LED прожектори

Техническа статия / Осветление

  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори
  • LED прожектори

Техническа статия

 

LED прожекторите намират все по-широко приложение в съвременния сграден сектор. Тази тенденция е следствие от множеството предимства, които светодиодната технология предлага на потребителите в сравнение с конвенционалните решения за осветление като халогенните, компактните флуоресцентни лампи и крушките с нажежаема жичка. LED осветителите са с, подходящо както за ново строителство, така и за проекти по ретрофит на осветлението в съществуващи сгради и обекти.

На пазара на LED прожектори се предлага изключително богат асортимент от модели с разнообразна форма, размери, дизайн и технически параметри (мощност, светлинен поток, осветеност, интензитет, цвят и др.), които покриват изискванията за осветяване на различни битови, търговски и промишлени обекти, пристанища, сгради с обществено предназначение, учебни заведения, зали и терени за спортни и развлекателни мероприятия и др. В това число попадат както приложения на открито, така и на закрито, включително къщи, жилищни комплекси, дворни пространства, градини, паркове, хотели, паркинги, стадиони, игрални и спортни площадки, складове, производствени халета, строителни обекти, магазини и търговски центрове, театри, концертни зали и т. н. Светодиодните прожектори са особено подходящи за дейности, които се провеждат частично или изцяло в тъмната част на денонощието, тъй като осигуряват ярко и достатъчно осветяване не само за наблюдение, но и за работа в съответните зони и помещения.

Благодарение на динамичното развитие на технологиите в сегмента на светодиодното осветление LED прожекторите от последно поколение разполагат с усъвършенствани възможности за димиране, управление и адаптиране към конкретните потребности на приложението.


› Реклама
› РекламаСпецифики и приложения

LED прожекторите са високомощни и интензивни светлоизточници, предназначени както за широко и равномерно осветяване на големи зони, така и за насочено акцентиране върху дадена интериорна или екстериорна локация (например работна станция, паркомясто, продуктов дисплей, сценична постановка, изложбен експонат, билборд, фасаден елемент и т. н.) В допълнение към класическите функции на осветлението - осигуряване на видимост за придвижване, работа и други дейности в съответната зона, LED прожекторите изпълняват и друга ключова задача в ежедневието ни. Те са важен компонент от решенията за сигурност на различни обекти на закрито и открито, като могат да бъдат оборудвани със съответните сензори за активиране при движение и да бъдат управлявани от интелигентна система с възможности за автоматично насочване.

Светодиодните прожектори са все по-предпочитано решение от стандартните, тъй като се характеризират с много по-висок светлинен поток и светлинен добив. Така дадено пространство може да бъде адекватно осветено с много по-малък брой светлоизточници (в сравнение с използване на халогенни прожектори например). В комбинация с дългия сервизен живот на LED системите (от порядъка на над 60-70 хил. работни часа) и практически елиминираната необходимост от обслужване, това ги прави значително по-рентабилен избор за домашни, търговски и индустриални приложения.

Складовите помещения и зони на открито, промишлените цехове и халета са класически "кандидати" за осветяване с помощта на LED прожектори. Освен ярко и равномерно осветяване в тъмната част на денонощието с широк обхват на светлоразпръскване, който обхваща всички части на работната зона, те гарантират адекватно осветление и през деня в закритите индустриални пространства, които традиционно разчитат на малко или почти никаква естествена светлина.

Технологията е подходяща за осветяване и на големи промишлени съоръжения на открито, например фотоволтаични масиви, които при достатъчно добро осветление могат да бъдат наблюдавани отдалечено през нощта посредством инсталираните в обекта видеокамери.

Търговските обекти също са сред традиционните ползватели на светодиодни прожектори, тъй като комбинират ярко осветяване и голяма работна зона на отделните осветители, осигурявайки достатъчно ефективно визуализиране на продуктите и по-атрактивното им представяне пред клиентите.

Друго популярно приложение на LED прожекторите включва провеждането на специализирани фотометрични проучвания на големи проекти, например новопостроени сгради и съоръжения за отдаване под наем или продажба, при които се измерват яркостта, интензитета и равномерността на светлината върху имота.

Възможностите за постигане на различни цветове и нюанси (цветни температури) на осветлението с помощта на светодиодната технология, както и функциите за регулиране на яркостта (димиране) и плавно, стъпково или съгласно предварително зададен сценарий променяне на различни параметри, правят LED прожекторите незаменимо средство за визуализация и в спортната и развлекателната индустрия.
Технически възможности и предимства

LED прожекторите осигуряват гъвкави монтажни възможности както за приложения на открито, така и на закрито. Те могат да бъдат фиксирани или подвижни, инсталирани на съответните подови, стенни или таванни конзоли и конструкции, както и насочвани така, че да осветяват оптимално желаната зона или елемент на средата. Тъй като голяма част от светодиодните прожектори са предназначени за открит монтаж, производителите традиционно проектират тези системи с висок клас на защита (обикновено IP65) срещу екстремни атмосферни условия, включително навлизане на прах, замърсявания и влага в корпуса, намокряне, излагане на интензивно слънцегреене, вятър, високи или ниски температури и т. н. За целта в производството им се използват и съответните високоустойчиви на механични и други влияния материали и покрития. Голямата здравина на корпусите, прозрачните предни панели и монтажните конструкции осигурява на светодиодните прожектори значителна дълговечност, която в съчетание със сравнително ниската им пазарна стойност и високата продължителност на експлоатационния цикъл ги превръща в най-разумната инвестиция за редица приложения.

Допълнителна гъвкавост за специализирани работни сценарии, които изискват преместване на източника на осветяване с оглед движението на служителя, предлагат преносимите LED прожектори, оборудвани с батерийно захранване. Те са много по-икономични в сравнение с халогенните портативни осветители и са все по-търсено решение за такива приложни сценарии.

Сред основните предимства на светодиодните прожектори е и тяхната значително по-висока екологична пригодност. Те произвеждат много по-малко количество отпадна топлина в паралел с пазарните си аналози и не излъчват вредни или токсични вещества в атмосферата (като въглероден диоксид, олово, живак и др.).


 

Удобство и енергийна ефективност

Енергийната ефективност безспорно е сред най-силните доводи в полза на LED осветлението, като сегментът на прожекторите далеч не прави изключение. Гаранцията за оптимално дългосрочно и устойчиво осветяване с ниско първоначално капиталовложение и елиминирани разходи за подмяна и поддръжка е икономически фактор, който извежда свеодиодните продукти на челните позиции сред съвременните осветителни технологии. Реалните спестявания от сметки за електроенергия и общи разходи за притежание на един LED прожектор в сравнение с негов пазарен аналог могат да достигнат цели 80%.

На практика единственото мероприятие, което се препоръчва от производителите с оглед обслужването на светодиодните прожектори, е регулярното (или при необходимост) почистване, за да не се влошаватвследствие на замурсяване/запрашаване осветителните характеристики на системата. Друга препоръка с оглед допълнително удължаване на жизнения цикъл, която експертите е бранша отправят към потребителите, е прожекторите да не се използват непрекъснато за работа при пълна мощност, ако работният сценарий го позволява. За целта в инсталацията се интегрират сензори за движение или присъствие в зоната или помещението, системи за автоматично (или чрез команда) димиране, таймери за изключване след определен час на денонощието и др. Така се гарантира, че осветителите няма да работят "излишно", без към момента осветяване реално да е необходимо, и ще се реализира целият наличен потенциал за енергоспестяване.

Възможност, която се счита за особено полезна сред съвременните потребители, е интегрирането на LED прожекторите и техните контролни системи към съществуваща платформа за домашна или сградна автоматизация в обекта с цел централизирано и автоматизирано управление. Допълнителни предимства осигурява интеграцията с технологиите за сигурност и видеонаблюдение на сградата или терена, за да се постигнат оптимална синергия и ефективност при наблюдението на осигурените зони. Значително удобство за потребителите гарантират функциите за отдалечено управление и мониторинг на LED прожекторите (като част от BMS или smart home платформа или поотделно) с с помощта на мобилно приложение, което се инсталира на стандартен смартфон или таблет. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Водещите принципи в офис осветлението през 2024Бизнес

Водещите принципи в офис осветлението през 2024

В ерата на динамичния офис дизайн осветлението, съчетаващо форми и функционалност, създава работни пространства, които не само са добре осветени, но и са грабващи визуално и съобразени с разнообразните потребности на съвременната работна сила. Тези тенденции в осветлението са изключително важни за това да се гарантира, че работното пространство насърчава иновативност и сътрудничество между служителите и поддържа доброто им благосъстояние.

ОВК тенденциите на 2024Бизнес

ОВК тенденциите на 2024

Индустрията за производство на оборудване за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) еволюира с бързи темпове, водена от технологични иновации и увеличаващ се фокус върху устойчивостта. С навлизането в 2024 г. могат да бъдат откроени няколко ключови тенденции, оформящи бъдещето на ОВК системите както в жилищни, така и в търговски сгради. Вижте кои са те!

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и ПловдивБизнес

Актон и Hitachi представиха продукти за енергийна ефективност в жилищни сгради на семинари в София и Пловдив

На 17 и 18 май т. г. в Пловдив и София се проведоха специализирани семинари на тема "Системи за битово отопление и климатизация", организирани съвместно от Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и официалния представител на марката Актон Електроникс ООД. Над 150 професионалисти присъстваха на събитията и получиха детайлна информация за новата серия битови климатици airHome и термопомпите въздух-вода Yutaki.

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023Събития

Енергийната ефективност и зелените иновации в сградите – тема на презентационен панел на Green Energy 2023

Ще се проведе на 30 март т. г. 10:00 до 13:00 часа в Интер Експо Център, ще бъде с практическа насоченост и ще постави акцент върху най-иновативните технологии в бранша. Издателство TLL Media е тематичен съорганизатор и модератор на модула.

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасностСъбития

Belimo Roadshow показва в София интелигентни решения за повишен комфорт, енергийна ефективност и сградна безопасност

Между 13 и 15 март желаещите ще могат да посетят демонстрационния камион на бул. "Цариградско шосе" № 319 (сградата на Bau Academy), като организаторите са предвидили и съпътстваща програма.

Тенденции в хотелското осветлениеТехническа статия

Тенденции в хотелското осветление

Модерните хотели днес предлагат много повече възможности на посетителите си от настаняване, престой и отдих. С помощта на съвременните технологии за сградна автоматизация тези обекти се превръщат в комплексни екосистеми, които осигуряват персонализирано преживяване в комбинация с оптимален комфорт и множество интелигентни функции.

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркингиТехническа статия

Съображения при изграждането на осветителни системи за паркинги

Важно е осветлението да позволява ясно идентифициране на превозните средства, обектите и приближаващите се хора, както и да дава възможност за цветово разграничаване и интерпретиране. Осигуряването на добре осветени зони на паркингите не само спомага за безопасността на придвижващите се превозни средства, но предлага и по-предразполагаща среда за хората, оставящи или прибиращи паркираните си автомобили.

Влагозащитено LED осветлениеТехническа статия

Влагозащитено LED осветление

Редица съвременни битови, търговски и индустриални приложения налагат използваните осветители да разполагат с дадена степен на защита от прах, замърсяване и влага с цел гарантиране на тяхната безпроблемна и дългосрочна експлоатация. Особен риск при електрическите инсталации представлява влагата, която може да създаде опасност не само за електрооборудването и материалните активи, но и за обитателите и ползвателите на помещенията със специфична среда.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top