LED прожектори

04.10.2022, Техническа статия / Осветление

  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори

Техническа статия

 

LED прожекторите намират все по-широко приложение в съвременния сграден сектор. Тази тенденция е следствие от множеството предимства, които светодиодната технология предлага на потребителите в сравнение с конвенционалните решения за осветление като халогенните, компактните флуоресцентни лампи и крушките с нажежаема жичка. LED осветителите са с, подходящо както за ново строителство, така и за проекти по ретрофит на осветлението в съществуващи сгради и обекти.

На пазара на LED прожектори се предлага изключително богат асортимент от модели с разнообразна форма, размери, дизайн и технически параметри (мощност, светлинен поток, осветеност, интензитет, цвят и др.), които покриват изискванията за осветяване на различни битови, търговски и промишлени обекти, пристанища, сгради с обществено предназначение, учебни заведения, зали и терени за спортни и развлекателни мероприятия и др. В това число попадат както приложения на открито, така и на закрито, включително къщи, жилищни комплекси, дворни пространства, градини, паркове, хотели, паркинги, стадиони, игрални и спортни площадки, складове, производствени халета, строителни обекти, магазини и търговски центрове, театри, концертни зали и т. н. Светодиодните прожектори са особено подходящи за дейности, които се провеждат частично или изцяло в тъмната част на денонощието, тъй като осигуряват ярко и достатъчно осветяване не само за наблюдение, но и за работа в съответните зони и помещения.

Благодарение на динамичното развитие на технологиите в сегмента на светодиодното осветление LED прожекторите от последно поколение разполагат с усъвършенствани възможности за димиране, управление и адаптиране към конкретните потребности на приложението.

Специфики и приложения

LED прожекторите са високомощни и интензивни светлоизточници, предназначени както за широко и равномерно осветяване на големи зони, така и за насочено акцентиране върху дадена интериорна или екстериорна локация (например работна станция, паркомясто, продуктов дисплей, сценична постановка, изложбен експонат, билборд, фасаден елемент и т. н.) В допълнение към класическите функции на осветлението - осигуряване на видимост за придвижване, работа и други дейности в съответната зона, LED прожекторите изпълняват и друга ключова задача в ежедневието ни. Те са важен компонент от решенията за сигурност на различни обекти на закрито и открито, като могат да бъдат оборудвани със съответните сензори за активиране при движение и да бъдат управлявани от интелигентна система с възможности за автоматично насочване.

Светодиодните прожектори са все по-предпочитано решение от стандартните, тъй като се характеризират с много по-висок светлинен поток и светлинен добив. Така дадено пространство може да бъде адекватно осветено с много по-малък брой светлоизточници (в сравнение с използване на халогенни прожектори например). В комбинация с дългия сервизен живот на LED системите (от порядъка на над 60-70 хил. работни часа) и практически елиминираната необходимост от обслужване, това ги прави значително по-рентабилен избор за домашни, търговски и индустриални приложения.

Складовите помещения и зони на открито, промишлените цехове и халета са класически "кандидати" за осветяване с помощта на LED прожектори. Освен ярко и равномерно осветяване в тъмната част на денонощието с широк обхват на светлоразпръскване, който обхваща всички части на работната зона, те гарантират адекватно осветление и през деня в закритите индустриални пространства, които традиционно разчитат на малко или почти никаква естествена светлина.

Технологията е подходяща за осветяване и на големи промишлени съоръжения на открито, например фотоволтаични масиви, които при достатъчно добро осветление могат да бъдат наблюдавани отдалечено през нощта посредством инсталираните в обекта видеокамери.

Търговските обекти също са сред традиционните ползватели на светодиодни прожектори, тъй като комбинират ярко осветяване и голяма работна зона на отделните осветители, осигурявайки достатъчно ефективно визуализиране на продуктите и по-атрактивното им представяне пред клиентите.

Друго популярно приложение на LED прожекторите включва провеждането на специализирани фотометрични проучвания на големи проекти, например новопостроени сгради и съоръжения за отдаване под наем или продажба, при които се измерват яркостта, интензитета и равномерността на светлината върху имота.

Възможностите за постигане на различни цветове и нюанси (цветни температури) на осветлението с помощта на светодиодната технология, както и функциите за регулиране на яркостта (димиране) и плавно, стъпково или съгласно предварително зададен сценарий променяне на различни параметри, правят LED прожекторите незаменимо средство за визуализация и в спортната и развлекателната индустрия.


› Реклама


Технически възможности и предимства

LED прожекторите осигуряват гъвкави монтажни възможности както за приложения на открито, така и на закрито. Те могат да бъдат фиксирани или подвижни, инсталирани на съответните подови, стенни или таванни конзоли и конструкции, както и насочвани така, че да осветяват оптимално желаната зона или елемент на средата. Тъй като голяма част от светодиодните прожектори са предназначени за открит монтаж, производителите традиционно проектират тези системи с висок клас на защита (обикновено IP65) срещу екстремни атмосферни условия, включително навлизане на прах, замърсявания и влага в корпуса, намокряне, излагане на интензивно слънцегреене, вятър, високи или ниски температури и т. н. За целта в производството им се използват и съответните високоустойчиви на механични и други влияния материали и покрития. Голямата здравина на корпусите, прозрачните предни панели и монтажните конструкции осигурява на светодиодните прожектори значителна дълговечност, която в съчетание със сравнително ниската им пазарна стойност и високата продължителност на експлоатационния цикъл ги превръща в най-разумната инвестиция за редица приложения.

Допълнителна гъвкавост за специализирани работни сценарии, които изискват преместване на източника на осветяване с оглед движението на служителя, предлагат преносимите LED прожектори, оборудвани с батерийно захранване. Те са много по-икономични в сравнение с халогенните портативни осветители и са все по-търсено решение за такива приложни сценарии.

Сред основните предимства на светодиодните прожектори е и тяхната значително по-висока екологична пригодност. Те произвеждат много по-малко количество отпадна топлина в паралел с пазарните си аналози и не излъчват вредни или токсични вещества в атмосферата (като въглероден диоксид, олово, живак и др.).


 

Удобство и енергийна ефективност

Енергийната ефективност безспорно е сред най-силните доводи в полза на LED осветлението, като сегментът на прожекторите далеч не прави изключение. Гаранцията за оптимално дългосрочно и устойчиво осветяване с ниско първоначално капиталовложение и елиминирани разходи за подмяна и поддръжка е икономически фактор, който извежда свеодиодните продукти на челните позиции сред съвременните осветителни технологии. Реалните спестявания от сметки за електроенергия и общи разходи за притежание на един LED прожектор в сравнение с негов пазарен аналог могат да достигнат цели 80%.

На практика единственото мероприятие, което се препоръчва от производителите с оглед обслужването на светодиодните прожектори, е регулярното (или при необходимост) почистване, за да не се влошаватвследствие на замурсяване/запрашаване осветителните характеристики на системата. Друга препоръка с оглед допълнително удължаване на жизнения цикъл, която експертите е бранша отправят към потребителите, е прожекторите да не се използват непрекъснато за работа при пълна мощност, ако работният сценарий го позволява. За целта в инсталацията се интегрират сензори за движение или присъствие в зоната или помещението, системи за автоматично (или чрез команда) димиране, таймери за изключване след определен час на денонощието и др. Така се гарантира, че осветителите няма да работят "излишно", без към момента осветяване реално да е необходимо, и ще се реализира целият наличен потенциал за енергоспестяване.

Възможност, която се счита за особено полезна сред съвременните потребители, е интегрирането на LED прожекторите и техните контролни системи към съществуваща платформа за домашна или сградна автоматизация в обекта с цел централизирано и автоматизирано управление. Допълнителни предимства осигурява интеграцията с технологиите за сигурност и видеонаблюдение на сградата или терена, за да се постигнат оптимална синергия и ефективност при наблюдението на осигурените зони. Значително удобство за потребителите гарантират функциите за отдалечено управление и мониторинг на LED прожекторите (като част от BMS или smart home платформа или поотделно) с с помощта на мобилно приложение, което се инсталира на стандартен смартфон или таблет. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Когенератори за жилищни, обществени и търговски сградиТехническа статия

Когенератори за жилищни, обществени и търговски сгради

Нарастващите цени на електроенергията и зачестяващите прекъсвания на електроснабдяването в някои региони обуславят повишеното търсене на енергийни решения, които са достъпни, ефективни и надеждни. Приложението на високоефективните когенерационни системи вече не се ограничава само до индустрията и производството – чрез по-малки микрокогенерационни агрегати технологията навлиза и в жилищните, обществените и търговските сгради.

Тенденции в хотелското осветлениеТехническа статия

Тенденции в хотелското осветление

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции.

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизацияФирмена статия

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизация

В къща за гости на фирма Рила Союшънс, гр. Банско, Ехнатон изгражда цялостна система за сградна автоматизация с гъвкави възможности за управление на инсталациите и оптимизация на разходите. В резултат на работата на опитните инженери на Ехнатон е реализиран проектът за умна къща за гости, в която всички важни системи са обхванати в обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа.

Отдалечен мониторинг на ОВК системиТехническа статия

Отдалечен мониторинг на ОВК системи

Системите за отдалечено наблюдение на ОВК предоставят необходимата информация за анализ и изготвяне на стратегия за своевременно решаване на технически проблеми и поддържане на върхова ефективност. В дългосрочен план този подход доказва и своите солидни икономически ползи.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Енергийно ефективни климатични камериТехническа статия

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на оптимална енергийна ефективност при оборудването от този тип е сериозно предизвикателство за мениджърите на сградния фонд и е въпрос на комплексна комбинация от адекватното му проектиране и оразмеряване и правилното му използване.

Влагозащитено LED осветлениеТехническа статия

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.

Водещи технологични тенденции в сградното осветлениеТехническа статия

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

Дигитализацията безспорно е водеща мегатенденция в сферата на сградните инсталации, а повсеместното й прилагане не подминава и осветителния бранш. Съвременните сгради еволюират в интелигентни и интерактивни екосистеми, в които осветлението прераства от физическа инсталация в комплексна свързана услуга.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top