LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

01.11.2018, брой 7/2018 / Техническа статия / Осветление

  • LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи
  • LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи
  • LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи
  • LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи
  • LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

Техническа статия

 

Енергийноефективното LED осветление е сред най-обещаващите съвременни технологии за специфични приложения като стимулиране растежа на зелени площи, включително тревни и зелени покрития за стадиони, голф игрища, паркове и градини, както и на различни видове светлолюбиви растения, отглеждани в оранжерии. С помощта на LED осветление в изкуствени условия могат да бъдат подпомогнати растежът и здравината, както и да бъде подобрен добивът при производството на зеленчуци, плодове, цветя, екзотични растения, разсад, подправки и други култури, като е възможно целогодишното им отглеждане.

Специално проектираните за целта светодиодни системи осигуряват не само икономично решение, но и по-качествена продукция в сравнение с отглежданите при стандартно осветление растения. Те предлагат редица предимства пред широко използваната доскоро технология при изкуственото осветление за оранжерии – натриевите лампи с високо налягане (HPS). Сред основните ползи е възможността осветителното решение оптимално да се адаптира към специфичните нужди на отглежданите видове.

LED осветителните инсталации за стимулиране растежа на зелени площи и растения могат да включват осветители в широка гама форми и размери, базирани на стандартни светодиодни чипове. Като ключов компонент на тези системи, чиповете оказват основен ефект върху цветния спектър и потока фотони (яркостта) на произвежданата светлина. На пазара се предлагат богат набор от възможности при светодиодните осветители за отглеждане на зелени площи и растения в изкуствени условия в зависимост от особеностите на приложението.

Ефект върху растенията
Цветовите вариации в спектъра на светодиодите за отглеждане на зелени площи и растения са пряко свързани с тяхното приложение. Проучванията в областта показват, че светлината в синия и червения спектър значително повлиява фотохимичните процеси при растенията, като подобрява растежа, подпомага развитието на кореновата система и стъблото, стимулира цъфтежа, количеството зелена маса, узряването на плодовете и др.


› Реклама
› РекламаТова на практика означава, че по-голямата част от растителните сортове, традиционно отглеждани в изкуствени условия, могат да завършат нормалния си цикъл на растеж, ако бъдат изложени на комбинация от синя и червена светлина. Добавянето на допълнителни цветове към излъчвания спектър, като зелено, "дълго" червено (светлина в най-червения край на видимия спектър, точно преди инфрачервената светлина, обикновено с дължина на вълната между 710 и 850 nm) и наситено синьо, подпомага тези процеси, като осигурява на растенията повече "информация" за околната среда и води до ускорен растеж, по-голямо натрупване на вторични метаболити в растенията и др.

Спектърът, който съдържа всички цветове, се нарича пълен спектър и максимално се доближава до естествената слънчева светлина. Ако той съдържа големи пропорции зелено, излъчваната светлина изглежда бяла за човешкото око. Макар това да не е съществен фактор за растежа, улеснява работата в помещенията за отглеждане на растенията на закрито и визуалната им инспекция.

Специфики
Благодарение на най-новите технологични достижения при LED осветлението, светодиодните системи за стимулиране растежа на зелени площи и растения се превръщат в разходно ефективно решение за озеленяването, зеленчукопроизводството, овощарството, цветарството и др. Диапазонът от налични на пазара LED чипове значително допринася за развитието на тези индустрии. В сравнение с традиционните натриеви лампи с високо налягане, LED осветителите за отглеждане на растения се отличават със сериозни предимства като енергийна ефективност, качество на добива и екологосъобразност.

Светодиодите са прости, но мощни, енергоспестяващи и компактни осветители. Те притежават възможности за настройване на дължината на вълната на излъчвания спектър и се отличават със здрава и устойчива конструкция. HPS лампите са обемисти, както и с по-малка здравина. В допълнение, те имат в пъти по-кратък жизнен цикъл от LED аналозите си, което ги прави далеч по-нерентабилен избор в дългосрочен план.
Излъчваната от натриевите лампи топлина може да има положителен ефект върху растенията в оранжерийни условия, но ги прави практически неизползваеми в т. нар. и все по-популярни напоследък вертикални ферми и камери с контролирани условия за растеж на растения (growth chambers).

Светодиодите се включват и изключват по-бързо и като цяло излъчват по-малко топлина, която влияе върху влажността на средата и хранителните потребности на растенията. В допълнение, малкото количество отделяна от LED осветителите топлинна енергия се излъчва нагоре и далеч от растителните масиви, за разлика от отделяната директно в посока към растенията топлина при натриевите лампи, която значително увеличава повърхностната температура на листата и понякога ги изгаря.

Предимства
Сред най-отчетливите предимства на светодиодната технология в сравнение с натриевите лампи високо налягане е икономичното потребление на електричество. LED осветителите за стимулиране на растежа на зелени площи и растения се нуждаят от едва половината енергия, използвана от HPS лампите. Експертите предвиждат в бъдеще ефективността им да продължи да се увеличава.

Важно предимство с оглед на дългосрочната експлоатация е и жизненият цикъл. Натриевите лампи обикновено се използват около година преди да е необходима подмяна, докато един LED осветител е с очакван сервизен живот до 8 години или до 50 хил. работни часа. В модерни типове инсталации за отглеждане на растения, като камери и вертикални ферми, не е за подценяване и предимството, свързано с по-компактните размери на светодиодите, както и с възможността за разполагането им в по-голяма близост до растенията.


 

Светодиодните системи позволяват и оптимално използване на цветния спектър чрез концентриране на енергия в дължините на вълните (цветовете), които са най-подходящи за дадено приложение или растение. Това спомага за по-ефективно оползотворяване на енергията. В допълнение, намаленото производство на отпадна топлина позволява позиционирането на осветителите по-близо до растенията, което намалява загубите на светлина. По-хладната работа на LED лампите ги прави и по-безопасни за използване с оглед на противопожарните норми.

Голяма част от натриевите лампи с високо налягане работят с пълен светлинен интензитет през цялото време. Светодиодните осветители позволяват лесно димиране, включително с дистанционно управление или чрез мобилно приложение за смартфон или таблет, което ги прави ефективно и удобно решение.

Водещи предимства на LED системите за отглеждане на растения са по-високото качество на продукцията и по-високите добиви, както и възможността спектърът им да се настройва за специфични цели като натрупване на антоцианин, инхибиране на цъфтежа, засилено вкореняване и т. н. Благодарение на по-малкото излъчвана топлина и опцията за добавяне на ултравиолетова светлина към спектъра, светодиодните решения до голяма степен ограничават развитието на бактерии и плесени, което впоследствие означава по-малко използвани пестициди и по-малко замърсяване на околната среда.

Съображения при избора
Широката гама достъпни на пазара решения и значителните възможности за настройка според нуждите на приложението правят избора на подходяща LED система за стимулиране растежа на зелени площи и растения сравнително сложен.

 

Здравината и устойчивостта на осветителите са приоритет. Изработените от висококачествени материали модели могат да се използват безпроблемно и до 10 години. LED лампите са в експлоатация поне 10-11 часа дневно, което означава, че изборът на по-икономично решение значително ще намали сметките за електричество в дългосрочен аспект.

Мощността на светодиодните осветители е друг ключов фактор при избора. Предлагат се варианти до 1000 W. Минималните изисквания в общия случай са поне 300 W, като различните видове растения предполагат лампи с различна мощност. Покупката на светодиоди с по-ниска топлинна мощност спомага за по-голямата им устойчивост и здравина и по-дългата им експлоатация. Препоръчителни са моделите с алуминиеви топлоотвеждащи радиатори.

Що се отнася до LED чиповете, които превръщат електричеството в светлина и играят роля при определянето на дължината на вълната и цвета на излъчваната светлина – препоръчително е да се избират такива с мощност поне 3 вата, за да се гарантира осигуряването на достатъчно осветяване.
Ключови фактори при избора са и типът на отглежданите растения, както и размерите на инсталацията за отглеждане. Избраното осветително решение трябва да е подходящо за конкретното приложение, макар че на практика почти всички предлагани на пазара системи могат да свършат работа до известна степен. За постигане на оптимални резултати обаче е необходимо отчитането на специфичните нужди от светлина с дадена дължина на вълната в различните фази на растеж и развитие на растенията. С оглед оптималното изпълнение е необходимо и внимателно планиране на размерите и броя на светодиодните лампи с оглед на наличното пространство за отглеждане на растенията. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Тенденции в биодинамичното осветлениеТехническа статия

Тенденции в биодинамичното осветление

Нарастваща популярност през последното десетилетие добиват концепциите за биодинамично осветление, базирани на биологичните потребности на човека и цикличните промени в природата – редуването на ден и нощ и смяната на сезоните.

Сценично LED осветлениеТехническа статия

Сценично LED осветление

През последното десетилетие пазарът на светодиодно осветление отбелязва сериозен ръст, а LED осветителите навлизат във все по-широка гама от приложения, включително в сценичната осветителна техника. LED осветителите са съвременна алтернатива на халогенните или газоразрядни лампи с висок интензитет, използвани традиционно в сценичното оборудване.

Причини за това са динамичното развитие на технологията и множеството й предимства. Сред тях са по-високата светлинна мощност и по-ниската консумация на енергия на LED осветителите в сравнение с конвенционалните варианти. Достъпната цена на светодиодите допълнително разширява приложната им област в сценичното изкуство.

Ехнатон вече предлага у нас продуктите на Sangel SystemtechnikБизнес

Ехнатон вече предлага у нас продуктите на Sangel Systemtechnik

Ехнатон разшири мрежата си от търговски партньори с немската фирма Sangel Systemtechnik, съобщиха за сп. ТД Инсталации от компанията. SANGEL Systemtechnik е производител на индустриално LED осветление, инсталационни модули и кабелни възли за приложения като машинно осветление и осветяване на работното място. Фирмата разполага с производствена база, разположена в Билефелд, Германия, а продукцията й се дистрибутира в над 20 страни от цял свят.

LED осветлението в супермаркети води до значително намаляване на разходите за електроенергияФирмена статия

LED осветлението в супермаркети води до значително намаляване на разходите за електроенергия

Какви са най-актуалните тенденции в осветлението на супермаркети, както и какви са тънкостите, с които е редно да се съобразяват инвеститори и проектанти в стремежа си да привличат повече клиенти?

Научете повече по темата от специалното интервю на Самет Исак, изпълнителен директор на Поларис Лайтинг, за читателите на сп. ТД Инсталации.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Нови материали в съвременното светодиодно осветлениеТехническа статия

Нови материали в съвременното светодиодно осветление

Съвременните LED осветители стават все по-незабележими  и естествено сливащи се с интериора благодарение на еволюцията при производствените материали. Сред водещите тенденции в областта на модерното светодиодно осветление са по-малките габаритни размери, по-тънките и компактни корпуси, както и все по-интегрираните осветителни системи, които предлагат подобрена ефективност, а на практика са почти невидими.

Съвременни подходи в осветлението за лабораторииТехническа статия

Съвременни подходи в осветлението за лаборатории

Лабораторната дейност е с висока визуална интензивност. И макар голяма част от лабораторната работа днес да се извършва от високотехнологични системи и автоматизирано оборудване, способността на човешкото око да вижда добре и да възприема правилно играе ключова роля за достоверността на резултатите от провежданите изследвания, независимо от сферата на научноизследователската дейност.

Високоефективно LED осветлениеТехническа статия

Високоефективно LED осветление

С навлизането на LED технологията в осветлението производителите се съсредоточиха върху непрекъснато повишаване на ефективността на светодиодите. Съвременните LED осветители стават все по-ефективни в допълнение към множеството им други предимства в сравнение с конвенционалните осветителни технологии - в пъти по дългия им живот, възможностите за икономии на енергия (по-малката им с до 75% консумация), по-високото качество на светлината и др.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top