежести скари са напълно подходящи за средни кабелни снопове, твърдят специалисти. В САЩ този вид скари се използват предимно за комуникационни кабели, а някои производители предлагат основно модели за леки кабелни снопове. Те са различни от общоприложимите в Европа и са с по-малко сечение на използваните телове. От съществено значение за товароносимостта им е диаметърът на носещите телове и дълбочината на заварката между тях.

Скарите, тип стълба, определено попадат в категорията на предназначените за много тежки кабели - от порядъка на няколкостотин килограма на метър. Възможно е монтирането на подпорите през 6 м например.

Съществуват и конструкции от два вида скари. Например основа на трасето от тип стълба, която се явява като вид подпори с монтирани отгоре перфорирани или телени мрежести скари.


› РекламаПолезно сечение на кабелните скари
Важни критерии при избора на кабелна скара са височината на борда и широчината на скарата.
Тези два параметъра определят полезното сечение или колко кабела могат да се съберат в скарата. Добре би било да се обърне внимание дали става въпрос за вътрешни реално използваеми размери или за външни габаритни, съветват специалисти. За скари тип плътни и перфорирани, това е без значение, тъй като дебелината на ламарината обикновено е около 1 мм и не оказва съществено влияние. За тези скари е необходимо да се вземе предвид и евентуалният огънат ръб на борда, който се явява неизползваем обем. Водещи производители на кабелни скари дават тази информация в каталозите си. По-важно е да се обърне внимание дали размерът е вътрешен или габаритен при скари тип стълба или телени мрежести. За тези видове скари разликата между обявения и полезния обем би могла да достигне над 10%.

При разглеждане на височината на борда трябва да се има предвид дали ще има покривен капак. Допустимо е кабелът да е над горния ръб, ако няма покривен капак. Това е една от причините най-често специфицираната характеристика на скарата да е нейната широчина.

Използвани материали
Металните кабелни скари се изработват от високоякостна допълнително поцинкована или прахово боядисана стомана, в съответствие с изискванията на европейските норми. Използват се стоманени/алуминиеви листове, огънати и щанцовани до необходимата форма за плътни и перфорирани скари. За телени мрежести кабелни скари се използват стоманени телове, заварени заедно и огънати до определената форма. Скарите от тип стълба се изработват с комбинирана стоманено/алуминиева листова или винкелна конструкция. Специалисти съветват да се обърне внимание на корозионната защита на използваните материали, тъй като тя гарантира дълъг експлоатационен срок на инсталацията. Препоръчва се обработката на скарите да е след процеса на производство, уверяват специалисти.

Пластмасовите скари обикновено се изработват от полимер, най-често поливинилхлорид с добавени към него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на скарите. Друго основно изискване към материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е той да бъде температуроустойчив и трудно горим.

Пожароустойчивост на скарите
При възникването на пожар е необходимо кабелоносещите конструкции да издържат определен минимален времеви период, за да се предотврати падане на кабелите и да се осигури достатъчно време хората да се изтеглят по евакуационните коридори. Също така, ако в конкретната скара са положени кабелите за централно евакуационно осветление и за пожароизвестителната инсталация, въпросът с пожароустойчивостта на скарите е още по-важен.

Плътни метални кабелни скари
Представляват затворена конструкция с капак от листова ламарина, огъната до определената форма. Използват се предимно за силови кабели. Намират приложение също и за комуникационни кабели. Не е допустимо смесване на захранващи и информационни трасета в една скара. Предлагат се варианти със степен на защита IP40 или IP44 с допълнителни китове. Подраздел на плътните кабелни скари са металните канали в замазката на пода и подпрозоречните канали с вградени контакти, ключове, розетки и апаратура. По принцип, плътните кабелни скари са по-сложен вариант за кабелен мениджмънт. Сред факторите, на които следва да се обърне внимание, са закръглени ръбове на борда, които биха осигурили подходяща защита на ръцете при полагане и предотвратяване повреждането на изолацията на кабелите. Плътните кабелни скари се предлагат в комплект с широк набор от аксесоари и фитинги. Сред основанията да бъдат предпочетени са и естетически съображения.

Плътните кабелни скари са най-широко разпространени в САЩ поради спецификата на действащите там стандарти. На европейския пазар са доста предпочитан избор в Италия, твърдят запознати с пазарното предлагане.

Метални перфорирани скари
Изработват се от листова ламарина, щанцована и огъната до определената форма. Опционално разполагат с капак. Ламарината е с дебелина съобразно модела и товароносимостта. Допълнително се оребряват моделите от по-тънка ламарина с цел коригиране на натоварването. Перфорираните скали биха могли да се разглеждат като наследник на плътните канални системи, но тук капакът не е задължителен елемент. Използването на перфорирана ламарина е с цел намаляване на собственото тегло и по-добро вентилиране на силовите кабели в сравнение с плътната скара. Средно перфорацията представлява около 15% от площта на скарата. Препоръчва се избор на дизайн с огънат горен ръб, за да се намали рискът от повреждане на изолацията на кабелите и от нараняване на персонала. Сред характеристиките на перфорираните скари е взаимозаменяемостта на аксесоарите и фитингите с тези за плътни скари.
Основна област на приложение на перфорираните скари са захранващите и комуникационните кабели. Допустимо е полагане на смесени трасета от захранващи и комуникационни кабели, като се препоръчва разделител между тях. Моделите, изработени от по-тънка ламарина, се нуждаят от допълнително оребряване поради опасност от усукване или пречупване на скарата.
Телени мрежести скари
Изработват се от стоманени телове, заварени заедно и огънати до определената форма. Структурата с мрежест дизайн ускорява и улеснява проектирането и инсталирането им. Използването на капак е опционално. Теловете могат да бъдат с различно сечение, съобразно модела и товароносимостта. Предимство на телените скари е доброто съотношение на собственото тегло към товароносимостта. Отворената структура позволява отличен кабелен мениджмънт. Например в двоен под или окачен таван е по-лесно проследяването на кабелите при трасета с няколко нива на скарите. Телените скари се характеризират с оптимална естествена вентилация за силовите кабели - над 90% свободен достъп на въздух. Моделите с безопасен ръб на борда предотвратяват риска от повреждане на изолацията на кабелите при полагане, както и от нараняване на инсталатора. За телените мрежести скари не са необходими допълнителни елементи. Всички фитинги се създават на строителната площадка, като се използват арматурни ножици.

Намират приложение за захранващи и комуникационни кабели. Допустимо е полагане на смесени трасета от захранващи и комуникационни кабели, като се препоръчва разделител между тях.


 

Метални скари тип стълба
Изработват се от профили или винкелна конструкция, заварени/занитвани заедно. Възможно е и профилите да са направени от огъната ламарина. Външният им вид наподобява стълба, откъдето произлиза наименованието им. Скарите тип стълба се изработват дори от тръби или С профили с прорези за пристягане на кабелите. Използват се предимно за силови кабели. Осигуряват добра вентилация на захранващите кабели и добър кабелен мениджмънт поради отворената си структура. Предлагат се в комплект с широк набор от различни аксесоари и фитинги. Често срещани в България по външни естакади и до захранване на главно разпределително табло (ГРП). Предлагат се и подмодели, предлагани специализирано за вертикални трасета. Отличават се с голямо собствено тегло и добра товароносимост. Сред пазарното многообразие са и модели, които се доставят с дължини четири или шест метра.

Пластмасови кабелни скари
Един от основните недостатъци на металните кабелни скари е податливостта им на корозия. Поради тази причина в електрически инсталации, при които кабелните трасета преминават през участъци, изложени под въздействието на силно агресивни среди, вода или влага, се препоръчва полагането на кабелите да се извършва в пластмасови кабелни скари. Основни изисквания към пластмасовите скари, както и при металните, са дълъг експлоатационен живот и висока надеждност. Обикновено материалът, от който са изработени пластмасовите скари, е полимер, най-често поливинилхлорид с добавени към него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на скарите. Друго основно изискване към материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е той да бъде температуроустойчив и трудно горим. Пластмасовите скари се произвеждат в стандартни цветове, най-често бял. Стандартната дължина на скарата е до 3 м. Размерите на полезното сечение, от което зависи капацитетът на скарата, се определят от височината на борда и от широчината й.

В зависимост от конструкцията си пластмасовите скари се делят на две групи - плътни и перфорирани (решетъчни). Плътните скари са с изцяло затворена конструкция, докато при перфорираните капакът е незадължителен допълнителен елемент. Стандартните размери на капаците се съобразени с широчината на скарите.

Пластмасовите кабелни скари са подходящи за вертикално и хоризонтално полагане, за окачване по тавана на помещението или за закрепване на стена. Предлагат се множество монтажни профили и принадлежности като държачи за таван, стенни опори, носещи профили и носещи скоби, разклонения и капаци за разклонения и други, улесняващи закрепването и монтажа на скарите и изграждането на кабелните трасета. За прикрепването на кабелите се използват фиксиращи скоби или клипсове. Носещите елементи обикновено са конзоли. При необходимост от монтаж на няколко конзоли една над друга се използват U-образни профили с дължина около 2 м, върху които се поставят конзолите.

Като недостатък на пластмасовите кабелни скари може да се посочи по-ниската им товароносимост и пожароустойчивост в сравнение с металните. По тази причина вниманието на производителите на пластмасови скари е насочено към подобряване на тези характеристики. По мнението на специалисти, на пазара вече се предлагат пластмасови скари с много добра товароносимост, издържащи на сравнително големи натоварвания. Вентилирането при пластмасовите кабелни скари, както и при металните, зависи от вида на скарата. Логично, перфорираните кабелни скари се характеризират с много по-добри възможности за вентилиране. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в странатаПроекти, реализации

ОБО Беттерманн участва в реализацията на множество дейта центрове в страната

Най-актуалните решения на предлаганите от нас продукти, намиращи приложение в реализацията на дейта центрове, са кабелните скари и канали, произведени от различни материали. Чрез тях са изработени основните тоководещи линии, укрепени на таван, на стена и дори поставени в двоен под.

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системиПроекти, реализации

Нидакс България: Кабелоносещи и кабеловодещи системи

Реализацията на проекта Sofia Ring Mall беше сериозно и интересно предизвикателство за нашата компания. Фирма Нидакс България бе избрана за доставчик на голяма част от електроматериалите, в това число кабелни скари, кабелни стълби, тръби, подови канали и подови кутии.

Съхраняване на функционалността на електрическите инсталации в случай на пожар

Част 2. Видове кабелоносещи системи и специфични кабели.

Пластмасови кабелни скари

Един от основните недостатъци на металните кабелни скари е податливостта им към корозия. Поради тази причина в електрически инсталации, при които кабелните трасета преминават през участъци, изложени под въздействието на вода, влага или силно агресивни среди, се препоръчва полагането на кабелите да се извършва в пластмасови кабелни скари. Основни изисквания към пластмасовите скари, както и при металните, са дълъг експлоатационен живот и висока надеждност. Обикновено материалът, от който са изработени пластмасовите скари, е полимер, най-често поливинилхлорид с добавени към него стабилизатори с цел постигане на по-добра издръжливост на скарите. Друго основно изискване към материала, от гледна точка осигуряването на безопасна експлоатация, е той да бъде температуроустойчив и трудно горим. Пластмасовите скари се произвеждат в стандартни цветове, най-често бял.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top